ENG
 
torek, 27. december 2016

UP PEF | Zagovor doktorske disertacije

Doktorsko disertacijo bo zagovarjala študentka UP Pedagoške fakultete Branka Ribič Hederih. Podrobnosti v nadaljevanju.

petek, 23. december 2016

FAMNITOVIH PRVIH 10

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem obeležila svoje prvo desetletje

Včeraj, 22. decembra 2016, je Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) obeležila desetletje svojega delovanja.

Na podlagi 4. člena Pravilnika o priznanjih in nagradah Univerze na Primorskem (št. 002-18/14 z dne 23. 10. 2014) rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič objavlja

RAZPIS ZA PODELITEV NAZIVA »ČASTNI DOKTOR UNIVERZE NA PRIMORSKEM« IN NAZIVA »ČASTNI SENATOR UNIVERZE NA PRIMORSKEM« ZA LETO 2016

četrtek, 15. december 2016

Nj. Eksc. Brent R. Hartley, veleposlanik ZDA v Sloveniji, obiskal UP

UP poglablja svojo vpetost v mednarodno okolje za hitrejši razvoj, gospodarsko rast in mednarodno prepoznavnost obalne regije ter Slovenije

Koper, 15. december 2016 – Včeraj so Univerzo na Primorskem obiskali Nj. Eksc. Brent R. Hartley, veleposlanik ZDA v Sloveniji, Stefan H. Reisinger, gospodarski ataše pri Veleposlaništvu ZDA v Sloveniji, in Mirjana Rabič, svetovalka za gospodarske in trgovske zadeve pri Veleposlaništvu ZDA v Sloveniji. Z rektorjem, prof. dr. Draganom Marušičem, širšim vodstvom univerze ter raziskovalci in skupinami, ki so Američani ali intenzivno sodelujejo z Združenimi državami, so ugotavljali načine za optimizacijo obstoječih in razvoj novih oblik sodelovanja. Posebno pozornost so namenili raziskovalno-razvojno inovacijskim povezavam med akademskimi ustanovami in podjetji z obeh strani Atlantika.

Koper, 5. december 2016 - Danes je vodstvo Univerze na Primorskem na novinarski konferenci predstavilo zaključno fazo razdružitve UP in ZRS, v kateri do do sklepnega podpisa "Pogodbe o prenosu dejavnosti, sredstev in obveznosti, delovnih in drugih razmerij in pravic iz Univerze na Primorskem na Znanstveno-raziskovalno središče Koper" s strani v.d. direktorja novoustanovljenega ZRS Koper še ni prišlo.

Koper, 1. december 2016 - Danes smo na Univerzi na Primorskem skupaj s Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim združenjem iz Bruslja (SBRA – Slovenian Busines and Research Association, Brussel) gostili predsednika Evropskega raziskovalnega sveta (ERC - European Research Council), akademika prof. dr. Jean-Pierra Bourguignona (CNRS – IHÉS).

torek, 29. november 2016

Ustanovljen je Center odličnosti InnoRenew CoE

Pod vodstvom UP, v sodelovanju z nemškim inštitutom Fraunhofer, ZVKD Slovenije in Zavodom za gradbeništvo Slovenije, ustanovljeno gibalo za razvoj, gospodarsko rast in mednarodno prepoznavnost primorske regije in Slovenije

Koper, 29. november 2016 – Danes so Univerza na Primorskem, kot vodilni partner, in trije soustanovitelji v prisotnosti ostalih konzorcijskih partnerjev projekta z naslovom »Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE) podpisali Pogodbo o ustanovitvi Centra odličnosti InnoRenew CoE.

Koper, 25. november 2016 - Danes je na sedežu Univerze na Primorskem v Kopru potekala 5. redna seja Rektorske konference Republike Slovenije. Člani so se seznanili s predstavljenimi izhodišči novega zakona o visokem šolstvu in raziskovalno-razvojni dejavnosti in soglasno sprejeli stališče, da država pripravi enoten zakon, ki bo urejal obe področji za univerze in raziskovalne inštitute.

Bruselj, 23. november 2016 - Evropska komisija je danes razglasila deset novih centrov odličnosti, ki bodo iz programa Obzorje 2020 dobili skupaj 140 milijonov evrov za širjenje znanstvene odličnosti ter premoščanje raziskovalne vrzeli v Evropi. Med njimi je tudi slovenski projekt na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja InnoRenew CoE.

torek, 22. november 2016

UP PEF | Zagovor doktorske disertacije

Doktorsko disertacijo bo zagovarjala študentka doktorskega študijskega programa Edukacijske vede UP Pedagoške fakultete Lucija Jančec. Podrobnosti v nadaljevanju.

nedelja, 20. november 2016

Innorenew COE - We did it!

Koper, Bruselj, Ljubljana, 11. november 2016 - Evropska komisija je prepoznala potencial konzorcija slovenskih partnerjev, ki ga vodi Univerza na Primorskem, in mu dodelila skoraj 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev za vzpostavitev Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE). K temu je Vlada RS primaknila še 30 milijonov investicijskih sredstev, s katerimi bodo zagotovljeni pogoji za vzpostavitev in dolgoročno delovanje centra.

Koper, 10. november 2016 - Skupna prizadevanja predstavnikov Univerze na Primorskem in Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova za vzpostavitev skupnega slovensko-ruskega izobraževalnega in raziskovalnega središča, ki jo je predlagal rektor primorske univerze, prof. dr. Dragan Marušič, podprl pa minister za zunanje zadeve Republike Slovenije Karl Erjavec, so obrodila sadove. Vzpostavljeno bo skupno izobraževalno-raziskovalno središče obeh univerz.

