UP na 17. Konferenci predsednikov parlamentov držav Jadransko-jonske pobude