Za študijske programe Univerze na Primorskem vedno več zanimanja