Koper, 27. 10. 2016 - Univerza na Primorskem (UP) je v zadnjih tednih z Ministrstvom za šolstvo, izobraževanje in šport intenzivno usklajevala dogovor, kako se bo pokrila v preteklih letih nakopičena izguba Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem (UP ZRS). Potrebno je bilo najti pot, da se ZRS-ju omogoči začetek brez starih dolgov. Te dolgove so solidarnostno druge članice UP v preteklosti že poravnale, sedaj pa jih morajo odpisati zaradi pogoja ministrstva, da se na nov zavod ne smejo prenašati pretekle izgube. Dogovor o tem med Univerzo na Primorskem in ministrstvom je že dosežen. Omenjene pretekle izgube so tudi razlog, da je Senat univerze sprejel odločitev o notranji reorganizaciji univerze, če ne bo pravočasno ustanovljen novi javni raziskovalni zavod, na katerega naj bi prešel ZRS.

Koper, 26. oktober 2016 - Danes je v Pokrajinskem muzeju v Kopru potekala slovesna promocija šestih novih doktoric znanosti Univerze na Primorskem: dr. Maja Zadel, dr. Nina Krmac, dr. Jana Hojnik, dr. Nataša Kump, dr. Mirela Kljajić Dervić in dr. Nina Chiarelli.

/sl/resources/files//medijski-center/novosti-in-obvestila/razpis/navodilapriznanja-in-nagradeobrazci-2014.pdfNa podlagi 4. člena Pravilnika o priznanjih in nagradah Univerze na Primorskem (št. 002-18/14 z dne 23. 10. 2014) rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič objavlja

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD UNIVERZE NA PRIMORSKEM ZA LETO 2016.

ponedeljek, 24. oktober 2016

UP PEF | Zagovor doktorske disertacije

Doktorsko disertacijo bo zagovarjala študentka doktorskega študijskega programa Edukacijske vede UP Pedagoške fakultete Lea Kozel. Podrobnosti v nadaljevanju.


Univerza na Primorskem Università del Litorale objavlja:

 

Javni razpis

za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2016

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje doktorskega študija po javnoveljavnih doktorskih študijskih programih tretje stopnje doktorskih študentov Univerze na Primorskem – generacija 2016. 

Doc. dr. Uroš Marušič in doc. dr. Borut Fonda sta osvojila prestižno nagrado na tekmovanju mladih raziskovalcev (Young investigator award; YIA) na 21. letnem kongresu European College of Sport Science, ki je potekal v juliju 2016 na Dunaju (Avstrija). Med 2.783  udeleženci kongresa je bilo 421 uspešnih prijav za YIA, med katerimi sta raziskovalca UP uspela priti v »ožji« izbor in se uvrstila med 116-ih mladih raziskovalcev ter kočno dosegla visoki 4. in 5. mesto.

Doc. dr. Uroš Marušič in doc. dr. Borut Fonda sta osvojila prestižno nagrado na tekmovanju mladih raziskovalcev (Young investigator award; YIA) na 21. letnem kongresu European College of Sport Science, ki je potekal v juliju 2016 na Dunaju (Avstrija). Med 2.783  udeleženci kongresa je bilo 421 uspešnih prijav za YIA, med njimi tudi prijavi raziskovalcev UP, ki sta tako uspela priti v »ožji« izbor 116-ih mladih raziskovalcev ter kočno dosegla visoki uvrstitvi: 4. in 5. mesto.

Ajdovščina, Brežice, Izola, Koper, Ljubljana, Ljutomer, Maribor in Nova Gorica, 28. september 2016 – V okviru vseevropskega projekta Noč raziskovalcev se bodo v petek, 30. septembra 2016, v osmih slovenskih in 250 evropskih mestih odvijale številne aktivnosti, s katerimi želi konzorcij petih institucij, z Univerzo v Mariboru kot vodilnim partnerjem, približati poklic znanstvenika mladim in širši javnosti. Evropska noč raziskovalcev, ki bo izvedena v okviru projekta pod sloganom »Znanost za življenje«, bo na številnih lokacijah potekala od jutranjih do večernih ur. Obisk dogodka je dobra priložnost za tiste, ki se odločajo za svojo nadaljnjo izobraževalno pot, da obiščejo in doživijo številna raziskovalna področja in tako ugotovijo, kje bodo najlažje uresničili svoje sposobnosti, želje in pričakovanja. Natančen program vseh aktivnosti je objavljen na spletni strani www.znanostzazivljenje.si.

torek, 27. september 2016

UP PEF | Zagovora doktorskih disertacij

Doktorski disertaciji bosta zagovarjala študenta doktorskega študijskega programa Edukacijske vede UP Pedagoške fakultete mag. Silvo Šinkovec in Maja Terlević. Podrobnosti v nadaljevanju.

  • Mag. Silvo Šinkovec bo doktorsko disertacijo z naslovom Vzgojni načrt v vlogi spodbujanja celostnega razvoja osebnosti učencev pod mentorstvom izr. prof. dr. Dejana Hozjana zagovarjal v sredo, 28. septembra 2016 ob 9.30, na UP Pedagoški fakulteti, predavalnica P3, Cankarjeva 5, Koper.
  • Maja Terlević bo doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv kurikuluma na področju urbanizma in prostorskega načrtovanja in pristopov k poučevanju in učenju na pojmovanje trajnostnega razvoja v Sloveniji pod mentorstvom prof. dr. Andreje Istenič Starčič in somentorstvom izr. prof. dr. Maruške Šubic Kovač zagovarjala v četrtek, 6. oktobra 2016 ob 11.00, na UP Pedagoški fakulteti, predavalnica P3, Cankarjeva 5, Koper.

Doktorski disertaciji sta na vpogled v knjižnici fakultet UP FM / UP PEF, Cankarjeva 5, Koper. 

Koper, 22. in 23. september 2016 - Univerza na Primorskem (UP) je kot predsedujoča Rektorski konferenci Alpe-Jadran (Alps Adriatic Rectors' Conference – AARC) izvedla dvodnevno srečanje članic mreže univerz iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Italije, Madžarske, Nemčije, Slovenije in Srbije.
 

sreda, 21. september 2016

Noč raziskovalcev - 30. 9. 2016

Znanost za življenje – vseslovenski raziskovalni dogodek leta

»Znanost za življenje« je prireditev, ki bo potekala zadnji petek v septembru, 30. 9. 2016 od popoldanskih do nočnih ur v več slovenskih mestih – v Kopru, Izoli, Brežicah, Ljubljani, Ljutomeru, Mariboru in Novi Gorici.

