IZBIRA IZVAJALCA GRADENJ ZA IZVEDBO INVESTICIJSKIH IN SANACIJSKIH DEL NA OBJEKTU NA NASLOVU LIVADE 6 (objavljeno: 27. 3. 2020)