ENG
 

V četrtek, 22. decembra 2017, je v Kopru na sedežu Univerze na Primorskem potekala 10. redna seja Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS), zadnja v nizu sej iz predsedovanja UP. V dveletnem mandatu 2016 – 2017 velja izpostaviti aktivno sodelovanje in participacijo predstavnikov RK RS prek raznih delovnih teles in medresorskih skupin v skupnih prizadevanjih z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pri pripravi sprememb zakonodaje na področju visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti.

Ljubljana, Koper, 19. in 21. december 2017 - Rektor UP prof. dr. Dragan Marušič se je ministru za zunanje zadeve Karlu Erjavcu in županu Borisu Popoviču zahvalil za podporo pri vzpostavljanju Podružnice Lomonosov Koper in za prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti Univerze na Primorskem ter jima izročil zahvalno plaketo. V prihodnjih dneh bo plaketo prejel tudi Ante Levaj, ki je v vlogi koordinatorja med slovensko in rusko univerzo pomembno prispeval k realizaciji zastavljenega cilja – ustanovitvi prve evropske Podružnice Državne univerze M. V. Lomonosova v Sloveniji.

četrtek, 21. december 2017

UP FHŠ | Zagovor doktorske disertacije

Doktorsko disertacijo bo zagovarjala študentka doktorskega študijskega programa 3. stopnje Slovenistika Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ) Martina Mejak. Podrobnosti v nadaljevanju.

sreda, 29. november 2017

UP FM | Zagovor doktorske disertacije

Doktorsko disertacijo bo zagovarjala študentka doktorskega študijskega programa Management UP Fakultete za management Petra Rus. Podrobnosti v nadaljevanju.

Koper, 29. november 2017 - Rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič, je preteklo sredo, 22. novembra 2017, na predlog Znanstvenega sveta Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM), ki je potrdil rezultat volitev za direktorja (7. november 2017), izdal sklep in imenoval za direktorja UP IAM izr. prof. dr. Vita Vitriha, dosedanjega direktorja inštituta.

Koper, Ljubljana, 23., 24. 11. 2017 - Izr. prof. dr. Martinu Milaniču s Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem, ki je prejel prestižno Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju diskretne matematike, prisrčno čestitamo!

ponedeljek, 20. november 2017

V Kopru ustanovljena prva podružnica univerze Lomonosova v Evropi

Velika zgodba najmlajše slovenske univerze, ki je uresničila drzne zamisli

Koper, 20. november 2017 – Danes se je zaključilo prvo poglavje pred tremi leti začetih medsebojnih pogovorov ter sklepanj številnih dogovorov in sporazumov med Moskovsko državno univerzo M. V. Lomonosova in Univerzo na Primorskem, ki so pripeljali do ustanovitve prve evropske podružnice te elitne ruske univerze. Slavnostne akademije, na kateri sta rektorja univerz prof. dr. Dragan Marušič in akademik prof. dr. Viktor A. Sadovničij podpisala Akt ustanovitvi Podružnice moskovske državne univerze Lomonosov v Kopru, se je udeležilo več kot sto gostov, med njimi minister za zunanje zadeve RS Karl Erjavec, veleposlanik Ruske federacije v RS Nj. Ekscelenca dr. Doku Zavgajev, državni sekretar z Ministrstva za gospodarstvo RS Aleš Cantarutti, župan Mestne občine Koper Boris Popovič, predsednik Istrske županije Valter Flego, koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak, pravoslavni duhovnik Dejan Mandič in številni drugi ugledni gostje

četrtek, 16. november 2017

Akademski zbor UP FM podprl prof. dr. Matjaža Novaka

Akademski zbor UP FM je s skoraj 70 odstotki glasov podprl prof. dr. Matjaža Novaka, ki je v drugo kandidiral za dekana te fakultete

