Nova predsednica v Svetu za kakovost in evalvacije