ENG
 
Koper, 24. december 2015 - V decembru je Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, potrdila financiranje projekta »Nakup in obnova pritličja objekta Galeb raziskovalna dejavnost UP IAM UP FAMNIT«. Investicija skupno znaša 668.000 evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj pa bo zanj prispeval približno 562.000 evrov še iz okvira izvajanja kohezijske politike 2007-2013.
četrtek, 10. december 2015

Sprejeti sklepi Senata UP

Na 2. izredni seji Senata Univerze na Primorskem, ki je potekala danes, je bil pod točko 2 dnevnega reda – Potrditev prenehanja članstva UP ZRS v Univerzi na Primorskem – s potrebno dvotretjinsko večino sprejet sklep o prenehanju članstva UP ZRS v Univerzi na Primorskem
Koper, 10. december 2015 - Univerza na Primorskem je z odprtjem prve zgradbe v Kampusu Livade v Izoli dosegla pomemben mejnik pri zasledovanju cilja zagotavljanja ustrezne infrastrukture ter prostorov za izvajanje njenega osnovnega poslanstva, in sicer izobraževalne in raziskovalne dejavnosti.
sreda, 9. december 2015

Analiza volitev rektorja 2015

Volilna komisija za izvedbo rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem (v nadaljevanju UP) je delovala od 1. redne (konstitutivne) seje dne 3. 6. 2015 do seje Senata dne 10. 11. 2015. Svojo nalogo, da zagotovi svobodne in tajne volitve je izvedla uspešno ter neoporečno. Pri svojem delu je delovala v skladu z načeli zakonitosti, neodvisnosti in nepristranosti ter varovanja, z ustavo zagotovljene, avtonomnosti univerze. V primeru dvomov je sledila praksi preteklih volitev, v primerih, ko so bile prakse različne, pa praksi zadnjih rektorskih volitev leta 2011.
Ljubljana, Koper, 4. december 2015 - V začetku tedna je Društvo mladih raziskovalcev v Ljubljani že sedmo leto zapored podelilo naziv Mentor leta 2015, ki je namenjeno najboljšim slovenskim mentorjem mladih raziskovalcev in doktorskih študentom. Med pet finalistov izbora se je uvrstil tudi prof. dr. Štefan Bojnec s Fakultete za management na Univerzi na Primorskem, ki raziskuje management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja ter preučuje vpliv nekmetijskih dohodkov na investicije v kmetijstvu, učinkovitost in trajnostni razvoj podeželja.
Koper, 30. november 2015 - Pretekli teden je Fakulteta za management Univerze na Primorskem izvedla tretjo slovensko-rusko skupno akademijo. Tokratni gost je bil profesor Victor M. Polterovic, redni član ruske akademije znanosti, ki je v četrtek predstavil svoj pogled na gospodarske reforme. V soboto pa je obiskal rektorat in se srečal z rektorjem UP, prof. dr. Draganom Marušičem.
Resor za socialno in študentsko problematiko ŠOUP prireja dne 16. 12. 2015, ob 17.00 v Centru mladih Koper, Gregorčičeva ulica 4, Koper tradicionalno obdarovanje študentskih družin.
Koper, 24. november 2015 - Univerzo na Primorskem (UP) bo po tretjem tudi v četrtem mandatnem štiriletnem obdobju vodil dosedanji rektor prof. dr. Dragan Marušič. Na včerajšnji inavguraciji, ki se je je udeležilo veliko število povabljenih, med njimi vsi slovenski rektorji, prorektorji iz Univerze v Novi Gorici, Univerze v Puli in Univerze iz Vidma, dekani in direktorji članic in pridružene članice UP, indijski veleposlanik, častna konzulka Italije, državni sekretar z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, svetovalec predsednika RS za šolstvo in drugi visoki gostje, je ponovno izvoljeni prof. dr. Marušič s podpisom svečane zaobljube zaprisegel, da bo s svojim znanjem in izkušnjami, odgovornostjo in vestjo skrbel za kakovost, ustvarjalni preboj in ugled izobraževalnega, znanstvenega in umetniškega dela UP.
Portorož, Koper, 20. in 23. november 2015 - Profesor in raziskovalec z Inštituta Andrej Marušič in s Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem prof. dr. Tomaž Pisanski je konec pretekelega tedna prejel prestižno Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke pri znanstvenoraziskovalnem delu na področju diskretne matematike in njenih uporab. Gre za najprestižnejšo nagrado za dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki jo podeljuje Republika Slovenija raziskovalcem v Republiki Sloveniji, ki so s svojimi dosežki trajno prispevali k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.
petek, 20. november 2015

Razpis za podoktorske pozicije

Koper, 20. 11. 2015 - Univerza na Primorskem objavlja Interni razpis za sofinanciranje podoktorskih pozicij mlajših raziskovalcev na Univerzi na Primorskem in s tem povezanega izvajanja znanstveno-raziskovalno-razvojnih projektov, ki bodo omogočali razvoj mlajšega raziskovalca in članice na znanstveno-raziskovalnem in razvojnem področju.
Ljubljana, Koper, 18. november 2015 - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič je včeraj, 17. novembra, ko obeležujemo mednarodni dan študentov, v prostorih MIZŠ sprejela okoli 150 dijakinj in dijakov ter študentk in študentov, prav tako njihove mentorice in mentorje, ki so v minulem šolskem oziroma študijskem letu dosegli vidne rezultate na mednarodnih tekmovanjih iz znanj - od naravoslovja, tehnike, družboslovja do umetnosti in humanistike. Z Univerze na Primorskem se je sprejema udeležilo kar 22 študentk in študentov, ki so dosegli odlične uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih s področju naravoslovja in informatike (10) ter na področju oblikovanja in dizajna (12).
torek, 10. november 2015

Novomeški dijaki obiskali UP

Koper, 10. november 2015 - Tudi letos so nas obiskali srednješolci tretjih in četrtih letnikov z Dolenjske, ki že sedaj pridno pridobivajo informacije o nadaljnjem študiju.
petek, 6. november 2015

Pismo rektorja UP

Cenjene kolegice in kolegi, drage študentke in študenti, spoštovane sodelavke in sodelavci! Seštevek oddanih glasov mi je omogočil, da sem bil včeraj ponovno izvoljen za rektorja Univerze na Primorskem. Dovolite mi, da se za izraženo podporo najprej iskreno zahvalim prav vsem, ki ste svoj glas oddali kot jasno podporo viziji, zastavljeni za nadaljnji razvoj naše univerze.
Načrtno in kontinuirano napadanje Upravnega odbora UP - enega od štirih organov Univerze na Primorskem
Koper, 4. november 2015 – Danes so predstavniki Primorskih novic, Kmetijske zadruge Agraria Koper in Univerze na Primorskem slovesno otvorili razstavo zbranih prispevkov, nastalih v sklopu letos februarja začete akcije »Primorski vrtiček«. Projekt je doživel izjemen odziv med bralci tiskane in spletne izdaje Sobote, časopisa Primorskih novic, ki so bili tudi pobudniki istoimenske rubrike.
Koper, 28. oktober 2015 – Na Univerzi na Primorskem je danes potekala predstavitev rezultatov zaključenih projektov v okviru drugega »Javnega razpisa za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja«, ki jih je UP izvedla od februarja do julija 2015. V sodelovanju s študenti in partnerji iz gospodarstva ter drugimi organizacijami iz družbenega področja je UP na drugem razpisu, ki sta ga pred letom dni objavila Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, pridobila sredstva za financiranje 25 projektov v skupni višini 400.817,00 EUR, kar je več kot polovica v primerjavi s prejšnjim razpisom, ko je UP izvajala 14 projektov v skupni višini 166.930,00 EUR.

