Povabilo k ponovni podaji ponudbe za nakup poslovnih deležev gospodarske družbe UIP d.o.o.