ENG
 

Ljubljana, Koper, 14. junij 2018 - Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 12. junija 2018 izdala odločitev o podpori projektu InnoRenew CoE, ki ga je Evropska komisija v okviru programa Obzorje 2020 novembra 2016 skupaj z devetimi drugimi izmed vseh 169 prijavljenih projektov izbrala za sofinanciranje.

Izr. prof. dr. Andreja Kutnar, motor in gonilna sila projekta, je novice vesela in poudarja: »Sklep SVRK pozdravljamo in ga jemljemo kot še eno stopnico v že dolgo časa trajajočem procesu. InnoRenew CoE namreč zagnano nadaljuje s svojim delom. Danes zaposlujemo že 45 sodelavcev ter v sodelovanju s partnerji uspešno pridobivamo nove raziskovalne projekte, sodelujemo z gospodarstvom in iščemo nove priložnosti za širjenje odličnosti. V tem tednu gostimo 30 udeležencev s celega sveta, ki so se v Kopru zbrali zaradi pomembne razprave o trajnostnem in regenerativnem gospodarstvu. Ravno danes pa tudi oddajamo kandidaturo za organizacijo najpomembnejše mednarodne konference s področja lesene gradnje, WCTE 2022, ki jo bomo v primeru uspešne kandidature organizirali v Portorožu«.

Delovanje tega za Slovenijo zelo pomembnega evropskega projekta, ki ga vodi Univerza na Primorskem, v sodelovanju s tujim odličnim partnerjem, nemškim inštitutom za lesarstvo Fraunhofer WKI, in osmimi slovenskimi partnerji, je ključnega pomena za razvoj in delovanje novega centra odličnosti InnoRenew CoE. Projektu se je uspelo uvrstiti med deset potrjenih v EU, pokriva pa področje obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja. Republika Slovenija se je, v skladu z določili razpisa iz okvirnega programa Obzorje 2020, zavezala k podpori operacije s sofinanciranjem naložbe v raziskovalno infrastrukturo.

Center odličnosti InnoRenew CoE deluje že od februarja 2017, projekt InnoRenew pa smo zagnali aprila istega leta. Poudarek je na razvoju inovacij v industriji in nudenju podpore podjetjem pri njihovi implementaciji, center pa se bo povezoval tudi s pripravljavci javnih politik z namenom spodbujanja in podpore podjetjem in raziskavam v gozdno-lesnem sektorju. Razvoj centra odličnosti InnoRenew CoE je skladen s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 ter nacionalnimi razvojnimi prioritetami Načrta razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020. Uspešna izvedba projekta je strateškega pomena za razvoj raziskovalne in razvojne dejavnosti Republike Slovenije.

V projektu z novoustanovljenim zavodom InnoRenew CoE sodeluje 9 partnerjev: Univerza na Primorskem, ki je tudi vodilni partner, Fraunhofer WKI kot odlični partner, Inštitut za celulozo in papir, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Univerza v Mariboru, Zavod E-Oblak poslovne in raziskovalne dejavnosti, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

 

Več o projektu: http://innorenew.eu/en/ll-innorenew

Preberite tudi: