ENG
 

Po pravilniku za podelitev priznanj in nagrad Univerze na Primorskem za leto 2019, ki jih podeljujemo zaposlenim, študentom in posameznikom, pozivamo predlagatelje, da podajo svoje predloge s pripadajočimi obrazci. Rok za oddajo je do sobote, 30. novembra 2019, predloge za nagrado za znanstveno odličnost pa pričakujemo do petka, 10. januarja 2020.

Univerza na Primorskem (v nadaljevanju: Univerza) podeljuje zaposlenim, študentom in posameznikom naslednja priznanja in nagrade:

 1. Naziv »častni doktor Univerze na Primorskem«.
 2. Naziv »častni senator Univerze na Primorskem«.
 3. Naziv »zaslužni profesor Univerze na Primorskem«.
 4. Svečano listino Univerze na Primorskem.
 5. Zlato plaketo Univerze na Primorskem.
 6. Nagrado za znanstveno odličnost Univerze.
 7. Nagrado za pedagoško odličnost Univerze.
 8. Nagrado »Srečko Kosovel« za študente Univerze na Primorskem.
 9. Priznanje Univerze na Primorskem za študente Univerze na Primorskem.

Skladno s 5. členom Pravilnika o priznanjih in nagradah Univerze na Primorskem (št.: 002-16/18 z dne 11. 7. 2018) je rok za oddajo predlogov kandidatov za priznanja in nagrade:

 • iz točk 1. – 5. in 7. – 9. iz drugega člena pravilnika do sobote, 30. 11. 2019
 • iz točke 6. drugega člena pravilnika do petka, 10. 1. 2020.

O podelitvi priznanj in nagrad bo odločil Senat Univerze na Primorskem na predlog Komisije za priznanja in nagrade Univerze na Primorskem. Priznanja in nagrade bo podelil rektor Univerze na Primorskem v Tednu univerze.

 

 1. Pravilnik o priznanjih in nagradah Univerze na Primorskem (št.: 002-16/18 z dne 11. 7. 2018)
 2. Navodila za predlaganje kandidatov za priznanja in nagrade Univerze na Primorskem s pripadajočimi obrazci za leto 2019 (Priznanja UP/obrazec1, Priznanja UP/obrazec2, Priznanja UP/obrazec3, Kriteriji odličnosti in točkovalnik za nagrade za pedagoško odličnost).

(Opomba: Mnenja strokovnih poročevalcev o utemeljenosti priznanja za priznanja iz 1. do 5. točke 2. člena Pravilnika morajo biti priložena predlogu za kandidata za priznanje in nagrade UP).