Koper, 16. november 2017 - Senat Fakultete za management Univerze na Primorskem je na redni seji 12. junija 2017 na podlagi 67. člena Statuta UP (Uradni list RS št. 51/15-UPB2, 63/16 in 2/17) ter 20. člena Pravil UP FM z dne 25. februarja 2016 razpisal volitve dekana UP FM. Skladno z Rokovnikom volilnih opravil je danes, 16. novembra 2017 potekala seja Akademskega zbora Fakultete za management Univerze na Primorskem, ki Senatu fakultete predlaga v izvolitev enega kandidata. Za mesto dekana Fakultete za management Univerze na Primorskem sta kandidirala: prof. dr. Mirko Markič in prof. dr. Matjaž Novak.

petek, 10. november 2017

Študij na UP | Study offer

Izšla je nova, večjezična publikacija "Study offer 2018/2019", v kateri je v kar šestih jezikih predstavljena ponudba študija na vseh treh stopnjah: dodiplomski, podiplomski 2. stopnji in podiplomski 3. stopnji.

Koper, 3. november 2017 – Na današnji 9. redni seji Rektorske konference Republike Slovenije (RK RS), so prof. dr. Dragan Marušič, predsednik RK RS in rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Danilo Zavrtanik, podpredsednik RK RS in rektor Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani, in prof. dr. Igor Tičar, rektor Univerze v Mariboru, sprejeli pomembne sklepe, ki se navezujejo na stabilnost financiranja slovenskih univerz. Sprejeli so sklep, da predlog novega Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti, ki je bil v začetku tega tedna podan v javno obravnavo, potrebuje bistvene popravke. Med drugim je pred uvedbo t.i. institucionalnega financiranja znanstveno-raziskovalne dejavnosti, kot enega bistvenih delov novega zakona, potrebno univerzam zagotoviti enako izhodišče glede ustanoviteljskih sredstev, infrastrukturnih programov in raziskovalnih programov, kot ga imajo raziskovalni inštituti. Univerze namreč niso le izobraževalne ustanove, saj jih k izvajanju znanstveno-raziskovalne dejavnosti zavezuje že Zakon o visokem šolstvu Republike Slovenije. Zato mora biti ta dejavnost tudi ustrezno financirana.

Koper, 19. oktober 2017 - V Pokrajinskem muzeju v Kopru sta danes potekali dve doktorski promociji. V drugi skupini je prorektor izr. prof. dr. Boris Kavur promoviral devet kandidatov in kandidatk. Po trije so podiplomski študij tretje stopnje zaključili na Fakulteti za humanistične študije in na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, dva na Fakulteti za management in eden na Pedagoški fakulteti. Na Univerzi na Primorskem je tako do danes uspešno pridobilo najvišji znanstveni naziv doktor ali doktorica znanosti že 224 študentov.

Koper, 19. oktober 2017 - V Pokrajinskem muzeju v Kopru sta danes potekali dve doktorski promociji. V prvi skupini je prorektorica doc. dr. Sonja Rutar promovirala devet kandidatov in kandidatk. Pet jih je podiplomski študij zaključilo na Pedagoški fakulteti, dva na Fakulteti za humanistične študije, po eden pa na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in na Fakulteti za turistične študije – Turistici. Univerza na Primorskem šteje z njimi tako že 215 doktorjev znanosti.

Koper, 13. 10. 2017 - Univerza na Primorskem (UP) je prejšnji teden prejela sklep, s katerim je Višje delovno in socialno sodišče razveljavilo začasno odredbo Delovnega sodišča v Kopru v zadevi tožnika dr. Boštjana Šimuniča. Ker je sodišče obravnavalo tožbo dr. Šimuniča kot vzorčni primer podobnih tožb dr. Pirjevca, dr. Bufona, dr. Klabjana, dr. Sedmakove, dr. Motohove in Bučar Miklavčičeve, je moralo Delovno sodišče v Kopru tudi v njihovih primerih ugoditi ugovorom UP, razveljaviti lanske sklepe o začasnih odredbah in zavrniti lanske predloge za izdajo začasnih odredb.

torek, 3. oktober 2017

Noč raziskovalcev 2017

Koper, 3. oktober 2017 - Pretekli petek so v okviru vseevropskega projekta Evropska noč raziskovalcev v sedmih krajih po Sloveniji potekale številne aktivnosti, s katerimi so konzorcijski partnerji Univerza v Mariboru, kot vodilni partner, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, Nacionalni inštitut za biologijo iz Ljubljane in Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer poskušali približati poklic znanstvenika mladim in širši javnosti.

