Zavod InnoRenew CoE uspešno zaokrožil svoje prvo leto