Univerza na Primorskem podpira javni poziv študentov