Koper, 2. oktober 2017 - Univerza na Primorskem (UP) je danes skupaj s številnimi institucijami in podjetji ter lokalno skupnostjo na Titovem trgu v Kopru pripravila dobrodošlico novopečenim študentkam in študentom, ki so za svoj nadaljnji študij izbrali eno od šestih fakultet te univerze. Brucke in bruce, med katerimi so bili tudi študentke in študenti iz drugih držav (pretežno iz držav nekdanje Jugoslavije, Italije in od drugod), so nagovorili rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič, župan Mestne občine Koper, Boris Popovič, dekani in dekanje fakultet Univerze na Primorskem - prof. dr. Irena Lazar, izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec (prodekanja), izr. prof. dr. Janez Mekinc in izr. prof. dr. Nejc Šarabon - ter predsednik Študentskega sveta UP, Gregor Gulič, in predsednik Študentske organizacije Univerze na Primorskem, Nassim Djaba.

petek, 15. september 2017

Prva podružnica najprestižnejše ruske državne univerze v Evropi bo začela delovati v Kopru

Vlada Republike Slovenije zagotovila 500.000 evrov za njeno začetno delovanje | UP danes obiskal veleposlanik Ruske federacije v RS

Ljubljana, Koper, 15. september 2017 – "Včeraj je Vlada Republike Slovenije na svoji 148. redni seji Univerzi na Primorskem podala soglasje k soustanovitvi zavoda »Podružnica Moskovske državne univerze M. V. Lomonosov v Kopru«. S tem so zagotovljena proračunska sredstva za vzpostavitev in začetno delovanje podružnice v višini 500.000 evrov. Ob tem izpostavljamo tri stvari: Fakulteta za management bo tako prva poslovna šola v Sloveniji, ki bo izobraževale kadre za delovanje na ruskem trgu in obratno. Za Univerzo na Primorskem se bodo tako odprle možnosti razvijanja novih znanstvenih disciplin in napredek obstoječih, univerzitetno mesto Koper pa bo postalo pomembno stičišče znanstvenega, izobraževalnega in gospodarskega evropsko-ruskega sodelovanja," je ob današnjem obisku veleposlanika Ruske federacije v Republiki Sloveniji, dr. Dokuja Zavgajeva, povedal rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič. 

Koper, 22. avgust 2017 - Od 22. do 29. avgusta 2017 je odprt drugi prijavni rok za oddajo prijave na še prosta vpisna mesta Razpisa za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2017/2018 Univerze na Primorskem in drugih slovenskih visokošolskih zavodov za Slovence in ostale EU državljane.

Koper, 20. julij 2017 - Danes je rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič, podelil naziv častnega doktorja rednemu profesorju za področje ekonomije in teorije strategij, članu Svetovne akademije znanosti in umetnosti ter Ruske akademije znanosti, akademiku prof. dr. Vladimirju L. Kvintu. 

Koper, 6. julij 2017 - Univerza na Primorskem (UP) je včeraj prejela še eno sodbo Delovnega sodišča v Kopru, ki se nanaša na raziskovalce ZRS Koper. Čeprav gre za sodbo istega sodišča kot pred tremi dnevi in pred tremi meseci, pa je druga sodnica istega sodišča o vsebinsko enakih zadevah odločila diametralno nasprotno kot sodnica pred njo. Dr. Boštjanu Šimuniču je (še nepravnomočno) prisodila, da ima poleg 100-odstotne zaposlitve na ZRS Koper še več kot 60-odstotno zaposlitev na UP. Drugemu tožniku v združeni pravdi, dr. Radu Pišotu, pa je sodišče zavrnilo zahtevek do UP po izplačilu 73.008,72 EUR “denarne odškodnine”.

