Strokovno srečanje Skupnostna znanost: most med raziskovalci in širšo skupnostjo