Koper, 28. oktober 2015 – Univerza na Primorskem je z včerajšnjim odprtjem prve zgradbe v Kampusu Livade v Izoli dosegla pomemben mejnik. Z doslej največjo investicijo se UP približuje enemu svojih temeljnih strateških ciljev, in sicer zagotovitvi ustrezne infrastrukture, potrebne za razvoj visokega šolstva in raziskovanja, predvsem na področju naravoslovnih in tehničnih disciplin. Pred odprtjem je bila pod okriljem Centra za gastronomijo in kulturo vina Univerze na Primorskem v oljčniku ob stavbi zasajena cepljenka najstarejše vinske trte na svetu, trte z mariborskega Lenta. Skrbnik bodoče trte je postal Marinko Rodica, ki skrbi tudi za univerzitetni vinograd v Truškah. Obeh slovesnosti se je udeležila množica povabljenih, med njimi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospod Gorazd Žmavc, državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, dr. Tomaž Boh, Njena Ekselenca, veleposlanica Zvezne Republike Nemčije v Sloveniji, gospa Anna Elisabeth Prinz, župan Občine Izola, mag. Igor Kolenc, prorektorji mariborske, novogoriške in primorske univerze, dekani in direktorji članic UP in številni drugi.

Vrhovno sodišče RS je glede datuma prenehanja zaposlitve dalo prav tožniku, kar pa ne vpliva na pravilnost in zakonitost podane izredne odpovedi zaposlitve dr. Darovca na Univerzi na Primorskem. Prav tako je bila tožniku v pravdah zavrnjena možnost reintegracije, torej ponovne zaposlitve na UP.
Na podlagi 4. člena Pravilnika o priznanjih in nagradah Univerze na Primorskem (št. 002-18/14 z dne 23. 10. 2014) rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič objavlja Razpis za podelitev priznanj in nagrad Univerze na Primorskem za leto 2015. Rok za oddajo predlogov je do petka, 20. 11. 2015, do 14. ure oziroma za Nagrado za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem do ponedeljka, 11. 1. 2016, do 14. ure.
KOPER, 15. oktober 2015 – Univerza na Primorskem in UP ZRS sta prejela končno Poročilo o opravljeni reviziji UP ZRS, ki jo je izvedel državni notranji revizor. Iz poročila izhaja, da so postavke, ki jih je vodstvo UP-ZRS opredeljevalo na strani prihodkov v višini 411.975,00 EUR na dan 30.6.2015 oblikovane v nasprotju s Slovenskimi računovodskimi standardi, oziroma, da za oblikovanje spornih računovodskih postavk revizor od UP ZRS (kljub več mesecev trajajoči reviziji) ni prejel ustreznih podlag, torej dokumentov, na podlagi katerih bi lahko bile take vknjižbe upoštevane.
Univerza na Primorskem, Slovenska nacionalna komisija za Unesco in Urad za Unesco v naslednjem tednu organizirajo UNESCO FORUM, ki se bo odvijal na Fakulteti za turistične študije Turistica Univerze na Primorskem.
Nemčija, Koper, 12. in 13. 10. 2015 - Rektor UP, prof. dr. Dragan Marušič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Maja Makovec Brenčič, in rektor UM, prof. dr. Igor Tičar, so se v preteklih dneh, kot smo že poročali, v Nemčiji srečali z ambasadorkama Slovenije in Nemčije. Visoka slovensko-nemška delegacija je včeraj obiskala nemški inštitut Fraunhofer, ki je naša mentorska institucija na projektu InnoRenew CoE. Inštitut Fraunhofer je partner, s katerim bomo nedvomno maksimizirali svojo mrežno pozicijo, saj ga tudi portal European Research Ranking, ki objavlja analize podatkov Evropske komisije o financiranju in mrežni učinkovitosti evropskih raziskovalnih institucij, uvršča v letu 2014 na prvo mesto, torej kot najboljšo evropsko raziskovalno institucijo.
ponedeljek, 12. oktober 2015

Gostujoče predavanje na UP FTŠ Turistica

dr. Wolfgang Kraus: Sustainability & Corporate Social Responsibility (CSR): Global Challenges & Best Practices
ponedeljek, 12. oktober 2015

Neobjava odgovora UP na RTV SLO

V prilogi objavljamo odgovor Univerze na Primorskem na prispevek novinarke RTV SLO, objavljen na portalu MMC ter odgovor v.d. odgovorne urednice RTV SLO za neobjavo odgovora Univerze na Primorskem.
Nemčija, Koper, 12. oktober 2015 - Te dni se rektor UP, prof. dr. Dragan Marušič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Maja Makovec Brenčič, in rektor UM, prof. dr. Igor Tičar, mudijo na obisku v Nemčiji, kjer promovirajo slovensko visoko šolstvo in s tem odpirajo področja in priložnosti za znanstveno in raziskovalno sodelovanje med obema državama.
Koper, 7. oktober 2015 – Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem (UP PEF) je v goste povabila pesnika in častnega doktorja Univerze na Primorskem, akademika Cirila Zlobca, ki je tudi eden od pobudnikov ustanovitve tretje javne slovenske univerze. Pogovor, poln pesnikove bogate življenjske izkušnje in šegavosti, je vodila dr. Barbara Zorman, z glasbo in recitacijami pa so ga obarvali študenti UP PEF. Častnemu doktorju UP in navzočim v polni avli Armerije sta uvodni pozdrav namenila rektor UP, prof. dr. Dragan Marušič, in dekanja UP PEF, prof. dr. Mara Cotič.
Dokumentarec o prenovi palače Tiepolo Gravisi v Kopru, poznane kot »Borilnica«
Priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za doprinos UP Fakultete za turistične študije TURISTICA k ugledu turistične dejavnosti doma in v svetu
Koper, 7. oktober 2015 – Včeraj zvečer se je v prostorih Vinakoper pod okriljem Centra za gastronomijo in kulturo vina Univerze na Primorskem odvil izjemno odmeven dogodek, poimenovan »Kultura vina: Terčelj svetuje, vino navdihuje«. na katerem je bila predstavljena nova knjiga: "Kultura vina na Slovenskem"
Ljubljana, Koper, 6. oktober 2015 – Ob svetovnem dnevu učiteljev, ki ga obeležujemo 5. oktobra, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v GH Union v Ljubljani pripravilo svečano prireditev. Podeljenih je bilo 11 nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2015, in sicer štiri za življenjsko delo, sedem pa za izjemne dosežke. Med prejemniki nagrade za izjemne dosežke na področju visokega šolstva je tudi letos visokošolska predavateljica Univerze na Primorskem, in sicer prof. dr. Majda Cencič, profesorica didaktike na UP Pedagoški fakulteti. Nagrajencem sta čestitala predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar, ki je bil tudi slavnostni govornik, in ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič.
ponedeljek, 5. oktober 2015

APZ UP nadaljuje z zmagami!