Koper, 4. julij 2017 - Univerza na Primorskem (UP) je včeraj prejela tri sodbe Delovnega sodišča v Kopru, ki se nanašajo na raziskovalce Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (ZRS Koper). Vodstvo nekdanje članice UP ZRS se je po neuspehu dr. Rada Pišota na rektorskih volitvah Univerze na Primorskem novembra 2015 samo odločilo za izstop iz univerze, a so izstopajoči zaposleni vseeno želeli ohraniti pedagoško delovno razmerje na UP. Ker je to v nasprotju s sklepi organov UP, je šestnajst nekdanjih zaposlenih UP ZRS lani jeseni vložilo tožbe proti UP. Sodišče je presodilo, da nekdanji zaposleni niso mogli pričakovati, da jim bo univerza še naprej zagotavljala delo, če so se sami odločili za zaposlitev pri novem delodajalcu.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu RS, Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in pridobljenega soglasja Vlade RS

dne 10. 3. 2017 objavlja

RAZPIS ZA VPIS  V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE IN DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 3. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

petek, 23. junij 2017

Javni razpis za mlade raziskovalce / Public tender for young researchers

Univerza na Primorske je objavila Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2017 na področju matematike (dve mesti). University of Primorska has published the Public tender for young researcher candidates for the year 2017 (two positions).

 

Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov za mlade raziskovalce, ki se bodo usposabljali za pridobitev doktorata znanosti na Univerzi na Primorskem v okviru raziskovalnega programa P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger, ki se izvaja na članici univerze Inštitutu Andrej Marušič. Razpisani sta dve mesti za mlade raziskovalce.

Rok prijave: 28. julij 2017

Razpisna dokumentacija: RAZISKOVANJE / MLADI RAZISKOVALCI

 

The purpose of this Public Tender is the selection of the candidates for young researchers to be trained in the programme group P1-0285 Algebra, discrete mathematics, probability and game theory in the University of Primorska Andrej Marušič Institute (UP IAM) for obtaining a doctorate of science. Two positions for young researchers are opened.

The deadline: 28 July 2017 by 2 p.m.

Tender: RAZISKOVANJE / MLADI RAZISKOVALCI

ponedeljek, 19. junij 2017

UP FM | Zagovor doktorske disertacije

Doktorsko disertacijo bo zagovarjal študent doktorskega študijskega programa Management UP Fakultete za management mag. Roland Rusjan.  Podrobnosti v nadaljevanju.

Mag. Roland Rusjan bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Management dualnosti: primer predelovalne dejavnosti pod mentorstvom prof. dr. Roberta Biloslava v četrtek, 6. julija 2017 ob 10.00, v predavalnici B3, Trg Brolo, Koper.

Doktorska disertacija je na vpogled v knjižnici UP Fakultete za management.

Koper, 13. junij 2017 - Univerza na Primorskem (UP) je zgolj iz medijev izvedela, da je bil včeraj na Okrajnem sodišču v Kopru nekdanji direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem (UP ZRS) Darko Darovec oproščen očitka o zlorabi položaja pri naročilu pravnega mnenja v zvezi z razrešitvijo nekdanje dekanje Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ) Vesne Mikolič. UP v postopku namreč ni sodelovala, čeprav se je že marca letos sodišču priglasila kot oškodovanec v tej kazenski zadevi.

