ENG
 

Koper, 19. marec 2019 - Danes sta bila inavgurirana dr. Aleksej Kalc, ki je postal redni profesor za področje Zgodovine, in dr. Janez Žibert, ki je postal redni profesor za področje Elektrotehnike. Oba profesorja sta postala tudi znanstvena svetnika.  

Predstavitev profesorja dr. Alekseja Kalca

Prof. dr. Aleksej Kalc je rojen v Trstu leta 1957. Po maturi na slovenskem znanstvenem liceju »Franceta Prešerna« v Trstu je študiral zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Trstu, kjer je diplomiral z nalogo o primorski politični emigraciji med svetovnima vojnama. Na fakulteti za podiplomski študij Institutum Studiorum Humanitatis je doktoriral iz zgodovinske antropologije z disertacijo Tržaško prebivalstvo v 18. stoletju. Priseljevanje kot gibalo demografske rasti in družbenega razvoja.

Služboval je kot glavni sourednik Krajevnega leksikona Slovencev v Italiji pri Založništvu tržaškega tiska v Trstu, od leta 1987 kot raziskovalec in arhivist pri Odseku za zgodovino pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu. Od leta 1997 je delal na Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem, od leta 2007 pa tudi na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Od leta 2013 je raziskovalec na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. Na Oddelku za zgodovino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem predava teme iz socialne zgodovine od 18. stoletja dalje in teorije ter metodologije v zgodovinopisju.

Na znanstveno-raziskovalnem prodročju se ukvarja z zgodovino urbanizacije severovzhodnega Jadrana, zgodovino tržaškega prebivalstva in oblikovanjem tržaške družbe v 18. in 19. stoletju v luči migracijskih procesov in gospodarskih ter demografskih politik; s splošno in posameznimi poglavji ter temami družbene, politične in kulturne zgodovine migracij od 18. stoletja do danes ter z metodologijo raziskovanja, konceptualizacijo in kontekstualizacijo migracijskih pojavov v zgodovinopisju.

Na področju zgodovinskega preučevanja prebivalstva je posebno z monografijo Tržaško prebivalstvo v 18. stoletju prispeval temeljno delo na temo urbane demografije, urbanih migracij in prebivalstvene politike v predindustrijskem obdobju ter izvirne raziskovalne koncepte in metodološke pristope na področju urbane zgodovine, historične demografije in zgodovine migracij. Na področju migracijskih študijev preučuje tudi selitvena gibanja in z njimi povezane gospodarske, socialne, kulturne in upravne vidike v 19. in 20. stoletju. Tudi v tej zvezi je prispeval temeljna vsebinska spoznanja in izvirne metodološke prijemi, zlasti z uporabo še ne upoštevanih vrst virov, kot so na primer zvočna pisma.

 

Predstavitev profesorja dr. Janeza Žiberta

Dr. Janez Žibert je leta 1998 diplomiral s področja uporabne matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko na Univerzi v Ljubljani. Nato se je zaposlil kot mladi raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko, kjer je leta 2001 magistriral in leta 2006 doktoriral. Po doktoratu je bil kot raziskovalec zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko, kjer je sodeloval tudi kot asistent. Leta 2008 se je zaposlil kot visokošolski učitelj na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije na Univerzi na Primorskem, kjer je leta 2013 pridobil naziv izredni profesor. Od leta 2012 deluje tudi na Univerzi v Ljubljani na Zdravstveni fakulteti, kjer je od leta 2015 tudi redno zaposlen.

Raziskovalno delo dr. Žiberta je povezano z obdelavo, analizo in modeliranjem signalov na različnih področjih uporabe. Raziskovanje na Fakulteti za elektrotehniko je bilo usmerjeno na probleme s področja govornih tehnologij in biometrije, kjer se ukvarjal z obdelavo in analizo signalov. Po prihodu na Univerzo na Primorskem je znanje obdelave in modeliranja signalov prenesel tudi na druga področja. Tu se je ukvarjal s področjem okoljskega statističnega modeliranja, predvsem z analizo meritev črnega ogljika in prašnih delcev ter z obdelavo satelitskih slik v okviru projektov Evropske vesoljske agencije. Po zaposlitvi na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani se je preusmeril na področje biostatistike, kjer v sodelovanju z UKC Ljubljana sodeluje pri projektih s področja srčne kirurgije in kardiologije, predvsem pri analizi EKG signalov, ter na področju radiološke tehnologije, kjer se ukvarja z obdelavo in analizo radioloških slik.    

Dr. Žibert je do sedaj v soavtorstvu objavil 43 izvirnih znanstvenih člankov, od tega je prvi ali vodilni avtor v 23 člankih, ter tri poglavja v monografijah, s skupnim številom čistih citatov 192. Ima tudi tri članke, objavljene v revijah iz zgornjih 5% revij s področja po faktorju vpliva. 

Kot raziskovalec je član programske skupine Metrologija in biometrični sistemi, v okviru katere je sodeloval v ARRS in evropskih projektih s področja govornih tehnologij in biometrije. Projektno delo obsega tudi sodelovanje na projektih Evropske vesoljske agencije in industrijskih projektih s področja biomedicine in biostatistike.

Pedagoško delo dr. Žiberta zajema delo na Univerzi na Primorskem in na Univerzi v Ljubljani. Na Univerzi na Primorskem deluje na Oddelku za informacijske znanosti in tehnologije na UP FAMNIT, kjer je sodeloval pri ustanavljanju in izvajanju študijskih programov Računalništva in informatike vseh stopenj. Pedagoško delo na UP zajema izvajanje predmetov s področja računalniškega statističnega modeliranja in uporabne statistike, na Univerzi v Ljubljani pa izvajanje predmetov s področja procesiranja radioloških signalov in statistike na Zdravstveni fakulteti. Bil je mentor ali somentor več kot 20 diplomantom oziroma magistrantom ter mentor in somentor pri treh doktoratih. Za svoje pedagoško delo je leta 2011 prejel nagrado za pedagoško odličnost Univerze na Primorskem.

 

Vabljeni k ogledu video prispevka, ki sta ga pripravila Anja Curk Repič in Damjan Muhič iz Službe za podobo UP. Fotografije je posnel Alen Ježovnik.