Uspešno izvedena izobraževalna delavnica Plagiat v akademskem okolju