ENG
 

Kontakt

print

Univerza na Primorskem
Universita' del Litorale
Titov trg 4 
6000 Koper
Slovenija

Davčna številka: 71633065
Matična številka: 1810014000

 

Uradne ure

ponedeljek - petek: 8:00 - 16:00

 

Tajništvo

T: 05 611 75 53
F: 05 611 75 30
E: info@upr.si

 

Kabinet rektorja

Jelena Ćeklić

T: 05 6117 503 ali 05 6117 637
E: jelena.ceklic@upr.si, kabinet@upr.si

Nataša Kogovšek

T: 05 6117 527
E: natasa.kogovsek@upr.si

Astrid Beržan Felda

T: 05 6117 637
E: astrid.berzanfelda@upr.si

 

Služba za podobo UP

Katja Pišot Maljevac, vodja službe

E: katja.pisot.maljevac@upr.si

Mirella Baruca, samostojna svetovalka za odnose z javnostmi

T: 05 6117 543
Gsm: +386 40 457 510
E: mirella.baruca@upr.si

Boris Kobeja

E: boris.kobeja@upr.si

Damjan Muhič

T: 05 6117 546
E: damjan.muhic@upr.si

 

Služba za prijavno-vpisne postopke in študentske zadeve

Iris Skrt, vodja službe

T: 05 611 76 30
E: vpis@upr.si, iris.skrt@upr.si

Tanja Sanabor

T: 05 6117 631
E: tanja.sanabor@upr.si

 

Sektor za izobraževalno in mednarodno dejavnost ter kakovost

Tatjana Mikelić Goja, pomočnica glavnega tajnika

T: 05 6117 556
E: tatjana.mikelic.goja@upr.si

mag. Frenk Mavrič, vodja službe

T: 05 6117 550
E: frenk.mavric@upr.si 

Barbara Morato

T: 05 6117 509
E: barbara.morato@upr.si

mag. Maja Bratuš Vidmar

T: 05 6117 634
E: maja.vidmar@upr.si

Petra Zidar

T: 05 6117 635
E: petra.zidar@upr.si

 

Služba za upravljanje s premoženjem in investicije

dr. Marko Korošic, pomočnik glavnega tajnika

T: 05 6117 563
E: marko.korosic@upr.si

Andrejka Zemljak

T: 05 6117 568
E: andrejka.zemljak@upr.si

 

Splošni sektor

Služba za splošne zadeve

Služba za javna naročila in nabavo

Nataša Pasutto

T: 05 6117 551
E: natasa.pasutto@upr.si

Služba za vzdrževanje

Robert Dušić

E: robert.dusic@upr.si

Služba za informatiko

Jadran Prodan, vodja 

T: 05 6117 519
E: jadran.prodan@upr.si

Vojko Rajh

T: 05 6117 520
E: vojko.rajh@upr.si

Aleksander Kosmina

E: aleksander.kosmina@upr.si

 

Služba za upravljanje s premoženjem in investicije

dr. Marko Korošic, pomočnik glavnega tajnika

T: 05 6117 563
E: marko.korosic@upr.si

 

Pravna služba

Dušica Čertanec

T: 05 6117 538 
E: dusica.certanec@upr.si 

Mariza Škrlj

T: 05 6117 667
E: mariza.skrlj@upr.si

Tamara Korošec

T: 05 6117 508
E: tamara.korosec@upr.si

 

Služba za kadrovske zadeve in izvolitve v naziv

Lea Kolar

T: 05 6117 524
E: lea.kolar@upr.si

Nada Jakomin

T: 05 6117 672
E: nada.jakomin@upr.si

Nika Bibica

T: 05 6117 525
E: nika.bibica@upr.si

Janja Sever 

T: 05 6117 514
E: janja.sever@upr.si

Sandra Kranjec

T: 05 6637 768
E: sandra.kranjec@upr.si

 

Služba za računovodstvo in finance

Marjetka Rolih

T: 05 6117 504
E: marjetka.rolih@upr.si

Dragica Koprivec

T: 05 6117 564
E: dragica.koprivec@upr.si

Romana Kalan

T: 05 6117 562
E: romana.kalan@upr.si

Ester Kozlovič

T: 05 6117 559
E: ester.kozlovic@upr.si

Karin Grižon Sellan

T: 05 6117 529
E: karin.grizon@upr.si

Irena Štolfa

T: 05 6117 567
E: irena.stolfa@upr.si

Erna Mulalić Petrinja

T: 05 6117 567
E: erna.mulalicpetrinja@upr.si

 

Projektna pisarna

Kristina Maršič, vodja

T: 05 6117 506
E: kristina.marsic@upr.si

Marta Alberti

T: 05 6117 541
E: marta.alberti@upr.si

 

Služba za znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost

dr. Vesna Grahovac

T: 05 6117 560 
E: vesna.grahovac@upr.si 

Martina Hočevar

T: 05 6117 522
E: martina.hocevar@upr.si

 

Služba za posebne zadeve

Mladen Bursič

T: 05 6117 563
E: mladen.bursic@upr.si