Pevke in pevci Akademskega pevskega zbora Univerze na Primorskem (APZ UP), ki deluje pod okriljem Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP) že od leta 2004, so se pod vodstvom dirigenta Mirka Ferlana minulo soboto uspešno predstavili na 1. mednarodnem zborovskem tekmovanju v Herceg Novem (Črna Gora). Črnogorski festival se je pričel v petek, 2. oktobra, s svečano otvoritvijo na trgu pred Glasbeno šolo, zaključil pa se je v nedeljo, 4. oktobra, z revijalnim koncertom Vokalnega ansambla “Somborski pevači” in Novosadskega komornega zbora. Na tekmovanju, ki poteka v organizaciji Glasbene šole Herceg Novi, se je zbor predstavil v kategoriji mladinskih zborov: nastopil je v mešani zasedbi in dosegel prvo mesto s 93,66 točke. Zbor je najprej v petek na svečani prireditvi prejel zahvalo za sodelovanje na festivalu, na razglasitvi rezultatov in podelitvi diplom pa priznanje za prvo mesto v kategoriji mladinskih zborov in priznanje za absolutno prvo mesto med vsemi zbori tekmovanja. Mednarodno zborovsko tekmovanje je ocenjevala tri članska žirija na čelu s predsednico Darinko Matić -Marović in članoma Zojo Đurović in Giorgiom Guiotom.
Koper, 1. oktober 2015 – Prvi dan novega študijskega leta 2015/2016 smo na Univerzi na Primorskem pripravili sprejem za tuje študente, ki so za svojo študijsko izmenjavo izbrali našo univerzo. Prišli so iz sedemnajstih različnih držav, največ jih je s Češke, Poljske, Španije, Portugalske in Romunije.
Koper, 1. oktober 2015 - Na prvi študijskih dan je na Titovem trgu v Kopru med 10. in 13. uro že šesto leto zapored potekala prireditev Pozdrav bruckam in brucem Univerze na Primorskem. Ob 11. uri so uradno pozdravili in izrekli dobrodošlico vsem novim študentkam in študentom najvišji predstavniki univerze, Mestne občine Koper, Študentskega sveta in Študentske organizacije Univerze na Primorskem. Na dogodku so tudi letos sodelovali: zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d., Banka Koper d.d., Nova ljubljanska banka d.d., Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Agencija M-servis, Karierni center Univerze na Primorskem, Klub študentov občine Koper, UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o., Kmetijska zadruga Agraria Koper, Pizzerija Atrij, Konfucijeva učilnica Koper Univerze na Primorskem, Gledališče koper in društvo AIESEC. Prireditev je podprla tudi Mestna občina Koper, medijski pokrovitelj prireditve pa je bil RADIO CAPRIS.
Koper, 29. september 2015 - Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem vabi v sredo, 30. septembra, ob 20. uri v cerkev sv. Bassa na Prešernovem trgu (pri vratih Muda) v Kopru na koncert mednarodnega cikla vokalne in instrumentalne glasbe Simfonic voices "Igra glasov" - APZ UP v novo sezono.
V soboto, 26. 9. 2015 je Konfucijeva učilnica Koper Univerze na Primorskem v sodelovanju s Konfucijevim inštitutom v Ljubljani in Občino Piran priredila najodmevnejši dogodek doslej; Dan spoznavanja kitajske kulture in običajev z naslovom »Dan medkulturnega povezovanja: Kuawenhua guanxi ri - 跨文化关系日«.
Koper 25. september 2015 – Danes se je v prostorih Pretorske palače v Kopru odvil posvet z naslovom »Izvajanje Jadransko-jonske makroregionalne strategije v Sloveniji – izzivi in priložnosti«, s katerim je bil obeležen tudi Sredozemski dan obale.
Koper, 24. september 2015 – V prostorih Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem je danes potekala okrogla miza v okviru Sredozemskega tedna obale z naslovom »Vplivi podnebnih sprememb na obalnem pasu – Izzivi in priložnosti za trajnostni razvoj in čezmejno sodelovanje«.
KOPER, 24. september 2015 – Univerza na Primorskem ostro zavrača najverjetneje načrtna zavajanja in manipulacije posameznih medijev, ki se izkazujejo predvsem v nepovzemanju ključnih sklepov in sporočil Upravnega odbora UP, katerih izključni namen je ciljno vključevanje aktualnega rektorja v sprevračanje dejstev in jasnih sklepov Upravnega odbora UP v zvezi z zaskrbljujočim finančnim stanjem UP ZRS.
Državni revizor je ugotovil velike nepravilnosti v poslovanju ZRS ter sum hujših kršitev in zlorab ter zavajanja odgovornih organov z napačnimi podatki. Ključna ugotovitev revizorja je, da se projekti UP ZRS računovodsko napačno obravnavajo in se posledično prikazuje boljši (pozitiven) rezultat poslovanja, kot pa dejansko izhaja iz verodostojnih računovodskih listin. Skupna zadolženost ZRS UP v tem trenutku znaša 1.403.011,00€. Zagotovljeni viri po podatkih ZRS UP, kjer moramo povdariti, da do sedaj še niso posredovali vseh podatkov, znašajo 967.908,00€. Končna ugotovitev je, da viri ZRS UP ne zadoščajo niti za vračilo do sedaj najetih posojil od drugih članic UP, kredita banke in obveznosti do dobaviteljev, saj je manjko finančnih virov na dan 30.6.2015 kar za 435.103,00€. Do konca leta bi po tem scenariju ZRS UP moral najeti dodatnih 500.000,00€ posojil samo za izplačilo plač, ostali stroški bi ostali nepokriti, dolg pa se bo zvišal na trenutno ocenjenih 935.000,00€. Na podlagi teh ugotovitev je Upravni odbor UP sprejel nekaj sklepov, ki med drugim vodstvu ZRS nalagajo uskladitev računovodskih izkazov z resničnimi podatki, preprečujejo nove zaposlitve, dokler ne bo sprejet načrt finančne sanacije zavoda, hkrati pa nalagajo tudi ugotavljanje odgovornosti za odkrite nepravilnosti.
Univerza na Primorskem močno pozdravlja odziv resornega ministrstva - MIZŠ - iz katerega so danes sporočili, da bodo v letošnjem oziroma prihodnjem letu pričeli obnavljati objekte, ki bodo namenjeni bivanjskim zmogljivostim študentov na Primorskem in bodo financirani tudi z denarjem od dodatne koncesijske dajatve. Gre za pomemben dosežek dolgotrajnih prizadevanj vodstva Univerze in študentov, ki jih je dodatno podkrepil v ponedeljek jasno izražen apel Študentske organizacije Univerze na Primorskem in Študentske organizacije Slovenije.
ponedeljek, 21. september 2015

Teden Sredozemske obale

v okviru EU strategije za Jadransko-jonsko regijo (EU SAIR) Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve in Univerzo na Primorskem ter ob podpori Mestne občine Koper že tretje leto zapored na dan, ko obeležujemo Dan Sredozemske obale, 25. september 2015, organizira posvet »Izvajanje Jadransko-jonske makroregionalne strategije v Sloveniji – Izzivi in priložnosti«.
Vljudno vas vabimo na dogodek, namenjen predvsem novopečenim, pa tudi obstoječim študentkam in študentom naše univerze: »Pozdrav bruckam in brucem Univerze na Primorskem«, ki bo potekal na prvi študijski dan - v četrtek, 1. oktobra 2015, med 10. in 13. uro, na Titovem trgu v Kopru (v primeru dežja pa v Taverni).
četrtek, 10. september 2015