Koper, 20. september 2016 - Univerza na Primorskem je ponovno predsedujoča mreži univerz, zudruženih pod okriljem Rektorske konference Alpe Jadran. Konferenca šteje 47 članic, ki se enkrat letno srečajo na seji in razpravljajo o pomembnih vsebinah s področja visokega šolstva ter obravnavajo vprašanja z izobraževalnega in raziskovalnega področja, zlasti z vidika možnosti medsebojnega povezovanja v skupni regiji. Univerza na Primorskem je predsedovanje od Univerze v Celovcu iz sosednje Avstrije prevzela letos.

Doktorske disertacije bodo zagovarjale študentke UP Fakultete za management in UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije mag. Katja Lautar, Aniko Noemi Turi, Karla Ferjančič in Iva Šklempe Kokić. Podrobnosti v nadaljevanju.

Koper, 16. september 2016 - Tudi v letošnjem letu bo Univerza na Primorskem organizirala uvodno usposabljanje za tutorje, in sicer v četrtek, 6. 10. 2016, v Kopru, prostorih UP Fakultete za humanistične študije, v učilnici Burja 1 (Titov trg 5, Koper, I. nadstropje).  Podrobnosti v nadaljevanju.

Koper, 15. september 2016 - Na današnji praznični dan, ko Primorska praznuje priključitev k matični  domovini, nas je na sedežu Univerze na Primorskem obiskal olimpijec in diplomant naše univerze, Vasilij Žbogar! Rektor prof. dr. Dragan Marušič ga je sprejel v svoji pisarni, kjer je, skupaj s prorektorjem izr. prof. dr. Borisom Kavurjem in prorektorico doc. dr. Sonjo Rutar, potekal sproščen klepet.

Koper, 12. september 2016 – Danes so na sedežu Univerze na Primorskem predstavniki petih partnerjev konzorcija, ki ga sestavljajo tri slovenske univerze: Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Univerza v Novi Gorici, Nacionalni inštitut za biologijo iz Ljubljane ter Gimnazija Franca Miklošiča iz Ljutomera, predstavili vseevropski projekt Noč raziskovalcev (Researcher's Night), ki bo v kar sedmih slovenskih mestih potekal zadnji petek v septembru (30. 9. 2016). Konzorcij je razpisal tudi nagradni natečaj na temo »Znanost za življenje«, ki je namenjen učencem in dijakom in se bo zaključil 15. septembra. 

Objavljen je Javni razpis za izbor kandidata za mladega raziskovalca, ki se bo usposabljal v okviru raziskovalnega programa Univerze na Primorskem na članici Inštitut Andrej Marušič za pridobitev doktorata znanosti. 

Doktorsko disertacijo bo zagovarjala študentka doktorskega študijskega programa Filozofija in teorija vizualne kulture UP Fakultete za humanistične študije Mateja Palčič.

Doktorsko nalogo bodo zagovarjali študent in študentki doktorskega študijskega programa Management UP Fakultete za management Vojko Kaluža, Katja Lautar in Aniko Noemi Turi.

Podrobnosti v nadaljevanju.

 

Koper, 31. avgust 2016 - Pred jutrišnjim prvim septembrom, ko bodo šolske klopi ponovno polne, želimo vsem osnovnošolkam in osnovnošolcem ter srednješolkam in srednješolcem uspešen začetek novega šolskega leta. V tem pozitivnem duhu bo Univerza na Primorskem v sodelovanju z Mladinsko knjigo podarila 20 šolskih torb otrokom iz družin v stitski. Prevzem je možen na sedežu univerze, na Titovem trgu 4 v Kopru, od jutri, 1. 9. 2016, od 10. ure dalje.

Portorož, Koper, 21. avgust 2016 - Zaradi napačno prikazanih dejstev novinarja Luke Tetičkoviča v članku z naslovom "Sužnji v slovenskih hotelih", ki ga je dne 14. avgusta 2016 objavil spletni portal Svet24.si, na naši spletni strani objavljamo pojasnilo Fakultete za turistične študije Univerze na Primorskem (UP FTŠ Turistice), s katerim osvetljujemo dejansko vlogo naše fakultete v opisanem problemu. Sindikat Mladi Plus je že zahteval objavo popravka.   

 

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2016 pri mentorju izr. prof. dr. Enesu Pasalicu je podaljšan do petka, 19. 8. 2016 do 14. ure.  Zainteresirani kandidati ste vabljeni k oddaji vlog.

Razpisni pogoji in prijavni obrazci so dostopni na povezavi RAZISKOVANJE / MLADI RAZISKOVALCI.

Koper, 5. avgust 2016 – »Želja Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem, da mu preneha članstvo v Univerzi na Primorskem, se z včerajšnjim sklepom Vlade Republike Slovenije dokončno uresničuje. Postal bo javni raziskovalni zavod in bo lahko deloval ter posloval povsem avtonomno. Zaposlenim na novem zavodu se zahvaljujemo za dosedanje sodelovanje in jim želimo uspešno samostojno pot,« je povedal rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič.

Doktorsko disertacijo bo zagovarjala študentka doktorskega študijskega programa Management UP Fakultete za management mag. Marijana Sikošek. Podrobnosti v nadaljevanju.

Mag. Marijana Sikošek bo doktorsko disertacijo z naslovom Dejavniki obiskanosti kongresne destinacije pod mentorstvom izr. prof. dr. Helene Nemec Rudež in somentorstvom prof. dr. Štefana Bojneca zagovarjala v petek, 19. avgusta 2016 ob 9.00, na UP Fakulteti za management, predavalnica B4, Trg Brolo, Koper.

Doktorska disertacija je na vpogled v knjižnici UP FM/UP PEF.

