UP aktivno vključena v Evropsko dekliško matematično olimpijado