ENG
 

Koper, 15. februar 2019 - Danes in jutri v Sloveniji potekajo informativni dnevi v srednjih šolah in na univerzah. Fakultete Univerze na Primorskem so danes za dijake organizirale predstavitve v dveh terminih, ob 10. in ob 15. uri, jutri pa bodo lahko vsi zainteresirani kandidati za vpis v dodiplomske študijske programe na UP podrobne informacije pridobili v jutranjem terminu ob 10. uri. V Kopru smo se razveselili tudi obiska ministra za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Jerneja Pikala, ki je z nami delil spomine, ko se je tudi sam vpisoval na izbrano fakulteto. Njegovo izjavo, nagovor rektorja naše univerze in zbrane vtise dijakov in predstavnikov fakultet si lahko ogledate v video prispevku, ki ga je pripravila ekipa Službe za podobo UP in je objavljen v nadaljevanju. 

petek, 15. februar 2019

Minister Pikalo pohvalil dosežke InnoRenew CoE

Minister Pikalo je ob današnji 2. obletnici ustanovitve raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE pohvalil dosedanje dosežke zaposlenih

Koper, 15. februar 2019 - Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je bil ustanovljen na današnji dan, 15. februarja, pred dvema letoma. Ob tej priložnosti je skupaj z Univerzo na Primorskem, enim od osrednjih soustanoviteljev, organiziral slavnostni dogodek, ki so se ga, poleg zaposlenih v InnoRenew CoE, udeležili tudi minister za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Jernej Pikalo, župan Izole Danilo Markočič in rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič.

Danes, 14. 2. 2019, in jutri, 15. 2. 2019, potekajo na Univerzi na Primorskem orientacijski dnevi "Orientation days 2019" za Erasmus študente iz tujine. Prorektorica doc. dr. Sonja Rutar in prorektor izr. prof. dr. Boris Kavur sta prvim 30 izrekla dobrodošlico, preostalih 30 pa še pričakujemo v naslednjih dneh. Študentje k nam prihajajo iz Belgije, Češke, Črne Gore, Finske, Francije, Hrvaške, Italije, Kazahstana, Litve, Madžarske, Mehike, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Slovaške, Srbije, Španije in Turčije.

Koper, 4. februar 2019 – Fakultete Univerze na Primorskem (UP) bodo tudi letos na informativnih dnevih, ki bodo v petek, 15. februarja, ob 10. in 15. uri, ter v soboto, 16. februarja, ob 10. uri, dijakom postregle s podrobnimi informacijami o možnostih nadaljnjega izobraževanja. Tudi letos dijakom, ki prihajajo k nam iz drugih, bolj oddaljenih slovenskih krajev, ponujamo organiziran brezplačen avtobusni prevoz na Primorsko. Letošnje novosti v okviru razpisanih programov pa so: UP FHŠ je univerzitetni študijski program Medijski študiji preimenovala in ga razpisala z novim imenom Komuniciranje in mediji. UP FAMNIT je razpisala nov visokošolski strokovni študijski program Sredozemsko kmetijstvo, ki ga bo izvajala namesto univerzitetnega študijskega programa Sredozemsko kmetijstvo. UP FTŠ Turistica je pridobila novo dislocirano enoto v Mariboru, na kateri je razpisala mesta za vpis v 2. letnik (izredni študij) v visokošolski strokovni študijski program Management turističnih podjetij. UP PEF je visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja razpisala tudi na dveh dislociranih enotah - v Slovenskih Konjicah in Novi Gorici. UP FVZ je razpisala nov univerzitetni študijski program Fizioterapija. Za izvajanje v angleškem jeziku je razpisanih pet študijskih programov (štirje univerzitetni: Bioinformatika, Matematika, Računalništvo in informatika, Management in visokošolski strokovni Management turističnih podjetij).

Vas zanima, kako študenti UP FAMNIT v praksi preizkušajo pridobljena znanja? Vabimo vas k ogledu utrinkov, posnetih na terenu med akcijo odstranjevanja invazivnih rastlin v Ospu, ki jo je sredi januarja organiziral Zavod RS za varstvo narave v okviru čezmejnega projekta LIKE – Živeti na kraškem robu.

V študijskem letu 2019/2020 bo na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) prvič razpisan visokošolski strokovni študijski program Sredozemsko kmetijstvo (VS), ki bo zamenjal istoimenski univerzitetni program in tako ponudil možnost vpisa tudi dijakom, ki zaključujejo strokovne srednje šole in opravijo poklicno maturo. Program vključuje čisto vse panoge kmetijstva in daje kompetence v podjetništvu, trženju in ekonomiki ter znanja, ki so potrebna za uspešnejše črpanje evropskih sredstev in kandidiranje na različnih razpisih. Novost je tudi večji obseg praktičnega dela v podjetjih.

torek, 5. februar 2019

UP FM| Zagovor doktorske disertacije

Doktorsko disertacijo bo zagovarjala študentka doktorskega študijskega programa 3. stopnje Managementa Fakultete za management Univerze na Primorskem (UP FM) Maja Trošt. Podrobnosti v nadaljevanju.