Koper, 18. julij 2016 - Objavljamo odziv rektorja Univerze na Primorskem (UP) na pozive prof. dr. Rada Pišota, direktorja Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem (UP ZRS), in njegovih kolegov na UP ZRS vodstvenim delavcem UP "k vključitvi zaposlenih UP ZRS v Napoved izvajanja študijskih programov za študijsko leto 2016/2017, na način, kot vsa leta doslej" in s tem k neuresničevanju 6. sklepa 8. redne seje Senata Univerze na Primorskem.

Koper, 18. julij 2016 - Oddelek za uporabno jezikoslovje Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem organizira brezplačno poletno šolo francoščine za študente Univerze na Primorskem in druge zainteresirane kandidate. Več v nadaljevanju.

Berlin, Koper, 17. julij 2016 - Danes se je v nemškem Berlinu začel 7. Evropski kongres matematike, ki so se ga udeležili tudi predstavniki iz Slovenije. Pred uradnim pričetkom kongresa je zasedala komisija Sveta Evropskega matematičnega združenja, ki je s 45 glasovi "za" podprla slovensko kandidaturo za organizacijo naslednjega, 8. Evropskega kongresa matematike. Slednji bo julija 2020 potekal v Slovenskem primorju. Prof. dr. Dragan Marušič, rektor Univerze na Primorskem in predsednik Rektorske konference Republike Slovenije, in izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, dekanja Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, ki je skupaj z Inštitutom Andrej Marušič Univerze na Primorskem in drugimi institucijami s področja matematike v Sloveniji kandidaturo vložila, sta potrdila, da tako pomembnega dogodka slovenska matematika še ni gostila. 

CENTER ZA SLOVENSKI JEZIK IN KULTURO Fakultete za humanistične študije in INŠTITUT ZA JEZIKOSLOVNE ŠTUDIJE Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem vas vljudno vabita na slavnostno odprtje 23. Poletnih tečajev slovenskega jezika na slovenski obali 2016 "HALO, TUKAJ SLOVENSKI MEDITERAN!", ki bo v ponedeljek, 18. julija 2016, ob 20. uri v avli rektorata Univerze na Primorskem na Titovem trgu 4 v Kopru.

Koper, 14. julij 2016 - Obveščamo vas in vabimo na Poletno šolo študijskega programa Politologija: študij politike, etike in družbe Fakultete za managemet Univerze na Primorskem, ki bo potekala v Kopru od 26. – 28. avgusta 2016, namenjena pa bo naslovni tematiki:  »Svoboda danes: vprašanje ali odgovor?«

Univerza na Primorskem je 15. junija 2016 objavila Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2016 pri mentorjih izr. prof. dr. Andreji Kutnar, red. prof. dr. Milanu Bufonu, red. prof. dr. Draganu Marušiču in izr. prof. dr. Enesu Pasalicu. Prijava je možna do 29. julija 2016 do 14. ure.

Razpisni pogoji in prijavni obrazci so dostopni na povezavi RAZISKOVANJE / MLADI RAZISKOVALCI.

Koper, Ljubljana, Maribor, 13. julij 2016 - V nadaljevanju objavljamo izjavo Rektorske konference Republike Slovenije v zvezi z  dokončanjem študija na predbolonjskih študijskih programih, akreditiranih po 1. 1. 1994 in pred 11. 6. 2004.

Doktorski disertaciji bosta zagovarjala študentka doktorskega študijskega programa Management UP Fakultete za management mag. Katarina Krapež in študent doktorskega študijskega programa Zgodovina Evrope in Sredozemlja UP Fakultete za humanistične študije mag. Renato Podberšič. Podrobnosti v nadaljevanju.

Brežice, Izola, Koper, Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Nova Gorica, 12. julij 2016 – Slovenski konzorcij, ki ga sestavljajo Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, Nacionalni inštitut za biologijo in Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, je bil izbran za izvedbo prireditev pod sloganom »Znanost za življenje«, ki bosta potekali zadnja petka v septembru, 30. 9. 2016 in 29. 9. 2017, od popoldanskih do nočnih ur v več slovenskih mestih – v Brežicah, Izoli, Kopru, Ljubljani, Ljutomeru, Mariboru in Novi Gorici. Aktivnosti bodo namenjene popularizaciji znanosti in zabavnemu učenju. Skozi eksperimente, predstavitve, delavnice za odrasle in otroke, vodene izlete v laboratorijih, kvize o znanosti in podobno, se ponuja priložnost na interaktivni način navezati stik z raziskovalci in spoznati njihov prispevek k ekonomskemu razvoju družbe. Konzorcij je razpisal tudi nagradni natečaj na temo »Znanost za življenje«, ki je namenjen učencem in dijakom.

Koper, 7. julij 2016 - Danes je na sedežu univerze potekal slovesni podpis sporazuma o sodelovanju Osrednjega Sveta za raziskave ajurvedskih znanosti Ministrstva AYUSH Vlade Republike Indije (Central Council for Research in Ayurvedic Sciences - “CCRAS”) in Univerze na Primorskem.

Koper, 5. julij 2016 - Od marca do junija so se v organizaciji Univerze na Primorskem v sodelovanju z medijskim pokroviteljem Primorskimi novicami ter Kmetijsko zadrugo Agrario Koper in Vinakoprom odvile tri v nizu okroglih miz UP BUDI. Niti vseh dogodkov je povezoval filozof dr. Ernest Ženko, njegovi sogovorniki pa so bili: dr. Dragan Marušič, matematik in rektor UP, dr. Aleksander Zadel, klinični psiholog, in dr. Primož Krečič, teolog. Dr. Anton Grad, nevrolog, Anton Komat, naravovarstvenik, in dr. Primož Šterbenc, politolog in sociolog religije, pa so bili gostje posamične okrogle mize. Skozi prizmo svoje stroke so se našteti pogovarjali o lepoti, dobroti in resnici.
 