Uvodno usposabljanje za tutorje

Na usposabljanju boste izvedeli več o osnovnem namenu tutorskega sistema, kako je tutorstvo urejeno na UP, kaj pomeni biti tutor in kako na tutorstvo gledajo študenti. Predstavili bomo tutorstvo za tuje in študente s posebnimi potrebami.
Koper, Bohinjska Bela, 9. september 2015 - Podjetje Proform d.o.o. iz Bohinjske Bele (http://www.proform.si/proform/) je na zadnjem razpisu »Obzorje 2020 Instrument SME« stroge ocenjevalce Evropske komisije prepričalo in pridobilo sredstva za razvoj inovativnega poslovnega modela trženja modularnega pohištva iz masivnega lesa Wallco. V sodelovanju z Univerzo na Primorskem bodo tako s 1. oktobrom 2015 pričeli razvijati pohištvo, ki spodbuja kreativnost, je enostavno za uporabo in je oblikovano na podlagi individualnih potreb uporabnika in njegovih spreminjajočih se potreb. Pohištvo Wallco je dizajnirano skladno z načeli trajnostnega razvoja in temelji na učinkoviti, kaskadni rabi lesa.
Univerza na Primorskem je gostila 9. srednjeevropsko matematično olimpijado
Kako se prepričati, da je vaša ideja tudi lahko podjetniška ideja? Kako realizirati inovativno podjetniško idejo? Kako pripraviti primeren podjetniški model? S katerimi metodami ali spletnimi orodji analizirati tržni potencial? Kako učinkovito zagnati lastno start-up podjetje in postati podjetnik?
Koper, 24. avgust 2018 - Kot prvi dogodek v okviru Akcije COST s področja “Gozd, izdelki in storitve”, ki jo koordinira slovenska raziskovalna inštitucija, bo pod vodstvom doc. dr. Andreje Kutnar (vodja Oddelka za tehnologijo) na UP 25. in 26. avgusta potekala mednarodna konferenca COST FP 1407 “Analiza življenjskega cikla, EPD in modificiran les”. Na konferenci bo 67 raziskovalcev iz 26 držav razpravljalo o različnih postopkih modifikacije lesa, njihovih okoljskih vplivih ter smernicah za nadaljnje raziskave na tem področju. Diskusija bo zajemala tako postopke modifikacije lesa, ki so že v industrijski rabi, kot tudi tiste, so še predmet znanstvenih raziskav.
ponedeljek, 24. avgust 2015

Vabilo k akciji “Prekolesarimo svet”

Koper, 24. avgust 2015 - Med 10. avgustom in 10. septembrom poteka akcija "Prekolesarimo svet", s katero želijo organizatorji obeležiti Svetovni dan preprečevanja samomora.
četrtek, 20. avgust 2015

UP tudi letos na Oživeli ulici

Tudi letos se bo Univerza na Primorskem pridružila Klubu študentov občine Koper, ki bo v sredo, 26. avgusta 2015, med 20.00 in 24.00 uro, že 16. leto zapored organiziral OŽIVELO ULICO. Smisel prireditve je oživitev ene najbolj mrtvih, nekoč pa najbolj živih koprskih mestnih ulic – Kidričeve ulice, ki se vije od sedeža UP vse do koprske Taverne.
Koper, 20. avgust 2015 - Na spletni strani Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze na Primorskem je objavljeno število prostih vpisnih mest za prijave v 2. prijavnem roku za vpis v študijskem letu 2015/2016.
Na Študentski organizaciji Univerze na Primorskem (ŠOUP) so pripravili krajšo anketo, s katero želijo izboljšati delovanje organizacije v prihodnje in predvsem upoštevati želje in predloge, saj so prepričani, da so študentje ključni členi pri soustvarjanju programa in dela organizacije.
Objavljamo celotno pojasnilo medijem, katerega ključnih poudarkov mediji, ki objavljajo prispevke o domnevni žrtvi, iz takšnih ali drugačnih, vsekakor Univerzi na Primorskem neznanih razlogov, ne povzemajo:
Koper, 28. julij 2015 - Danes je rektorja Univerze na Primorskem prof. dr. Dragana Marušiča obiskala veleposlanica Zvezne republike Nemčije v Sloveniji, nj. eksc. dr. Anna Elisabeth Prinz. Rektor ji je predstavil našo univerzo in specifične študijske programe. Prorektorica za mednarodno sodelovanje, izr. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin, je veleposlanico seznanila z obstoječim sodelovanjem UP z nemškimi univerzami, zlasti v okviru programa mobilnosti Erasmus+.
ponedeljek, 27. julij 2015

Zagovora doktorskih disertacij

Koper, 27. 7. 2015 – Univerza na Primorskem objavlja zagovora doktorskih disertacij podiplomskih študentov Andreja Panjana in Urške Čeklić.
Koper, 20. julij 2015 - Univerza na Primorskem obvešča, da je javni razpis za mlade raziskovalce v letu 2015 PODALJŠAN. Kandidati lahko svoje vloge oddajo do 31. julija 2015.
ponedeljek, 22. junij 2015