Koper, 2. junij 2017 - Študentski domovi Univerze na Primorskem so na svoji spletni strani objavili razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentstkih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2017/2018. Na Primorskem so razpisane kapacitete v štirih mestih: Kopru, Izoli, Portorožu in Novi Gorici. Skupaj je na voljo 1.384 prostih mest (lani 1.501), od tega 444 mest za študente, ki se na novo prijavljajo za sprejem, ter 940 mest za študente, ki svoje bivanje podaljšujejo v novo študijsko leto 2017/18. 

 

Finančna uprava RS (FURS) je prejšnji teden izdala sklep, s katerim je na podračunu UP Fakultete za management (UP FM) pričela z izterjavo zneska 508.791,38 EUR v zvezi s sodbo zoper dr. Egona Žižmonda in dr. Nado Trunk Širca, prejeto 31. marca 2016. UP FM je že 8. aprila 2016 podala predlog za obnovo postopka in tako izkoristila edino pravno sredstvo, ki ga je še imela na voljo, saj v kazenskem postopku sploh ni sodelovala in zato ni mogla predstaviti svojih argumentov ter dokazov.

Koper, 31. maj 2017 - Državni zbor je včeraj, v torek, 30. maja 2017, podprl predlog spremembe 69. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV), ki opredeljuje, kateri izobrazbeni profili lahko opravljajo socialno varstvene storitve.

Koper, 8. maj 2017 – Na današnji sedmi seji so člani Rektorske konference gostili ugledna ustavna pravnika, prof. dr. Boštjana M. Zupančiča in prof. dr. Cirila Ribičiča, ki sta prisotnim predstavila vprašanje avtonomije univerze in predloge za nadaljnje korake pri ureditvi slednjega. Ustava Republike Slovenije namreč v svojem 58. in 59. členu nedvoumno določa pojem avtonomije univerze, ki pa se ne sklada z izvajanjem veljavne zakonodaje.

Koper, 8. maj 2017 - Visokošolski sindikat je v javnem pismu označil rektorja Univerze na Primorskem za “osebo, ki grobo krši pravice zaposlenih”. Predstavniki sindikata menijo, da taka oseba ne sodi na čelo nobene organizacije, še najmanj pa univerze. Pri tem se sklicujejo na dve sodbi sodišč, v katerih pa takšne vrednostne sodbe za rektorja ni nikjer zaslediti.

Izredna profesorica dr. Andreja Kutnar je lesarka, ki poglobljeno proučuje več področij te večplastne vede, pri tem pa jo odlikuje izrazito interdisciplinaren pristop in široka mednarodna vpetost. Kot začetnica področja znanosti o lesu na Oddelku za aplikativno naravoslovje Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) ter na Oddelku za tehnologijo Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM) že od leta 2009 skrbi za popularizacijo znanosti o lesu in o uporabi lesa v vsakdanjem življenju. 

Koper, 19. april 2017 - Včeraj in danes je Univerza na Primorskem gostila delegacijo srbske pogajalske skupine za vstop Srbije v Evropsko unijo. Člani delegacije so bili z obiskom izjemno zadovoljni, še posebno pa očarani nad videnim. Popolnoma sta jih navdušila staro jedro Kopra in njegova okolica, spoznali pa so tudi univerzitetni vinograd.

petek, 7. april 2017

Center odličnosti »InnoRenew CoE« je že objavil prve razpise za prosta delovna mesta

Center odličnosti »InnoRenew CoE«, ki bo pod svojim okriljem zbral najboljše strokovnjake z vsega sveta s področja lesarstva, je že objavil prve razpise za prosta delovna mesta

Koper, 7. april 2017 – Kot vodja projekta je danes Univerza na Primorskem skupaj s konzorcijskimi partnerji predstavila vsebino zagonskega sestanka ali »kick-off meetinga«, ki je potekal v Kopru na sedežu univerze. Srečanja se je udeležila tudi mag. Magda De Carli, vodja enote za širjenje odličnosti in večanje vključenosti 'Spreading Excellence and Widening Participation', ki je del Generalnega direktorata za raziskave in inovacije pri Evropski komisiji.