V prihajajočih poletnih mesecih Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem v okviru mednarodnega cikla vokalne in instrumentalne glasbe Simfonic voices organizira tri koncerte profesionalnih domačih in tujih zasedb, nekateri od njih bodo v Kopru nastopili prvič. Prvi večer nam bo popestril The Hägersten Chamber Choir iz Švedske, in sicer v petek, 1. julija 2016, ob 20. uri v Cerkvi sv. Bassa v Kopru. Vstop na koncert je prost. Vljudno vabljeni!

Koper, 24. junij 2016 - Rektorji slovenskih univerz prof. dr. Dragan Marušič, prof. dr. Danilo Zavrtanik, prof. dr. Ivan Svetlik in prof. dr. Igor Tičar, so se danes sestali na tretji seji Rektorske konference Republike Slovenije. Pomembnejše teme, ki so jih obravnavali, izpostavljamo v nadaljevanju.

Doktorske disertacije bodo zagovarjali študentka doktorskega študijskega programa Edukacijske vede UP Pedagoške fakultete Ana Bardofer, Simon Kerma, Darka Jezeršek in Gruša Zlobec študenti doktorskega študijskega programa Geografija kontaktnih prostorov, študent doktorskega študijskega programa Filozofija in teorija vizualne kulture Bojan Anđelković vsi z  UP Fakultete za humanistične študije, študentka doktorskega študijskega programa Edukacijske vede UP Pedagoške fakultete Sabina Ličen in študent doktorskega študijskega programa Inovativni turizem UP Fakultete za turistične študije - Turistica  Miha Lesjak. Podrobnosti v nadaljevanju.

Moskva, Koper, 16. junij 2016 - Sodelovanje med Moskovsko državno univerzo M. V. Lomonosova in Univerzo na Primorskem se dejavno razvija. V sredo, 15. junija 2016, se je s predstavniki te prestižne moskovske univerze srečala slovenska vladna delegacija, ki jo je vodil podpredsednik Vlade Republike Slovenije in minister za zunanje zadeve Karl Erjavec. Srečanja sta se udeležila tudi rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič in dekan Fakultete za management prof. dr. Matjaž Novak.

Koper, 16. junij 2016 - Vabimo vas k ogledu poletnih šol, ki jih v letošnjem poletju pripravljajo fakultete Univerze na Primorskem. 

Koper, 15. junij 2016 - Slovenska znanost se od danes ponaša s pomembnim dosežkom: indeks citiranja SCI (Science Citation Index) za leto 2015 revijo Ars Mathematica Contemporanea (AMC) po faktorju vpliva uvršča v prvo četrtino revij na področju matematike na svetu.

Vsi osnovnošolci in dijaki ste vljudno vabljeni k sodelovanju pri treh natečajih (fotografija, film, poezija) v okviru projekta "Noč raziskovalcev".

Doktorski disertaciji bosta zagovarjali študentka doktorskega študijskega programa Management UP Fakultete za management mag. Sonje Fink Babič in študentka doktorskega študijskega programa Zgodovina Evrope in Sredozemlja UP Fakultete za humanistične študije Roberte Vincoletto. Podrobnosti v nadaljevanju.

Koper, 3. junij 2016 - Pretekli teden Konfucijeva učilnica Koper udeležila letošnjega Primorskega sejma (26.5. - 29. 5. 2016, Arena Bonifika, Koper), kjer so zaposleni predstavili dejavnosti, ki jih izvajajo. Za obiskovalce so pripravili tudi niz delavnic in ogledov dokumentarnih filmov, ki so vedoželjnim predstavili različne vidike bogate kitajske kulture. Obiskovalci so bili vseh starosti, njihov odziv pa pozitiven.

Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem (APZ UP), ki deluje pod okriljem Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP) že od leta 2004, v soboto, 4. junija 2016, vabi na dvanajsti letni koncert, ki se bo odvil ob 20. uri v Protokolarno-prireditveni dvorani Sv. Frančiška Asiškega v Kopru.

Ljubljana, Izola, 2. in 3. junij 2016 - Dve ekipi pod mentorstvom doc. dr. Borisa Kovača s Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem, ki ju sestavljajo pretežno študenti študijskega programa prve stopnje »Prehransko svetovanje – dietetika« in študijskega programa druge stopnje »Dietetika«, so se na tekmovanju  "ECORTOPHELIJA SLOVENIJA 2016" odlično odrezali in pometli s konkurenco. Izmed šestih ekip so zasedli prvo in drugo mesto, tretja je bila ekipa Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Priznanja je na včerajšnjem srečanju managerjev živilskih podjetij podelil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  mag. Dejan Židan.

Koper, 1. junij 2016 – Izšel je Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2016/2017. Na Primorskem so razpisane kapacitete v štirih mestih: Kopru, Izoli, Portorožu in Novi Gorici. Skupaj je na voljo 1.501 prostih mest, od tega 497 mest za študente, ki se na novo prijavljajo za sprejem, ter 1.004 mest za študente, ki svoje bivanje podaljšujejo v novo študijsko leto 2016/17. Vloge lahko kandidati oddajo od danes, 1. junija 2016, od 10.00 ure dalje. Rok, ki ga kandidati in študentje ne smejo zamuditi, je 16. avgust 2016. Letošnja novost je poseben razpis za kandidate s statusom osebe z mednarodno zaščito, ki se lahko prijavijo kadarkoli med študijskim letom. 

Koper, 27. maj 2015 –  »Vsega lepega je enkrat konec … se vidimo naslednje leto na FestINNU!« Takšna je bila misel večine od več kot 400 udeležencev in soustvarjalcev ob zaključku včerajšnje podjetniško obarvane prireditve, ki je z več kot 18 zanimivimi delavnicami, razpravami, predstavitvami in mreženjem, ki jih je vodilo več kot 40 domačih in tujih strokovnjakov, podjetnikov, profesorjev in gospodarstvenikov, povezala akademsko sfero, gospodarstvo, zainteresirano javnost ter načrtovalce politik podpore podjetništva.