Koper preplavili košarkarji

Koper, 22. junij 2015 - Včeraj so Titov trg v Kopru preplavili mladi košarkarji z vseh koncev Evrope. Pričelo se je 13. Evropsko univerzitetno prvenstvo v košarki, ki bo trajalo do sobote, 27. junija 2015.
Ljubljana, 18. junij 2015 - Pred tednom dni so se na novinarski konferenci sestali predstavniki treh univerzitetnih inkubatorjev: iz Univerzitetnega razvojnega centra in inkubatorja Primorske, Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja in iz Tovarne podjemov - podjetniškega inkubatorja Univerze v Mariboru z namenom, da akademsko podjetništvo v Sloveniji postavijo še na višjo raven.
Konfucijeva učilnica Koper Univerze na Primorskem (KUK UP) to poletje organizira Poletno šolo kitajskega jezika in kulture. Šola bo potekala med 12. in 18. julijem 2015 v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič v Ankaranu, kjer bodo lahko učenci in učenke spoznali kitajski jezik in kulturo na sproščen in zabaven način.
V Kopru se konec tega tedna pričenja 13. Evropsko univerzitetno prvenstvo v košarki. Prvenstvo bo na sporedu od 21. do 27. junija 2015 in bo gostilo okrog 450 udeležencev, ki bodo zastopali svoje univerze iz kar 14 različnih držav.
Ljubljana, Koper, 11. junij 2015 - Včeraj je v prostorih Društva slovenskih pisateljev potekala predstavitev zbornika z naslovom »Možnosti politike danes«, v okviru katere so dr. Tonči Kuzmanić, dr. Matjaž Nahtigal, dr. Rok Svetlič in dr. Primož Šterbenc izpostavili za naš čas in prostor izjemno aktualne in pomembne ugotovitve.
Koper, 4. junij 2015 – Izšel je razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2015/2016. Na Primorskem so razpisane kapacitete v štirih mestih: Kopru, Izoli, Portorožu in v Novi Gorici. Skupaj je na voljo 1.518 prostih mest, od tega 519 mest za študente, ki se na novo prijavljajo za sprejem, ter 999 mesta za študente, ki svoje bivanje podaljšujejo v novo študijsko leto 2015/2016.
Koper, 29. maj 2015 – Danes je objavljen razpis za vpis v podiplomske študijske programe magistrskega in doktorskega študija v študijskem letu 2015/2016. Univerza na Primorskem je na 30 magistrskih študijskih programih 2. stopnje skupno razpisala 1390 mest, na 14 doktorskih študijskih programih 3. stopnje pa je na voljo 125 mest. Kandidati bodo informacije o študijskih programih Univerze na Primorskem (UP) prejeli na informativnih dnevih, ki se bodo izvedli na fakultetah.
Piran, Koper, 28. maj 2015 – Triple I konferenca bo letos potekala že šestič. Tokrat se bodo plenarni govorci dotaknili tega, kako se zdravstveni delavci odzivajo na samomor, koliko naravno prisotna litijeva sol vpliva na umrljivost zaradi samomora v populaciji, kakšne so klinične intervencije pri delu s samomorilnimi in etični vidiki takega dela.
Koper, 28. maj 2015 - Po predčasnih volitvah z dne 22. maja in po včerajšnjih rednih volitvah članov v Upravni odbor UP, je volilna komisija ugotovila, da so bili izbrani naslednji kandidati iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost: doc. dr. Marko Orel, doc. dr. Tina Štemberger in doc. dr. Igor Stubelj. Iz vrst predstavnikov upravno administrativnih ali strokovno tehničnih delavcev pa je največje število glasov prejela Martina Kovačič Kuzmić.
Koper, 22. 5. 2015 – Natečaj za najboljšo poslovno idejo primorske regije »Podjetna Primorska 2015« se je sinoči zaključil s slavnostno podelitvijo nagrad v Gledališču Koper. Z zmagovalno idejo je v kategoriji Navigator strokovno komisijo prepričala podjetniška skupina pod imenom »Loally«, ki jo vodi Tjaša Vidic, v kategoriji Optimist Vladimir in Cvetka Bernetič s poslovno idejo »Marine Foulsweeper«, v kategoriji Najboljši študentski projekt pa skupina »Zaspanček.si«, ki jo vodi študentka UP FAMNIT Urša Bernardič. Zmagovalna podjetniška tima v kategoriji Navigator in Optimist sta za nagrado prejela vavčer v protivrednosti 3.000 EUR, v kategoriji Najboljši študentski projekt pa vavčer v protivrednosti 1.500 EUR.
Koper, 21. maj 2015 - Senat UP je na svoji 41. redni seji z dne 21. maja 2015 sprejel Sklep o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem. Omenjeni sklep določa dan razpisa volitev, kot tudi datum izvedbe rednih volitev rektorja UP. Sestavni del sklepa je rokovnik za izvedbo posameznih volilnih opravil, za izvedbo rednih volitev rektorja UP pa je imenovana volilna komisija.
Portorož, 20. maj 2015 - Fakulteta za turistične študije - Turistica, članica Univerze na Primorskem, je včeraj slovesno praznovala svojih 20 pomladi. Med pomembnejšimi gosti, ki so se udeležili jubilejne okrogle mize Futuristica in drugih dogodkov v nizu pestrega programa, so bili: predsednik Vlade RS, dr. Miroslav Cerar, rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije Zdravko Počivalšek in drugi vidni gostje s področja turizma in gospodarstva.
Koper, 21. maj 2015 - Danes smo na Univerzi na Primorskem gostili predstavnike univerze Yunnan Agricultural University, ki je izrazila interes za sodelovanje na področju izmenjav študentov in profesorjev.
Ljubljana, Koper, 19. maj 2015 - Včeraj je na TV SLO 3 potekal pogovor z rektorji treh slovenskih javnih univerz. V studiu se je prof. dr. Draganom Marušičem, prof. dr. Ivanom Svetlikom in prof. dr. Igorjem Tičarjem pogovarjal voditelj Boštjan Veselič.
Koper, 13. maj 2015 - V tem tednu poteka na UP 3. mednarodni teden (3rd International Week), v okviru katerega UP gosti pedagoške in strokovne sodelavce s partnerskih univerz iz Avstrije, Italije, s Hrvaške, Češke, Poljske, iz Litve in Turčije.
ponedeljek, 11. maj 2015

Objava razglasa list kandidatov

Koper, 11. maj 2015 - Skladno z rokovnikom za izvedbo volitev za člane Upravnega odbora Univerze na Primorskem (UO UP) in skladno s 37. členom Pravilnika o volitvah organov Univerze na Primorskem v nadaljevanju objavljamo razglase list kandidatov, ki se bodo potegovali za članstvo v UO UP.
Koper, 5. maj 2015 - Včeraj je v Kopru potekala okrogla miza »Prihodnost Univerze na Primorskem v luči prihajajočih rektorskih volitev«, ki so jo organizirali študentje – Študentska organizacija in Študentski svet Univerze na Primorskem (ŠOUP in ŠS UP) v sodelovanju s Primorskim svetovalnim središčem, Koper (PRIMSS). Svoja stališča je predstavilo šest predstavnikov, trije so svojo kandidaturo na bližajočih se rektorskih volitvah tudi napovedali, vseh šest pa je izrazilo podporo študentom.
Koper, 5. maj 2015 - Naslednji ponedeljek se bo na Univerzi na Primorskem pričel že tretji mednarodni teden UP - International Week of the University of Primorska, v okviru katerega bomo gostili pedagoške in strokovne sodelavce s partnerskih univerz..
V okviru projekta »ŠOUP akademija« Študentska organizacija Univerze na Primorskem skupaj s Študentskim svetom Univerze na Primorskem in Primorskim svetovalnim središčem, Koper (PRIMSS) organizira danes, 4. maja 2015, ob 18. uri v prostorih Območne obrtno - podjetniške zbornice Koper (Staničev trg 1) okroglo mizo z naslovom "Prihodnost UP v luči prihajajočih rektorskih volitev".
Koper, 23. april 2015 - Univerza na Primorskem je danes kot vodilna institucija skupaj s partnerji predstavila rezultate dveh projektov, ki sta bila izpeljana v okviru čezmejnega programa Slovenija - Italija 2007 - 2013. Gre za projekta "Living Landscape" in "Shared Culture".
Koper, 22. april 2015 - Na UP v okviru Univerzitetnih kolokvijev pravkar poteka že drugo predavanje, tokrat gostimo priznanega ekonomista, izr. prof. dr. Igorja Mastena, ki na ljubljanski Ekonomski fakulteti predava na Katedri za denar in finance. Naslov predavanja je aktualen: "Finančna kriza in nekovencionalna denarna politika - globalno dogajanje in posledice za Slovenijo." Govora je o Veliki recesiji in problematiki iskanja odgovorov ekonomske politike nanjo. Kaj so izredni ukrepi centralnih bank in kakšne učinke lahko pričakujemo? Zakaj in kako so se reševale banke? Kako se bodo, če se bodo, v prihodnje? Kakšna je vloga fiskalne politike oz. politike varčevanja? In, nenazadnje, kakšno vlogo ima pri vsem tem ekonomska znanost? Zakaj se kriza ni napovedala in preprečila? Se lahko tega nadejamo v prihodnosti? Na vsa ta vprašanja odgovarja izr. prof. dr. Igor Masten.
Koper, 21. april 2015 - Danes je rektor, prof. dr. Dragan Marušič, sprejel predstavnike Študentske organizacije Univerze na Primorskem in jim v znak hvaležnosti izročil pisno zahvalo za odlično izvedeno akcijo "Častim 1/2 litra!" ter se tako zahvalil vsem primorskim študentom, ki so v okviru akcije darovali kri.
Koper, 17. april 2015 - Na ŠOUPu so v sodelovanju s KŠOK-om in Študentsko organizacijo Slovenije v okviru vseslovenskega krvodajalskega tedna, ki je potekal med 13. in 17. aprilom 2014, pod geslom Častim ½ litra, ponovno organizirali študentsko krvodajalsko akcijo. Na Primorskem, kjer je akcija potekala med 13. in 16. aprilom, je 206 študentov krvodajalcev podrlo lanski rekord. Prav tako so primorski študentje dosegli največje število glede na delež študentov v slovenskih univerzitetnih središčih.
Koper, 15. april 2015 - Zaskrbljeni zaradi zmanjševanja sredstev, ki vodi v propad slovenske znanosti, v nadaljevanju objavljamo izjavo in poziv, pod katerega so se podpisali Rektorska konferenca Republike Slovenije, Koordinacije raziskovalnih inštitutov Slovenije, Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije in Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije
Koper, 15. april 2015 - Včeraj so študentke Univerze na Primorskem - Tanja Štular in Anja Rudež s Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) ter Tamara Lah s Fakultete za turistične študije Turistica (UP FTŠ Turistica) v KIBLI v Mariboru, kjer se je zaključil lokalni izbor največjega in najpretižnejšega svetovnega študetnskega tekmovanja Imagine Cup, zmagale med sedmimi finalisti v kategoriji World Citizenship. Tekmovanje poteka pod okriljem Microsoftovega projekta Imagine Cup 2015. Z zmago so se uvrstile v nadaljni izbor za svetovni finale, ki bo potekalo v ZDA.
ponedeljek, 13. april 2015

