Vodja evalvacijske skupine Evropskega združenja univerz za Univerzo na Primorskem je postala predsednica EUA