IZBIRA IZVAJALCA GRADENJ ZA IZVEDBO INVESTICIJSKIH IN SANACIJSKIH DEL NA OBJEKTU NA NASLOVU LIVADE 6 - 2. FAZA