UP na drugem Istrskem maratonu

Koper, Izola, Piran, 13. april 2015 - Včerajšnjega 2. Istrskega maratona se je udeležilo več tisoč ljudi, od tega približno 450 tekačev na najdaljši, 42-kilometrski progi, in 1.200 tekačev na najkrajši, 10-kilometrski progi. Največ, kar 1.700 tekmovalcev se je odločilo za polmaratonsko, 21-kilometrsko progo, ki jo je, med drugimi, pretekel tudi rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič. V cilju ga je, skupaj s sotekmovalcema, predsednikom Republike Slovenije, Borutom Pahorjem, in sodelavcem, priznanim ustavnim pravnikom, dr. Andražem Terškom, v svoj fotoobjektiv ujel fotograf Radia Koper, Alan Radin.
Koper, 8. april 2015 - Vse do 15. aprila si lahko v avli Armerije Univerze na Primorskem ogledate fotografsko razstavo "Naj nasmeh" avtorice Urške Košir v okviru že šestega dobrodelnega projekta zapovrstjo. Razstavo bodo spremljale brezplačne delavnice, zaključek pa bo popestrila prireditev s častnim pokroviteljstvom Mestne občine Koper.
Koper, 2. april 2015 - Obveščamo vas o pričetku izvajanja brezplačnih delavnic v okviru projekta »HINT LAB« Pospeševanje podjetništva v turizmu na podeželju, ki jih organizira UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske. Delavnice bodo potekale vsako sredo v aprilu v prostorih inkubatorja. Na delavnice so vabljena mikro in mala podjetja ter posamezniki, ki se že ukvarjajo s podjetništvom na podeželju na področju turistične dejavnosti. Prva delavnica se bo pričela jutri, 3. aprila 2015, ob 9. uri, na sedežu UIP, Ferrarska ulica 8 v Kopru. Več v nadaljevanju.
Radijska informativna oddaja "Dober dan, znanost", ki jo vodi novinarka Zdenka Tomulič, je namenjena delu primorskih raziskovalcev in znanstvenikov. V rubriki, ki je vsak ponedeljek ob 10. uri dopoldan predvajana na frekvencah Radia Koper (92,3 MHz, 104,3 MHz, 100,6 MHz, 88,6 MHz, 100,3 MHz, 107,6 MHz, 102,1 MHz), so predstavljeni njihovi dosežki, odkritja, znanstvene raziskave. Vabimo vas k poslušanju ponedeljkovih oddaj, v katerih so in še bodo nastopili tudi naši sodelavci.
Koper, 27. marec 2015 – Kot vodilni partner je danes Univerza na Primorskem skupaj s konzorcijskimi partnerji predstavila vsebino projekta z naslovom »Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE)« v okviru programa OBZORJE 2020 na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja.
Koper, 25. marec 2015 - Na podlagi28. člena Statuta UP in 16. člena Pravilnika o volitvah organov Univerze na Primorskem rektor UP, prof. dr. Dragan Marušič, izdaja Sklep o razpisu volitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem.
sreda, 25. marec 2015

Vabilo na novinarsko konferenco

Univerza na Primorskem (UP) je kot vodilni partner v programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 pridobila nepovratna sredstva v okviru novega mehanizma Teaming. Za UP, v zadnjih dvanajstih letih od njenega nastanka, to pomeni enega od najpomembnejših znanstvenih dosežkov v njenem razvoju. Namen projekta je vzpostavitev centra odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja, ki je strateškega pomena za razvoj obalne regije in Slovenije, njeno gospodarsko rast, mednarodno prepoznavnost in konkurenčnost ter zdravo okolje in blagostanje prebivalcev. UP je v projektu združila sedem slovenskih partnerjev (Univerzo v Mariboru, Zavod za zaščito kulturne dediščine Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Inštitut za celulozo in papir, Zavod E-Oblak, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije). Kot mentorsko institucijo je v konzorcij vključila vrhunsko ustanovo za raziskave in razvoj ter prenos inovacij v industrijsko prakso, nemški inštitut za lesarstvo Fraunhofer – Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut.
Koper, 20. marec 2015 - Univerza na Primorskem je danes z dvanajsto slavnostno akademijo zaključila Teden UP. V koprskem gledališču so bila trinajstim profesorjem in študentom podeljena priznanja in nagrade - častna listina, zlate plakete, nagrade za znanstveno in pedagoško odličnost, priznanja "Srečko Kosovel" in "Univerze na Primorskem" za študente. Najvišji naziv je prejel prof. dr. Tadej Battelino, dr. med., ki je postal novi častni senator Univerze na Primorskem.
Koper, 17. marec 2015 - Rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič, je na današnji slovesnosti - inavguraciji izvoljenih v redne profesorje UP - izročil odločbe o izvolitvi v naziv redni profesor in znanstveni svetnik. Odločbo o izvolitvi v naziv rednega profesorja so prejeli: prof. dr. Nada Trunk Širca za področje Managementa, prof. dr. Aleksander Panjek za področje Zgodovine in prof. dr. Mitja Krajnčan za področje Didaktika in metodika socialno pedagoškega dela. Prof. dr. Panjek in prof. dr. Kranjčan sta danes prejela tudi odločbo o izvolitvi v naziv znanstvenega svetnika.
ponedeljek, 16. marec 2015

Promoviranih 8 novih doktorjev znanosti

Koper, 16. marec 2015 - S slovesno promocijo novih osmih doktorjev znanosti, ki je danes potekala v palači Armerija Univerze na Primorskem, se je začel Teden Univerze na Primorskem. Rektor prof. dr. Dragan Marušič je promoviral naslednje doktorande: Petro Kavrečič, Majo Smotlak, Ivana Žerjala, Iztoka Retarja, Alexandra Vasilyeva, Tadejo Volmut, Matejo Šmid Hribar in Sergia Hirokija Koikeja Quintanara. V dvanajstih letih UP je na univerzi doktoriralo 125 doktorandov.
Koper, 13. marec 2015 - Objavljamo program Tedna Univerze na Primorskem 2015, ki bo potekal od 16. do 20. marca 2015. V naslednjem tednu se bodo tako zvrstili številni dogodki različnih vsebin, najpomembnejši med njimi pa bo 12. Slavnostna akademija Univerze na Primorskem, ko bo v petek, 20. marca 2015, v koprskem gledališču priznanja in nagrade prejelo 13 nagrajencev. Izpostavljamo še sredino okroglo mizo z naslovom »Univerza: stati inu obstati«, na kateri bodo gostje spregovorili o pomenu univerze v lokalnem okolju in širše, ter četrtkov »Pogovor o 2. tiru in o neprivatizaciji Luke Koper«. Ljubitelji glasbe bodo lahko prisluhnili pevskim zborom, ki bodo nastopili na tradicionalnem koncertu »Mladi pojejo« gostitelja Akademskega pevskega zbora UP, kdor pa si želi pobliže spoznati indijsko, kitajsko ali tajsko kulturo, običaje in jezik, je vljudno vabljen na delavnice, ki so organizirane v sodelovanju z več institucijami v okviru projekta UP Univerzitetni karierni center ter pod okriljem Konfucijeve učilnice Koper UP, ter potopisna predavanja.
četrtek, 12. marec 2015

