InnoRenew CoE gostil 1. mednarodno konferenco SensorFINT