Predstavljena novoustanovljena UNESCO katedra za interpretacijo in izobraževanje za spodbujanje celostnih pristopov k dediščini