Program Tedna UP 2015

Koper, 12. marec 2015 – Na prvem (kick off) srečanju članov upravnega odbora nove COST akcije FP1407 Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach (ModWoodLife) iz 23. držav, ki je potekalo 10. marca 2015, je bila Univerza na Primorskem tudi uradno potrjena kot nosilka akcije, doc. dr. Andreja Kutnar, v.d. vodje Oddelka za tehnologijo na UP IAM in visokošolska učiteljica na UP FAMNIT, pa izbrana za predsednico.
Koper, 11. marec 2015 - Univerza na Primorskem organizira v okviru projekta UP Univerzitetni karierni center, v sodelovanju z Univerzitetnim razvojnim centrom in inkubatorjem Primorske, Društvom za mednarodni razvoj in Veleposlaništvom Republike Indije, delavnice o gospodarskih običajih Indije z orisi indijske družbe in jezika.
Koper, 6. marec 2015 – Rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič se je danes odzval na aktualna vprašanja glede problematike izplačevanja avtorskih honorarjev v visokošolskih ustanovah. Rektor Marušič glede situacije na Univerzi na Primorskem izpostavlja:
Koper, 6. marec 2015 - Senat Univerze na Primorskem je na predlog UP FAMNIT in UP IAM potrdil podpis sporazuma o sodelovanju z univerzo Oregon State University iz ZDA in sporazuma o sodelovanju z univerzo Volga State University iz Yoshkar-Ola v Rusiji.
Ljubljana, Koper, 4. marec 2015 - Po včerajšnji koordinaciji v zvezi z novim konceptom Zakona o visokem šolstvu, ki je potekala na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v Ljubljani; študentje, sindikati in Rektorska konferenca Republike Slovenije vztrajajo pri svojih stališčih, da je potrebno prioritetno urediti vprašanje financiranja in akreditacijskih postopkov ter zavračajo poseganje v z ustavo zagotovljeno avtonomijo univerz in v ustavno pravico do brezplačnega študija, kot tudi prekerizacijo zaposlitev akademskega osebja. Predstavniki MIZŠ so za teden dni podaljšali čas za posredovanje pripomb na predlog koncepta ZViS. Naslednja koordinacija bo potekala predvidoma 7. aprila.
Univerza na Primorskem za študijsko leto 2015/2016 razpisuje skupno 1.575 mest (lani 1.635) za vpis v 1. letnike dodiplomskih študijskih programov. Od tega je 1.260 mest za redni, 315 pa za izredni študij. Slovencem brez slovenskega državljanstva in za tujce iz držav, ki niso članice EU, je na voljo 205 (skupaj redni in izredni) mest.
Ljubljana, Koper, 27. februar 2015 - Danes se je odvila šesta redna seja Rektorske konference Republike Slovenije (RKRS) pod predsedovanjem Univerze v Ljubljani, na kateri so rektorji govorili predvsem o konceptu Zakona o visokem šolstvu (ZViS) in pametni specializaciji.
četrtek, 26. februar 2015

KARIERNI DAN NA UP FTŠ Turistici Portorož

Univerza na Primorskem organizira v sodelovanju z UIP Univerzitetnim razvojnim centrom in inkubatorjem Primorske, v okviru projekta UP Univerzitetni karierni center, Karierni dan za študente in diplomante UP.
Koper, 25. februar 2015 - Objavljamo skupno izjavo Univerze na Primorskem in Študentskega sveta Univerze na Primorskem, s katerim rektor UP, prof. dr. Dragan Marušič, in predsednik ŠS UP, Boštjan Lešnik, vse deležnike pozivata k zavrnitvi osnutka koncepta Zakona o visokem šolstvu. V nadaljevanju preberite izjavo v celoti.
Koper, 24. februar 2015 - Danes lahko tudi vi napišete zgodbo. Kako? Tako, da se ŠOUPu pridružite ob odprtju humanitarne akcije "Piškot, ki piše zgodbo", ki bo v čajnici Vanilla na Pristaniški ulici v Kopru s pričetkom ob 18. uri.
Koper, 19. februar 2015 - Rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič, je danes sprejel uglednega profesorja dr. Franca Brezzija, visokocitiranega raziskovalca (ISI Highly Cited Researcher) z instituta "Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS)" v Pavii, člana evropske akademije znanosti in podpredsednika evropskega matematičnega združenja European Mathematical Society.
Koper, 19. februar 2015 – Univerza na Primorskem je danes gostila novoimenovanega ameriškega veleposlanika, Nj. Eks. Brenta R. Hartleya, in njegovo soprogo, gospo Elizabeth Dickinson. Veleposlanik Hartley je svoj triletni mandat v Sloveniji nastopil sredi februarja letos. Na skupnem srečanju z vodstvom in študenti UP je prisotnim v polni predavalnici tako predstavil svojo diplomatsko pot, ki jo je začel leta 1981 v Kairu, lani pa je bil prvič imenovan za veleposlanika Združenih držav Amerike v tujini – v Sloveniji. Na kratko je orisal prve vtise po prihodu v našo državo, pri čemer ni skrival navdušenja nad gostoljubnostjo domačinov in naravnimi lepotami Slovenije. Sledila je diskusija s študenti, ki so veleposlaniku postavljali številna vprašanja in pokazali precejšnje zanimanje za aktualne dogodke v svetu in za mednarodne odnose, predvsem z vidika diplomacije. Študente je še zanimalo, kakšne so možnosti študija v Ameriki in na kakšen način se lahko vključijo v projekte, ki jih izvajajo ameriške institucije.
Koper, 16. februar 2015 - Vas zanima, zakaj je Vane Urh iz Novega mesta študent Univerze na Primorskem? Prisluhnite pogovoru, ki ga je z njim opravila novinarka Radia Koper, Lea Širok, v času informativnih dni.
Koper, 13. februar 2015 - Danes smo v Kopru sprejeli prvi val dijakov, ki so v okviru informativnih dni obiskali naše fakultete. Čez sto dijakov je prispelo z organiziranim prevozom, ostali pa so se na pot podali samostojno ali s starši. Bodoče študente so nagovorili dekani/-nje, profesorji in predstavniki študentov, ki so iz prve roke podali uporabne informacije o študiju, obštudijskih dejavnostih, o okolju ipd. Študentski domovi pa so dijake seznanili s pomembnimi podatki v zvezi z nastanitvijo v času študija.
Koper, 12. februar 2015 – Danes dopoldne sta se na rektoratu Univerze na Primorskem na delovnem sestanku srečala župan Mestne občine Koper Boris Popovič in rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič s sodelavci. Mestna občina Koper in Univerza na Primorskem redno sodelujeta bodisi pri reševanju operativnih zadev kot tudi pri različnih projektih. V luči dobrega sodelovanja je potekal tudi današnji sestanek, na katerem so se, med drugim, dotaknili tudi lanskoletne namere o ustanovitvi Slovenskega inštituta Tehnologij (SIT) in možnosti za vzpostavitev nove ekonomske cone v Kopru. Lanskoletne ideje so še nadgradili in tako se je porodila zamisel o t.i. »coni priložnosti«, ki bi jo z nekaj posluha s strani državne politike na primeru dela Mestne občine Koper lahko razvili zelo uspešen vzorčen slovenski model povezovanja znanosti in gospodarstva.
Koper, 10. februar 2015 – Fakultete Univerze na Primorskem (UP) bodo tudi letos na informativnih dnevih, ki bodo v petek, 13. 2., in v soboto, 14. 2. 2015, dijakom postregle s podrobnimi informacijami o možnostih nadaljnjega šolanja. Tudi letos bodočim študentom, ki prihajajo k nam iz drugih, bolj oddaljenih slovenskih krajev, ponujamo organizirani brezplačni avtobusni prevoz na Primorsko.
Koper, 30. 1. 2015 - Na včerajšnji seji je Vlada RS dala soglasje k razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2015/16. Univerza na Primorskem na 30 dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje razpisuje skupno 1.575 mest, od tega 1.260 za redni študij in 315 za izredni študij. Dijaki bodo informacije o študijskih programih in o možnostih nadaljnjega šolanja na fakultetah Univerze na Primorskem (UP) prejeli na informativnih dnevih, ki bodo v petek, 13. 2., in v soboto, 14. 2. 2015. Za dodatne in sprotne informacije bo skrbela Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze na Primorskem (VPIS UP). Že tretje leto zapovrstjo pa bomo za dijake, ki prihajajo k nam iz drugih, bolj oddaljenih slovenskih krajev, organizirali brezplačni avtobusni prevoz na Primorsko. orskem
Koper, 30. januar 2015 – Danes je Evropska komisija objavila seznam projektov, ki bodo financirani z nepovratnimi sredstvi v okviru novega mehanizma Teaming. Med 169 prijavljenimi projekti je bilo 31 izbranih. Dva od teh sta slovenska, enega od njiju vodi Univerza na Primorskem kot vodilni partner za raziskovalno in inovacijsko odličnost v okviru programa OBZORJE 2020 na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja.
Koper, 28. januar 2015 - Natečaj za najboljšo podjetniško idejo »Podjetna Primorska 2015« tudi letos vabi k prijavi vse podjetne in inovativne posameznike ali skupine, ki želijo uresničiti svojo podjetniško idejo in se podati v podjetniške vode. Za najbolj perspektivne podjetniške ideje, finaliste natečaja, bodo organizirane podjetniške delavnice za pripravo poslovnega načrta, svetovanje in mentoriranje ter vsa ostala podpora za zagon novega podjetja, najboljše ideje pa bodo tudi nagrajene. Nagradni sklad znaša 10.000 EUR. Nagrade bodo podeljene v obliki vavčerja.
Koper, 27. januar 2015 – Danes sta rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič in predsednik Evropske univerzitetne športne zveze Adam Roczek slavnostno otvorila razstavo Evropske univerzitetne športne zveze (EUSA) o evropskem univerzitetnem športu. EUSA športno razstavo, ki od julija lani potuje po evropskih univerzah, tokrat gosti Univerza na Primorskem, ki je letos tudi eden izmed organizatorjev prihajajočega 13. Evropskega univerzitetnega košarkarskega prvenstva.
Portorož, Koper, 26. januar 2015 - Danes je Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, pod vodstvom dekanje izr. prof. dr. Elen Twrdy, skupaj s prof. dr. Jožetom Gričarjem, zaslužnim profesorjem Univerze v Mariboru in predstavnikom iniciative Medobčinska pobuda: čezmejno e-sodelovanje v Podonavski eRegiji, gostila rektorje, dekane in gospodarstvenike. Cilj sestanka je bila priprava na skupne prijave projektov na področju Jadransko Jonske iniciative, Podonavske regije in Alpske regije.
sobota, 24. januar 2015

