Vprašanja in odgovori novinarki RTV TV KP, Eugeniji Carl, s strani predsednice UO UP, izr. prof. dr. Gordane Ivankovič, kot tudi korespondenca v zvezi z zahtevo po sklicu izredne seje UO UP