Veljavnost diplom Univerze na Primorskem tudi po vložitvi kazenskih ovadb ni vprašljiva