Portorož, Koper, 25., 27. maj 2016 - Rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič, je na podlagi predloga članov senata Fakultete za turistične študije - Turistice Univerze na Primorskem (UP FTŠ - Turistica) imenoval izr. prof. dr. Janeza Mekinca za dekana te fakultete za mandatno obdobje 2016 - 2020. Štiriletni mandat bo imenovani dekan nastopil 1. junija 2016.

Koper, 27. maj 2016 –  Natečaj za najboljšo poslovno idejo primorske regije »Podjetna Primorska 2016« se je sinoči zaključil s slavnostno podelitvijo nagrad v prireditvenem prostoru Sv. Frančiška v Kopru.  Z zmagovalno idejo  je  v  kategoriji  Navigator  strokovno komisijo prepričala podjetniška ideja Davida Kodarina »Solarne biološke suhe sanitarije«, v kategoriji Optimist Danijel Računica s poslovno idejo »Peč na biomaso«,  v novi kategoriji  Rektorjeva nagrada  pa skupina »SHARK«, ki jo vodi Marko Prcać. Zmagovalni podjetniški timi v vseh treh kategorijah so za  nagrado  prejeli  vavčer  v  protivrednosti  7.000  EUR.

Doktorski disertaciji bosta zagovarjali študentki doktorskega študijskega programa Edukacijske vede UP Pedagoške fakultete mag. Mirjam Bon Klanjšček in mag. Bojana Gnamuš Tancer. Podrobnosti v nadaljevanju.

Koper, Istočno Sarajevo, 26. maj 2016 - Rektor prof. dr. Dragan Marušič, dekanja UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije izr. prof. dr. Klavdija Kutnar in Jelena Ćeklić iz Kabineta rektorja so med 20. in 25. majem 2016 obiskali univerzo "Univerzitet Istočno Sarajevo".

Doktorski disertaciji bosta zagovarjala študenta doktorskega študijskega programa Matematične znanosti UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Paweł Petecki in Nina Chiarelli. Podrobnosti v nadaljevanju.

Slovenske Konjice, Koper, 19. in 20. maj 2016 – Slovenska filantropija je včeraj obeležila slovesni dan prostovoljstva, na katerem vsako leto priznanja podeli prostovoljcem, prijaznim občinam ter učencem prostovoljcem – »junakom našega časa«, ki jih je bilo letos največ. Letos je priznanja podelila tudi zaposlenim v javni upravi, ki poleg svojega dela najdejo čas za prostovoljne aktivnosti. Naziv naj prostovoljec, zaposlen v javni upravi, je prejel Aleš Ovnu, zaposlen na Univerzi na Primorskem, ker je v begunskem valu opravil 110 prostovoljnih ur in obenem organiziral zbiranje pomoči.

Koper, 20. maj 2016 - Danes smo na Univerzi na Primorskem uspešno zaključili 4. mednarodni teden. Po včerajšnji ekskurziji in spoznavanju Slovenske obale so se udeleženci posvetili evalvaciji celotedenskih aktivnosti.  Naši gostje zapuščajo Univerzo na Primorskem in Slovenijo zelo zadovoljni, polni pozitivnih vtisov in z obljubo, da se k nam še vrnejo!

Izola, 20. maj 2016 - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, skupaj s partnerji v okviru čezmejnega IPA projekta Slovenija-Hrvaška, ki ga sofinancirajo Evropska unija, SVRK in Slovenski regionalni razvojni sklad, danes in jutri organizira mednarodno konferenco z naslovom »Celovit pristop k obravnavi ter socialni in ekonomski reintegraciji uporabnikov prepovedanih drog« v univerzitetnem Kampusu Livade v Izoli.

Koper, 18. maj 2016 - Danes smo za udeležence 4. mednarodnega tedna UP organizirali obisk mestne Pretorske palače, kjer jih je sprejel g. Timotej Pirjevec, vodja za družbene dejavnosti pri Mestni občini Koper. Sledila je delavnica o internacionalizaciji, na kateri smo jim predstavili usmeritve in izkušnje UP na tem področju, nato so se udeleženci posamično sestali s predstavniki strokovnih služb z različnih področij: odnosov z javnostmi, financ, kadrovske službe, mednarodne, študijske in znanstveno-raziskovalne dejavnosti ipd. in se seznanili z delovnimi procesi.
 

Doktorski disertaciji bosta zagovarjala študenta doktorskega študijskega programa Management UP Fakultete za management  mag. Mirela Kljajić Dervić in mag. Miran Pavlič. Podrobnosti v nadaljevanju.

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF v sklopu slovenskega Tedna vseživljenjskega učenja, ki poteka od 13. do 22. maja 2016, vabi na brezplačni ABC delavnici, namenjeni otrokom od pet do osem let. Več v nadaljevanju.

Alumni Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem organizira srečanja s svojimi diplomanti. Gost prvega dogodka v nizu bo uspešen diplomant Bioinformatike, Miha Šaberl. Več v nadaljevanju.

V ponedeljek, 16. maja 2016, Vas vabimo na predstavitev knjižne zbirke Zbrana dela Primoža Trubarja, ki bo javnosti prvič predstavljena. Dogodek organizira Oddelek za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom iz Ljubljane v nizu prireditev SloVečeri.

Univerza na Primorskem objavlja namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo nepremičnega premoženja. Več v nadaljevanju.

Koper, 9. maj 2016 – Univerza na Primorskem je objavila razpis za vpis v podiplomski študij v letu 2016/2017. Skupno število razpisanih mest je 1.550, od tega na drugi stopnji 1.030 za redni in 400 za izredni študij, na tretji stopnji pa 120 prostih mest. Od danes dalje lahko kandidati, ki se želijo vpisati na podiplomski študij na Univerzi na Primorskem v prihodnjem študijskem letu, svojo prijavo oddajo v elektronski obliki preko spletne aplikacije eVŠ. Na vseh fakultetah in pridruženi članici Univerze na Primorskem je rok za oddajo prijav 15. september 2016, z izjemo Fakultete za management Univerze na Primorskem, kjer je prijavni rok razdeljen v dve obdobji.

