Arheološki park Simonov zaliv s podaljšanim poletnim urnikom za obiskovalce