Zahteve rektorjev po današnji seji Rektorske konference RS v Ljubljani