V okviru Mednarodnega tedna Univerze na Primorskem - International Week of the University of Primorska (IW 2016), ki ga bo letos že četrtič zapovrstjo organizirala naša univerza med 16. in 20. majem 2016, se bo na »IW-sejmu« (Fair – presentation of IW participants’ home universities to the students of the University of Primorska), predstavilo kar 18 tujih univerz iz Avstrije, Češke, Finske, Francije, Italije, Litve, Poljske, Madžarske, Slovaške, Španije, Velike Britanije in celo Združenih držav Amerike! Vljudno vabljeni vsi, ki bi želeli pridobiti informacije o študiju v tujini, o možnostih izmenjav študentov in še in še. Pridružite se nam v sredo, 18. maja 2016, od 12.15 do 13.45, v avli palače Armerija na Titovem trgu 4 v Kopru.

V pripravi iniciativa za temeljito prenovo vpisa na slovenskih univerzah in ustanovitev skupnega konzorcija za prenos znanja in tehnologij v gospodarstvo

Koper, 21. april 2016 - Danes se bodo na Univerzi na Primorskem sestali člani Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS), ki ji za obdobje dveh let (2016-2017) predseduje Univerza na Primorskem.

Moskva, Koper, 17.-19. april 2016 – Potem ko je novembra 2014 skupno slovensko-rusko akademijo obeh univerz, katere namen je sodelovanje na področju izobraževanja in s tem uspešnejše gospodarsko povezovanje, s svojo prisotnostjo podprl visoki predstavnik Vlade RS, minister za zunanje zadeve, Karl Erjavec, je letos marca na 13. slovesni akademiji dekan Moskovske šole ekonomije Univerze M. V. Lomonosova, dr. Alexander D. Nekipelov, prejel najvišje priznanje in postal častni doktor Univerze na Primorskem. Univerza na Primorskem in največja ruska državna univerza Lomonosova sta svoje sodelovanje z včerajšnjim obiskom še bolj utrdili.

Koper, 15. april 2016 - Njegova Ekscelenca Paolo Trichilo, novi italijanski veleposlanik v Sloveniji, in Iva Palmieri, generalna konzulka Italije v Kopru, sta obiskala Univerzo na Primorskem in se udeležila srečanja med predstavniki koprske univerze in Univerze Ca' Foscari iz Benetk.

 

Koper, 12. 4. 2016 – Svoje doktorske disertacije bodo zagovarjale študentke doktorskega študijskega programa Edukacijske vede UP Pedagoške fakultete Sandra Mršnik, Sanela Mešinović in Nina Krmac. Podrobnosti v nadaljevanju.

Včeraj se je pričel študentski krvodajalski teden na Primorskem. Kri bo možno darovati do petka v Splošni bolnišnici Izola. Študente krvodajalce je podprl rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič, med prvimi krvodajalci pa sta bila tudi predsednik Študentske organizacije Univerze na Primorskem, Seit Demiri, in predsednik Študentskega sveta Univerze na Primorskem, Boštjan Lešnik.

Koper, 5. april 2016 - Včeraj je Univerzo na Primorskem obiskal predsednik univerze Brandenburg University of Technology – BTU Cottbus, prof. Jörg Steinbach. Predlagateljica srečanja je bila veleposlanica Zvezne republike Nemčije v Republiki Sloveniji, Nj. Eksc. dr. Anna Prinz.

Univerza na Primorskem objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na napremičnem premoženju. Več v nadaljevanju.

Koper, 22. 3. 2016 - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) organizira niz delavnic o izvajanju Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz proračuna RS. Prva bo v petek, 1. 4. 2016 s pričetkom ob 11.00 uri, potekala v Kopru, na UP Fakulteti za humanistične študije, predavalnica Tramontana (pritličje), Titov trg 5.

Koper, 22. 3. 2016 – Študentki UP Fakultete za humanistične študije Nelida Nemec in Teja Krašovec bosta zagovarjali svoji doktorski disertaciji. Podrobnosti v nadaljevanju.

Koper, 18. marec 2016 - Konec tedna je Univerzo na Primorskem obiskala delegacija sarajevske univerze »Univerzet Istočno Sarajevo«. Rektor prof. dr. Radoslav Grujič, prorektor prof. dr. Dejan Bokonjić in prorektorica prof. dr. Sandra Ivanović so se odzvali povabilu rektorja UP, prof. dr. Dragana Marušiča, in se udeležili četrtkove slovesne akademije. V okviru obiska so gostje obiskali tudi fakultete univerze in nove laboratorije v sklopu univerzitetnega Kampusa Livade v Izoli.

Koper, 18. marec 2016 - Na včerajšnji 13. slovesni akademiji Univerze na Primorskem, ki je potekala v koprskem gledališču, je rektor prof. dr. Dragan Marušič podelil 12 priznanj in nagrad profesorjem in študentom - naziv zaslužni profesor, častno listino, dve zlati plaketi, nagrade za znanstveno in pedagoško odličnost, priznanja "Srečko Kosovel" in "Univerze na Primorskem" za študente. Najvišji naziv je prejel akademik, prof. dr. Alexander D. Nekipelov, doktor ekonomskih znanosti in dekan Moscow School of Economics, Univerze Lomonosov ter redni član Ruske Akademije za znanost,ki je postal častni doktor Univerze na Primorskem.   

