Uspešni rezultati v letu 2009 so odlična popotnica za nadaljnji razvoj Univerze na Primorskem