ENG
 
petek, 23. december 2016

FAMNITOVIH PRVIH 10

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem obeležila svoje prvo desetletje

Včeraj, 22. decembra 2016, je Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT) obeležila desetletje svojega delovanja.

Na UP FAMNIT, ustanovljeni leta 2006, se izvajajo študijski programi vseh treh stopenj. Raziskovanje poteka na področjih matematike, računalništva in informatike, na področju naravoslovnih ved pa tesno sodelujejo z Inštitutom Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM), kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina tamkajšnjih visokošolskih učiteljev in sodelavcev. V študijskem letu 2016/17 je v študijske programe UP FAMNIT vpisanih 760 študentov, od tega 558 dodiplomskih, 176 magistrskih ter 26 doktorskih študentov.

Na fakulteti je zaposlenih 125 visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev, ki delujejo v petih oddelkih, ter 20 strokovno-tehničnih in administrativnih sodelavcev, pri katerih ima fakulteta vzpostavljeno sodelovanje z UP IAM (skupne strokovne službe fakultete in inštituta).

Temeljni dejavnosti fakultete sta izobraževanje in raziskovanje, fakulteta pa je tudi organizatorica in soorganizatorica odmevnih mednarodnih konferenc in drugih znanstvenih srečanj.

UP FAMNIT je aktivno vključena v mednarodni visokošolski in raziskovalni prostor; vzpostavljeno ima široko mrežo raziskovalnih povezav z uglednimi tujimi univerzami, njena raziskovalna skupina pa je ena od štirih vodilnih raziskovalnih skupin na področju algebraične teorije grafov v svetovnem merilu – ostale tri skupine so na Kitajskem, v Avstraliji in Južni Koreji, kar Univerzo na Primorskem umešča na svetovni zemljevid uveljavljenih raziskovalnih institucij.

UP FAMNIT izvaja tudi delavnice in predavanja za širšo javnost, v poletnih mesecih pa organizira poletne šole in tabore, ki so namenjeni predvsem srednješolcem in osnovnošolcem zaključnih letnikov.

Študenti UP FAMNIT beležijo odlične rezultate tudi na drugih področjih: na letošnji tradicionalni športno-zabavni prireditvi Čista desetka so slavili že četrto leto zapored.

UP FAMNIT, njeni dekanji izr. prof. dr. Klavdiji Kutnar ter vsem zaposlenim in študentom ob tako pomembnem jubileju čestitamo in želimo zagnano ter uspešno pot še naprej!