Koper, 16. 3. 2016  – Univerza na Primorskem je v sredo, 16. 3. 2016, v sodelovanju s Centrom Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja  (CMEPIUS) –  krovno organizacijo in servisnim centrom EURAXESS  v Sloveniji, organizirala okroglo mizo z naslovom »Karierne poti tujih raziskovalcev na Univerzi na Primorskem«.

ponedeljek, 7. marec 2016

Teden Univerze na Primorskem 2016

Objavljamo program Tedna Univerze na Primorskem 2016, ki bo potekal od 14. do 19. marca. V šestih dneh se bo zvrstilo kar 44 dogodkov, med temi izpostavljamo prvo v nizu okroglih miz "UP budi" z naslovom Lepota, ki bo potekala v ponedeljek, 14. marca 2016, s pričetkom ob 18. uri v Gledališču Koper. Dogodek je namenjen širši javnosti. Vstopnine ni. Slovesna akademija Univerze na Primorskem, ko so podeljena najvišja priznanja pedagoškim in raziskovalnim zaposlenim ter študentom, pa bo obeležila trinajsto obletnico od ustanovitve univerze - 17. marca 2003 je bila namreč v sodni register vpisana tretja slovenska javna univerza: Univerza na Primorskem. Vljudno vabljeni na naše prireditve!

Koper, 2. marec 2016 - Danes sta Univerzo na Primorskem obiskala nekdanji britanski veleposlanik v Braziliji in guverner Univerze iz angleškega Leicestra "De Montfort University", gospod Alan Charlton, in koordinator Erasmus+ za evropsko regijo, gospod Jim Green.

V ugledni reviji Nature Communications, ki objavlja vrhunske raziskave na področju naravoslovja, je izšel članek skupine slovenskih raziskovalcev, med katerimi je tudi prof. dr. Tomaž Pisanski, z naslovom "Design principles for rapid folding of knotted DNA nanostructures".

Na Univerzi na Primorskem smo včeraj, 22. 2. 2016, sprejeli tuje študente, ki so k nam prišli na študijsko izmenjavo za obdobje enega semestra (predvidoma 4 - 5 mesecev). Na fakultetah UP bodo opravili del študija v okviru programa Evropske komisije Erasmus+ ali programa mednarodne mobilnosti Ceepus. Prišli so iz 16 različnih držav, največ jih je s Poljske in Češke, sledijo jim študentje s Finske, Portugalske in Slovaške.  

Obveščamo vas, da bo v tednu od 16. do 20. maja 2016 potekal 4. mednarodni teden Univerze na Primorskem – 4th International Week of the University of Primorska, v okviru katerega bomo gostili pedagoške in strokovne sodelavce s partnerskih univerz.  

"Vsak ustvarjalec je predvsem iskalec sebe, na svoji poti nadgrajuje svoja vedenja in si odpira nove horizonte, pravi skladatelj Ambrož Čopi in ob novici o nagradi Prešernovega sklada dodaja, da mu priznanje daje verjeti, da je na pravi poti, hkrati mu daje zagon slediti iskanju lepega, v današnjem egoističnem in materialistično usmerjenem času pozabljenega sveta in smotra umetnosti, ki ni le odsev časa, temveč lahko v dušah človeštva oblikuje novo življenje."(1)

torek, 9. februar 2016

Kava upanja za Saro Mavri

Koper, 9. februar 2016 - Resor za socialo Kluba študentov občine Koper (KŠOK) v sodelovanju z Univerzo na Primorskem in Mladim forumom Morje organizira humanitarno akcijo Kava upanja za Saro Mavri. Izpoved petindvajsetletne Koprčanke, ki se je podala v boj proti benignemu tumorju v glavi, je ganila mnoge. Sara mora za zahtevno operacijo v tujini zbrati dovolj denarja.

Koper, 3. februar 2016 - Danes je rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič, na vljudnostnem obisku sprejel veleposlanika Japonske v Sloveniji, Nj. Eksc. g. Keijita Fukudo, s soprogo gospo Akemito Fukudo.

Koper, 27.  januar 2016 – Konec januarja bo izšel razpis za vpis v dodiplomske študijske programe 1. stopnje in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2016/2017. Univerza na Primorskem bo na 30 dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje skupno razpisala 1.553 mest, od tega 1.248 za redni študij in 305 za izredni študij. Dijaki bodo informacije o študijskih programih in o možnostih nadaljnjega šolanja na fakultetah Univerze na Primorskem (UP) prejeli na informativnih dnevih, ki bodo v petek, 12. 2., in v soboto, 13. 2. 2016. Za dodatne in sprotne informacije bo skrbela Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze na Primorskem (VPIS UP). Že peto leto zapovrstjo pa bomo za dijake, ki prihajajo k nam iz drugih, bolj oddaljenih slovenskih krajev, organizirali brezplačni avtobusni prevoz na Primorsko. 

Ste vedeli, da je Univerza na Primorskem (UP) edina slovenska univerza, ki ima lasten sklad za štipendije? In da lahko edino študenti in študentke UP (in dijaki, kasneje študenti UP), ki se pri prijavi na razpis izkažejo kot najboljši kandidati, v času študija prejemajo štipendijo, ki jim lahko omogoči tudi zaposlitev?

KOPER, 22. januar 2015 – V Kopru, na sedežu Univerze na Primorskem, je danes potekala prva seja Rektorske konference RS, ki je z letom 2016 prešla v predsedovanje Univerzi na Primorskem, oziroma rektorju prof. dr. Draganu Marušiču.

UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske z natečajem za najboljšo podjetniško idejo »Podjetna Primorska 2016« že 10. leto zapovrstjo odpira svoja vrata vsem podjetnim posameznikom in skupinam, ki želijo uresničiti svoje podjetniške ideje in se podati v podjetniške vode. Tokratna sezona je še posebej zanimiva saj je povečan nagradni sklad na 30.000 EUR in uvedena nova kategorija »Rektorjeva nagrada«.

Ljubljana, Koper, 5. januar 2016 - Objavljamo novico Slovenske tiskovne agencije o vzpostavitvi centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja - InnoRenew CoE, ki bo v okviru sodelovanja med UP in nemškim inštitutom Wilhem Klauditz Institut svoja vrata odprl letos junija. Več v nadaljevanju.
ponedeljek, 4. januar 2016

Rektorjeva poslanica ob začetku leta

Rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič, je ob začetku novega, 2016. leta, v svoji poslanici vsem zaposlenim in študentom zaželel leto pozitivnih misli in dejanj. V nadaljevanju je objavljena v celoti.