ENG
 

Koper, 17. junij 2019 - Danes je Sektor za izobraževalno in mednarodno dejavnost ter kakovost UP izvedel srečanje za študente UP, ki so bili v okviru razpisa programa mednarodne mobilnosti Erasmus+ izbrani za mobilnost za namen izmenjave za študij ali praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/20.

V okviru delavnice sta jim Tatjana Mikelić Goja in mag. Maja Bratuš Vidmar predstavili metode ozaveščanja in prepoznavanja kompetenc, ki jih študenti pridobijo z udeležbo na izmenjavi. Študenti se veselijo novih izkušenj mobilnosti, s katerimi bodo še bolj samostojni in samozavestni. Večina je poudarila željo po spoznavanju novih ljudi in kultur ter pomen sprejemanja različnosti in spoštovanja medkulturnosti.

Po delavnici je institucionalna koordinatorica mobilnosti Petra Zidar predstavila postopke za pridobitev Erasmus+ nepovratnih sredstev ter dodatka za študente iz okolij z manj možnostmi. Izpostavljene so bile tako aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti pred in ob zaključku mobilnosti, pri čemer smo jim pristojne službe na UP vselej na voljo v času trajanja izmenjave.

Fotografije: Petra Zidar