četrtek, 31. januar 2019

UP na Informativi | Info za dijake

Kontakti za dijake pred informativnimi dnevi

Ljubljana, Koper, 25. in 26. januar 2019 - Univerza na Primorskem se je tudi letos predstavila na že tradicionalnem, največjem slovenskem sejmu izobraževanja, štipendiranja in zaposlovanja Informativa, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani že enajsto leto zapored. Šest fakultet - UP Fakulteta za humanistične študije, UP Fakulteta za management, UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, UP Pedagoška fakulteta, UP Fakulteta za turistične študije - Turistica in UP Fakulteta za vede o zdravju – je skupaj s Podružnico Lomonosov velikemu številu obiskovalcev predstavilo svoje študijske programe, novosti, bogato ponudbo obštudijskih dejavnosti, dijake pa seznanilo tudi z nastanitvenimi možnostmi.

Ljubljana, Koper, 23. januar 2019 - Včeraj je dr. Edvard Kobal, direktor Slovenske znanstvene fundacije (SZF), v Prešernovi dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti posameznikom in skupinam, ki so bili v preteklem letu najbolj odmevni pri promoviranju znanosti, podelil priznanja Prometej znanosti in najvišji naziv Komunikator znanosti. Za leto 2018 so priznanje Prometej znanosti z Univerze na Primorskem prejeli dekan UP Fakultete za vede o zdravju izr. prof. dr. Nejc Šarabon (posamično) in študenti UP Fakultete za humanistične študije z mentoricama doc. dr. Vladko Tucovič Sturman in doc. dr. Jano Volk ter lektorico Mojco Maljevac iz Radia Koper za skupen projekt »Kotiček za jeziček«. Med finaliste izbora za Komunikatorja znanosti za leto 2018 pa sta se uvrstila tudi doc. dr. Aksinja Kermauner z UP Pedagoške fakultete in prof. dr. Borut Likar z UP Fakultete za management.

ponedeljek, 21. januar 2019

UP FM| Zagovor doktorske disertacije

Doktorsko disertacijo bo zagovarjala študentka doktorskega študijskega programa 3. stopnje Managementa Fakultete za management Univerze na Primorskem (UP FM) mag Mateja Vadnjal.Podrobnosti v nadaljevanju.

ponedeljek, 21. januar 2019

UP FAMNIT | Zagovor doktorske disertacije

Doktorsko disertacijo bo zagovarjala študentka doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) Alejandra Ramos Rivera. Podrobnosti v nadaljevanju.

Izola, 18. januar 2019 - Na prihajajočih informativnih dneh se Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem (UP FVZ) kot prva v Sloveniji predstavlja z univerzitetnim študijskim programom Fizioterapija, ki študentom omogoča boljše predizhodišče za nadaljevanje tega študija. Doslej je bilo namreč v Sloveniji možno obiskovati le visokošolski študijski program Fizioterapije.

Doktorsko disertacijo bo zagovarjala študentka doktorskega študijskega programa 3. stopnje Zgodnje učenje Pedagoške Fakultete Univerze na Primorskem (UP PEF) Mateja Maljevac. Podrobnosti v nadaljevanju.

V nadaljevanju objavljamo odgovore, ki smo jih danes 14. 1. 2019, ob 14.29 uri posredovali novinarki Dnevnika, Ranki Ivelja, na osnovi vprašanj, postavljenih v petek, 11. januarja 2019, ob 12.14 uri v e-obliki. Novinarka je isti dan poslala še eno e-sporočilo, s katerim je prosila, da ji pod NUJNO takoj odgovorimo. Ko smo novinarko prek sms sporočila obvestili, da bomo odgovore posredovali v ponedeljek, 14. 1. 2019, nam je odgovorila, da se boji, da bo članek v ponedeljek že objavljen. Ob tem izpostavljamo, da je zakonski rok v 6. alineji 45. člena Zakona za medije jasen: (6) Organi morajo medijem poslati odgovor na vprašanje najpozneje v sedmih delovnih dnevih od prejema vprašanja v pisni obliki. Na prošnjo, da v prispevek vključi tudi naše odgovore, je novinarka odpisala, da je to odvisno od urednikov (urednik Dnevnika je Miran Lesjak, op.a.). Danes smo, kot smo obljubili, odgovore tudi poslali. V nadaljevanju jih objavljamo v celoti, kakor tudi članek, ki ga je objavil Dnevnik (brez našega odziva) in ki so ga povzeli še na Slovenski tiskovni agenciji, spletnem portalu MMC RTV SLO, spletni portal Primorskih novic in Radio City - vsi brez našega odziva, z izjemo Slovenske tiskovne agencije ki je povzeto novico dopolnila.