Uspešno pridobili tri nove raziskovalne projekte s področja matematike