Podoktorska pozicija na področju matematike – mentor: prof. dr. Dragan Marušič