Rektoričin nagovor ob 18. obletnici ustanovitve UP