Koper, 30. marec 2017 - Danes so Univerzo na Primorskem obiskali novomeški dijaki in dijakinje Srednje ekonomske šole. Predstavniki članic in rektorata so mladim predstavili študij in obštudijske aktivnosti na naši univerzi ter jih seznanili z zaposlitvenimi možnostmi, ki jih imajo po zaključenem študiju.

četrtek, 30. marec 2017

UP obiskal nemški veleposlanik

Koper, 30. marec 2017 - Danes je Univerzo na Primorskem obiskal veleposlanik Nemčije v Sloveniji, Nj. Eksc. Klaus Riedel.

Banja Luka, Koper, 27. in 28. marec 2017 - Rektor prof. dr. Dragan Marušič, prorektor za ekonomiko in finance prof. dr. Rok Strašek, dekanja Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, in vodja Oddelka za tehnologijo na Inštitutu Andrej Marušič ter v. d. direktorica Centra odličnosti InnoRenew CoE izr. prof. dr. Andreja Kutnar so v začetku tedna odpotovali v Bosno in Hercegovino, kjer so obiskali Univerzo v Banja Luki. Slovensko delegacijo je sprejel rektor prof. dr. Milan Mataruga s sodelavci: prorektorjem za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje prof. dr Biljanom Antunovićem, prorektorjem za izobraževanje in študentska vprašanja prof. dr Strainom Posavljakom ter prodekanom za znanstveno-raziskovalno delo Naravoslovno-matematične fakultete prof. dr Duškom Jojićem.

Banja Luka, Koper, 28. marec 2017 - Danes rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič, kot vabljeni predavatelj predava na Naravoslovno-matematični fakulteti Univerze v Banja Luki. Naslov predavanja je "Symmetry in graphs".

Koper, 24. marca 2017 – Na pobudo Nj. Eksc. Ksenije Škrilec, veleposlanice Republike Slovenije v Budimpešti na Madžarskem, in v sodelovanju z Rektorsko konferenco Madžarske je Univerza na Primorskem, ki predseduje Rektorski konferenci Republike Slovenije, včeraj in danes gostila rektorje in druge predstavnike 15 madžarskih ter 4 slovenskih univerz. Gre za prvo tovrstno skupno srečanje rektorskih konferenc obeh držav, na katerem so udeleženci primerjali visokošolska sistema. Srečanja sta se udeležila tudi najvišja predstavnika s področja visokošolskega izobraževanja, ministrica dr. Maja Makovec Brenčič in madžarski minister dr. Laszlo Palkovics.

Koper, 23. 3. 2017 – Na pobudo Nj. Eksc. Ksenije Škrilec, veleposlanice Republike Slovenije v Budimpešti na Madžarskem, in v sodelovanju z Rektorsko konferenco Madžarske Univerza na Primorskem, predsedujoča Rektorski konferenci Republike Slovenije, danes in jutri gosti rektorje in druge predstavnike 15 madžarskih ter 4 slovenskih univerz. Gre za prvo tovrstno skupno srečanje rektorskih konferenc obeh držav, na katerem bodo udeleženci primerjali visokošolska sistema. Povabilu k sodelovanju sta se odzvala najvišja predstavnika s področja visokošolskega izobraževanja, ministrica dr. Maja Makovec Brenčič in madžarski minister za izobraževanje dr. Laszlo Palkovics, ki bo prisotnim predstavil reformo madžarskega visokega šolstva.

Koper, 17. marec 2017 - Na včerajšnji 14. Slovesni akademiji Univerze na Primorskem, ki je potekala v protokolarni dvorani Sv. Frančiška Asiškega, je rektor prof. dr. Dragan Marušič podelil 13 priznanj in nagrad profesorjem in študentom - naziv zaslužni profesor, zlato plaketo, častni listini, nagrade za znanstveno in pedagoško odličnost, priznanja "Srečko Kosovel" in "Univerze na Primorskem" za študente. Najvišji naziv je prejel dolgoletni prvi mož Banke Koper, Vojko Čok, strokovnjak za ekonomijo in finance, ki je postal častni senator Univerze na Primorskem.