UP na 7. Informativi

Ljubljana, 23. in 24. januar 2015 - Na največjem slovenskem sejmu izobraževanja, zaposlovanja in štipendiranja, ki ga poznamo pod imenom Informativa, se že sedmo leto zapored predstavlja tudi Univerza na Primorskem.
Koper, 22. 1. 2015 - Po 212 že podeljenih štipendijah iz Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem v preteklih šestih letih, jih je letos, že sedmič zapored, kot nagrado in spodbudo za nadaljnje uspehe, prejelo 41 najboljših študentk in študentov Univerze na Primorskem (UP). Največ, kar 17 štipendij sta skupaj podelili članici UP: Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ter Inštitut Andrej Marušič (od teag eno skupaj z Rektoratom UP), po 5 Rektorat UP in družno Rektorat UP s Študentskimi domovi UP, 4 podjetje Actual I.T. d.d. iz Skupine Istrabenz, po 3 Pedagoška fakulteta(od tega eno skupaj z Rektoratom UP), 2 Fakulteta za vede o zdravju, po eno štipendijo pa so podelili Mestna občina Koper, Občina Piran, Občina Ilirska Bistrica, podjetje Luka Koper, d.d., ter Znanstveno-raziskovalno središče.
Ljubljana, Koper, 21. 1. 2015 – Pretekli teden je Ustanova Slovenska znanstvena fundacija (USZF) za leto 2014 imenovala prejemnike letnih priznanj »Prometej znanosti« in »Komunikatorica znanosti«. Prejemnica prestižnega priznanja »Prometej znanosti« je postala dr. Vita Poštuvan, namestnica Slovenskega centra za raziskovanje samomora Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM SCRS). Poštuvanova je kot edina predlagana za prejem obeh nazivov postala tudi finalistka nacionalnega izbora »Komunikatorica znanosti« za leto 2014, ki ga je USFZ letos prvič razpisala in podelila.
Ljubljana, Koper, 21. 1. 2015 - Rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič je na današnji okrogli mizi, ki jo je v Ljubljani pripravil Institut Jožef Stefan, opozoril, da imajo finančne težave zaradi zmanjševanja sredstev univerzam v zadnjih letih tudi na Univerzi na Primorskem. Po njegovih besedah je bila univerza ustanovljena iz strateških razlogov, zato se mu zdi nerazumno dejanje, da jo pustijo životariti.
Ljubljana, Koper, 21. 1. 2015 - Predstavniki Rektorske konference Republike Slovenije in Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije javno izražamo veliko zaskrbljenost nad drastičnim zmanjševanjem proračunskih sredstev, namenjenih za raziskave, razvoj in inovacije ter visokošolsko izobraževanje v Sloveniji, ki poteka že od leta 2011. Vse to poteka v nasprotju z Resolucijo o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 ter Nacionalnim programom visokega šolstva 2011 - 2020, ki ju je sprejel državni zbor leta 2011 z velikim konsenzom strokovne in politične javnosti.
Koper, 20. januar 2015 – Konec januarja bo izšel razpis za vpis v dodiplomske študijske programe 1. stopnje in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2015/2016. Univerza na Primorskem bo na 30 dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje skupno razpisala 1.575 mest, od tega 1.260 za redni študij in 315 za izredni študij. Dijaki bodo informacije o študijskih programih in o možnostih nadaljnjega šolanja na fakultetah Univerze na Primorskem (UP) prejeli na informativnih dnevih, ki bodo v petek, 13. 2., in v soboto, 14. 2. 2015. Za dodatne in sprotne informacije bo skrbela Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze na Primorskem (VPIS UP). Že tretje leto zapovrstjo pa bomo za dijake, ki prihajajo k nam iz drugih, bolj oddaljenih slovenskih krajev, organizirali brezplačni avtobusni prevoz na Primorsko.
Koper, 15. 1. 2015 - Izšla je nova, zelo uporabna publikacija o študiju na UP. V njej boste našli potrebne informacije in kontakte na enem mestu, poleg tega so vsebine opremljene tudi s QR kodami, ki vas bodo usmerile na še več iskanih podatkov.