Rektorska konferenca univerz v Švici najavlja objavo razpisa za raziskovalce iz novih držav članic EU