ENG
 

Gledališče Koper so v četrtek, 21. februarja 2019, preplavili mladostni glasovi z besedo v kitajščini. Zapeli so in recitirali, zapisali novoletna voščila s kitajsko kaligrafijo, zaplesali v ritmu kitajskih popevk in prikazali kitajsko veščino Taiji quan. Tako so obeležili Praznik lampijonov, dan ko se na Kitajskem zaključi Novoletno praznovanje in dokončno vstopimo v pomlad. Kitajsko novo leto je namreč praznik pomladi, Chun Jie, ko je zima premagana, dan se podaljšuje in sonce že greje.

petek, 22. februar 2019

UP PEF | Zagovor doktorske disertacije

Doktorsko disertacijo bo zagovarjala študentka doktorskega študijskega programa 3. stopnje Zgodnje učenje Pedagoške Fakultete Univerze na Primorskem (UP PEF) Petra Furlan. Podrobnosti v nadaljevanju.

Koper, 15. februar 2019 - Danes in jutri v Sloveniji potekajo informativni dnevi v srednjih šolah in na univerzah. Fakultete Univerze na Primorskem so danes za dijake organizirale predstavitve v dveh terminih, ob 10. in ob 15. uri, jutri pa bodo lahko vsi zainteresirani kandidati za vpis v dodiplomske študijske programe na UP podrobne informacije pridobili v jutranjem terminu ob 10. uri. V Kopru smo se razveselili tudi obiska ministra za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Jerneja Pikala, ki je z nami delil spomine, ko se je tudi sam vpisoval na izbrano fakulteto. Njegovo izjavo, nagovor rektorja naše univerze in zbrane vtise dijakov in predstavnikov fakultet si lahko ogledate v video prispevku, ki ga je pripravila ekipa Službe za podobo UP in je objavljen v nadaljevanju. 

petek, 15. februar 2019

Minister Pikalo pohvalil dosežke InnoRenew CoE

Minister Pikalo je ob današnji 2. obletnici ustanovitve raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE pohvalil dosedanje dosežke zaposlenih

Koper, 15. februar 2019 - Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je bil ustanovljen na današnji dan, 15. februarja, pred dvema letoma. Ob tej priložnosti je skupaj z Univerzo na Primorskem, enim od osrednjih soustanoviteljev, organiziral slavnostni dogodek, ki so se ga, poleg zaposlenih v InnoRenew CoE, udeležili tudi minister za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Jernej Pikalo, župan Izole Danilo Markočič in rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič.

Danes, 14. 2. 2019, in jutri, 15. 2. 2019, potekajo na Univerzi na Primorskem orientacijski dnevi "Orientation days 2019" za Erasmus študente iz tujine. Prorektorica doc. dr. Sonja Rutar in prorektor izr. prof. dr. Boris Kavur sta prvim 30 izrekla dobrodošlico, preostalih 30 pa še pričakujemo v naslednjih dneh. Študentje k nam prihajajo iz Belgije, Češke, Črne Gore, Finske, Francije, Hrvaške, Italije, Kazahstana, Litve, Madžarske, Mehike, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Slovaške, Srbije, Španije in Turčije.

Koper, 4. februar 2019 – Fakultete Univerze na Primorskem (UP) bodo tudi letos na informativnih dnevih, ki bodo v petek, 15. februarja, ob 10. in 15. uri, ter v soboto, 16. februarja, ob 10. uri, dijakom postregle s podrobnimi informacijami o možnostih nadaljnjega izobraževanja. Tudi letos dijakom, ki prihajajo k nam iz drugih, bolj oddaljenih slovenskih krajev, ponujamo organiziran brezplačen avtobusni prevoz na Primorsko. Letošnje novosti v okviru razpisanih programov pa so: UP FHŠ je univerzitetni študijski program Medijski študiji preimenovala in ga razpisala z novim imenom Komuniciranje in mediji. UP FAMNIT je razpisala nov visokošolski strokovni študijski program Sredozemsko kmetijstvo, ki ga bo izvajala namesto univerzitetnega študijskega programa Sredozemsko kmetijstvo. UP FTŠ Turistica je pridobila novo dislocirano enoto v Mariboru, na kateri je razpisala mesta za vpis v 2. letnik (izredni študij) v visokošolski strokovni študijski program Management turističnih podjetij. UP PEF je visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja razpisala tudi na dveh dislociranih enotah - v Slovenskih Konjicah in Novi Gorici. UP FVZ je razpisala nov univerzitetni študijski program Fizioterapija. Za izvajanje v angleškem jeziku je razpisanih pet študijskih programov (štirje univerzitetni: Bioinformatika, Matematika, Računalništvo in informatika, Management in visokošolski strokovni Management turističnih podjetij).

Vas zanima, kako študenti UP FAMNIT v praksi preizkušajo pridobljena znanja? Vabimo vas k ogledu utrinkov, posnetih na terenu med akcijo odstranjevanja invazivnih rastlin v Ospu, ki jo je sredi januarja organiziral Zavod RS za varstvo narave v okviru čezmejnega projekta LIKE – Živeti na kraškem robu.

V študijskem letu 2019/2020 bo na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) prvič razpisan visokošolski strokovni študijski program Sredozemsko kmetijstvo (VS), ki bo zamenjal istoimenski univerzitetni program in tako ponudil možnost vpisa tudi dijakom, ki zaključujejo strokovne srednje šole in opravijo poklicno maturo. Program vključuje čisto vse panoge kmetijstva in daje kompetence v podjetništvu, trženju in ekonomiki ter znanja, ki so potrebna za uspešnejše črpanje evropskih sredstev in kandidiranje na različnih razpisih. Novost je tudi večji obseg praktičnega dela v podjetjih.

torek, 5. februar 2019

UP FM| Zagovor doktorske disertacije

Doktorsko disertacijo bo zagovarjala študentka doktorskega študijskega programa 3. stopnje Managementa Fakultete za management Univerze na Primorskem (UP FM) Maja Trošt. Podrobnosti v nadaljevanju.