Koper, 14. marec 2017 - Univerza na Primorskem in Univerza v Ljubljani sta 9. in 10. marca 2017 gostili srečanje partnerjev projekta Erasmus Mundus SUNBEAM - Structured UNiversity mobility between the Balkans and Europe for the Adriatic-ionian Macro-region.

Koper, 13. marec 2017 - Teden Univerze na Primorskem se je začel slovesno, najprej v dopoldanskih urah s slovesnim podpisom sporazuma med francoskim veleposlaništvom in UP (več >>), točno opoldan pa je v Pokrajinskem muzeju v Kopru zadonela himna naše univerze. Prorektor izr. prof. dr. Boris Kavur je osem doktorandov promoviral v nove doktorje znanosti. 

ponedeljek, 13. marec 2017

Na UP FTŠ Turistici odslej tudi francoski jezik

UP in francosko veleposlaništvo podpisala medsebojni sporazum o sodelovanju

Koper, 13. marec 2017 - Danes sta rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič, in veleposlanica Francije v Republiki Sloveniji, Njena Ekscelenca Marion Paradas, na sedežu Mestne občine Koper v okviru obiska francoske delegacije ob navzočnosti župana Borisa Popoviča, podžupana Petra Bolčiča in dekana Fakultete za turistične študije - Turistice, izr. prof. dr. Janeza Mekinca, podpisala medsebojni sporazum o sodelovanju omenjene fakultete in Francoskega inštituta. 

Koper, 1. marec 2017 – Začetek pomladi prinaša najpomembnejši teden v letu za Univerzo na Primorskem. Pred natanko 14 leti je bila 17. marca ustanovljena tretja slovenska javna univerza. Ob nastanku je UP imela sedem članic, 12 razpisanih programov v študijskem letu 2003/04. V prvem letu delovanja univerze (2003) je na treh članicah diplomiralo skupno 254 diplomantov, v študijskem letu 2003/04 je bilo vpisanih 4.665 študentov, na UP je bilo leta 2004 443 zaposlenih.

Če vas zanima, kako je danes, vas vabimo, da se nam pridružite na številnih dogodkih, ki jih naša univerza, skupaj s članicami in drugimi institucijami, organizira v Tednu Univerze na Primorskem.

Več informacij: 
Mirella Baruca in Katja Pišot Maljevac
Univerza na Primorskem / Universita` del Litorale / University of Primorska
Titov trg 4, 6000 Koper
tel.: +386 (05) 611 75 05, +386 (05) 611 75 43 
gsm: +386 (040)  457 510

RAZPIS ZA VPIS v DODIPLOMSKE študijske programe 1. stopnje Univerze na Primorskem v študijskem letu 2017/2018 je objavljen na spletni strani Visokošolske prijavno-informacijske službe UP (VPIS UP).

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil javni razpis »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017«. Univerza na Primorskem je dobila 26. januarja Sklep od sofinanciranju 26 projektov višini od 451.257,00 evrov. Odobrene projekte je prijavilo vseh šest fakultet univerze. 

Na podlagi 4. člena Pravilnika o priznanjih in nagradah Univerze na Primorskem (št. 002-18/14 z dne 23. 10. 2014) rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič objavlja

RAZPIS ZA PODELITEV NAZIVA »ČASTNI SENATOR UNIVERZE NA PRIMORSKEM« ZA LETO 2016

Koper, 17. februar 2017 - Včeraj so na Mestni občini Koper gostili člane delegacije Centra za priprave kozmonavtov (CPK) Jurija A. Gagarina iz Rusije. Visoke goste je sprejel podžupan Mestne občine Koper Peter Bolčič s svetovalko župana, Jano Tolja. Na srečanje sta bila povabljena tudi rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič in dekan Fakultete za management Univerze na Primorskem prof. dr. Matjaž Novak.

