V UO UP izvoljen tudi tretji predstavnik zaposlenih v visokošolski ali znanstveno raziskovalni dejavnosti