V Kopru ustanovljena prva podružnica univerze Lomonosova v Evropi