sobota, 11. februar 2017

Do ene najbolj zaželenih prestižnih diplom odslej tudi v Kopru

Ruska državna univerza Lomonosov in UP bosta od oktobra skupaj izvajali nov študijski program

Moskva, Koper, 11. februar 2017 - V okviru obiska slovenske delegacije pod vodstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja sta danes v Moskvi, ob prisotnosti rektorja Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragana Marušiča, minister za zunanje zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, Karl Erjavec, po pooblastilu Vlade RS, in akademik prof. dr. Viktor A. Sadovnichy, rektor najprestižnejše ruske državne univerze,  podpisala Memorandum med Vlado Republike Slovenije in Moskovsko državno univerzo Lomonosov o ustanovitvi Podružnice Lomonosov v Kopru v partnerstvu z Univerzo na Primorskem. 

Koper, 7. februar 2017 – Pretekli petek je izšel razpis za vpis v dodiplomske študijske programe 1. stopnje in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2017/2018. Univerza na Primorskem je na 31 dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje skupno razpisala 1.598 mest, od tega 1.263 za redni in 335 mest za izredni študij. Dijaki bodo informacije o študijskih programih in možnostih nadaljnjega šolanja na fakultetah Univerze na Primorskem (UP) prejeli na informativnih dneh, ki bodo v petek, 10. 2., in v soboto, 11. 2. 2017. Za dodatne in sprotne informacije bo skrbela tudi Vpisna služba Univerze na Primorskem (VPIS UP). Že šesto leto zapovrstjo pa bomo za dijake, ki prihajajo k nam iz drugih, bolj oddaljenih slovenskih krajev, organizirali brezplačni avtobusni prevoz na Primorsko.

Koper, 2. februar 2017 - Danes je rektor prof. dr. Dragan Marušič s sodelavci gostil dekana dr. Qiushenga Zhanga in dr. Guoweija Huaja, pomočnika dekana ekonomske fakultete ene izmed vodilnih kitajskih državnih univerz na področju elektrotehnike Beijing Jiaotong University. Obisk je bil organiziran pod pokroviteljstvom Konfucijevega inštituta iz Ljubljane. 

Ljubljana, 26. in 27. januar 2017 - Letos se je Univerza na Primorskem že deveto leto zapored uspešno predstavila na največjem slovenskem sejmu izobraževanja, zaposlovanja in štipendiranja Informativa. Sejem vsako leto obišče več kot 15.000 obiskovalcev: dijakov, osnovnošolcev, učiteljev, staršev in drugih.

Ljubljana, 26. 1. 2017 - Vlada Republike Slovenije je danes podala soglasje k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za prihodnje študijsko leto. Razpis bo objavljen 1. februarja, od 6. februarja pa bo tekel postopek prve prijave.

Na podlagi 4. člena Pravilnika o priznanjih in nagradah Univerze na Primorskem (št. 002-18/14 z dne 23. 10. 2014) rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič objavlja

RAZPIS ZA PODELITEV NAGRADE ZA ZNANSTVENO ODLIČNOST UNIVERZE NA PRIMORSKEM ZA LETO 2016

Po dolgotrajni bolezni se je ponoči za vedno poslovil častni doktor Univerze na Primorskem, maestro prof. Anton Nanut, umetnik, ki je pustil trajen pečat v slovenski in svetovni glasbeni kulturi.

V nadaljevanju objavljamo razlago glavnega tajnika Univerze na Primorskem, ki smo jo včeraj posredovali nekaterim medijem kot odgovor na njihova vprašanja v zvezi s pogodbo o prenosu med UP in ZRS. Razlagi prilagamo tudi pogodbo v izogib nadaljnjim dezinformacijam, ki jih dotični sprožajo v javnosti.