ENG
 

Koper, 7. februar 2017 – Pretekli petek je izšel razpis za vpis v dodiplomske študijske programe 1. stopnje in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2017/2018. Univerza na Primorskem je na 31 dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje skupno razpisala 1.598 mest, od tega 1.263 za redni in 335 mest za izredni študij. Dijaki bodo informacije o študijskih programih in možnostih nadaljnjega šolanja na fakultetah Univerze na Primorskem (UP) prejeli na informativnih dneh, ki bodo v petek, 10. 2., in v soboto, 11. 2. 2017. Za dodatne in sprotne informacije bo skrbela tudi Vpisna služba Univerze na Primorskem (VPIS UP). Že šesto leto zapovrstjo pa bomo za dijake, ki prihajajo k nam iz drugih, bolj oddaljenih slovenskih krajev, organizirali brezplačni avtobusni prevoz na Primorsko.

Univerza na Primorskem je v študijskem letu 2017/2018 razpisala skupno 1.598 mest (lani 1.535) za vpis v 1. letnike dodiplomskih študijskih programov. Od tega je 1.263 mest za redni, 335 pa za izredni študij. 242 mest je na voljo Slovencem brez slovenskega državljanstva in za tujce iz držav, ki niso članice EU, od tega 177 prostih mest za redni študij in 65 za izredni študij. Mesta so razpisana na naslednjih področjih:

Geografija (UN) | Italijanistika (UN) | Medijski študiji (UN) | Medkulturno jezikovno posredovanje (UN) | Slovenistika (UN) | Zgodovina (UN) | Dvopredmetni študijski programi: Antropologija, Arheologija, Geografija, Kulturna dediščina in Zgodovina (vsi UN)
Management (UN) v Kopru, tudi izvedba v angleškem jeziku (redni in izredni študij) | Management (VS) v Kopru, Celju, Škofji Loki 
Biodiverziteta (UN) | Bioinformatika (UN) | Biopsihologija (UN) | Matematika (UN) - izvedba v slovenskem jeziku | Matematika (UN) - izvedba v angleškem jeziku | Matematika v ekonomiji in financah (UN) | Računalništvo in informatika (UN) - izvedba v slovenskem jeziku | Računalništvo in informatika (UN) - izvedba v angleškem jeziku | Sredozemsko kmetijstvo (UN)
Pedagogika (UN) | Razredni pouk (UN) | Predšolska vzgoja (VS) v Kopru, Novem mestu (izredni študij) in Škofji Loki (izredni študij)
Turizem (UN) | Kulturni turizem (UN) | Management turističnih podjetij (VS) - izvedba v slovenskem jeziku | Management turističnih podjetij (VS)  -- izvedba v angleškem jeziku (izredni študij) I Management turističnih destinacij (VS) – Ljubljana (izredni študij)
Aplikativna kineziologija (UN) | Prehransko svetovanje – dietetika (VS) – Izola | Zdravstvena nega (VS) – Izola | Zdravstvena nega (VS) – Nova Gorica
  • in pridružena članica Fakulteta za dizajn razpisuje 170 prostih mest na naslednjih študijskih programih (140 koncesioniranih: 70 za redni, 70 za izredni študij; 30 nekoncesioniranih za izredni študij):
Notranja oprema | Tekstilije in oblačila | Vizualne komunikacije


Večina programov se nadaljuje na podiplomski drugi in tretji stopnji študija. Podrobnosti so dostopne prek posameznih povezav. Vabimo vse, ki se odločajo za nadaljnji študij, da se nam pridružijo in nas obiščejo na obali.


Novosti v študijskem letu 2017/2018

Na področju študijskih programov bodo v novem študijskem letu naslednje novosti:

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem bo izredni študij Predšolske vzgoje (VS) prvič izvajala v Novem mestu in Škofji Loki; študijski program Aplikativna kineziologija se seli pod okrilje Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem; v angleškem jeziku se razpisujejo naslednji študijski programi:

  • UP Fakulteta za turistične študije - Turistica: Management turističnih podjetij (VS) kot izredni študij
  • UP Fakulteta za management: Management (UN) (redni in izredni študij)
  • UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije: Matematika (UN) (redni študij) in Računalništvo in informatika (UN) (redni študij)

V nadaljevanju objavljamo pomembnejše datume, ki se navezujejo na prijavno-sprejemne postopke v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije v novem študijskem letu 2017/2018:

Več informacij in gradiva k aktivnostim bodo pravočasno objavljeni na spletni strani Vpisne službe UP: www.vpis.upr.si, zaposleni pa sta dijakom na voljo prek naslednjih kontaktov:

e-naslov: vpis@upr.si
telefonski številke: 05/611-7630 (05/611-763) 
Kontakt: ga. Iris Skrt in ga. Tanja Sanabor 
 

Informativni dnevi – 10. in 11. februar 2017

Naše fakultete bodo v dveh intervalih (v petek, 10. februarjaob 10. in 15. uri, in soboto, 11. februarjaob 10. uri, nekatere tudi ob 15. uri) sprejemale dijake. Na organiziranih srečanjih jih bodo nagovorili dekani, profesorji in predstavniki fakultet, ki jim bodo podrobneje predstavili vsebino izbranih študijskih programov ter možnosti nadaljnjega študija ali zaposlitve po zaključenem dodiplomskem študiju.

Iz prve roke pa bodo predstavniki Študentskih svetov posameznih fakultet in Študentske organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP) ponudili koristne informacije, ki bodo dijakom - bodočim študentom prišle še kako prav v času študija. Med drugim priporočajo, naj se dijaki na prihajajočih informativnih dnevih dobro informirajo o vseh vprašanjih, ki se dotikajo njihovega želenega študija. Študenti bodo tako predstavili tudi obštudijske aktivnosti in projekte, ki obsegajo področja športa, kulture, mednarodnega sodelovanja in sociale. Dijaki si bodo lahko ogledali tudi prostore izbrane fakultete.

Na UP Fakulteti za humanistične študije bodo bodoči študenti spoznali bodoče predavatelje in kolege študente iz višjih letnikov, ki bodo skupaj predstavili študijske programe, posebnosti in prednosti študija na FHŠ ter razkazali predavalnice, knjižnico in družabne prostore, kjer bodo bodoči študenti preživljali svoj čas v obdobju študija. Sedež fakultete je lociran v centru Kopra, na Titovem trgu 5. 

UP Fakulteta za management bo bodočim študentom odprla svoja vrata v Kopru, Celju in Škofji Loki. V študijskem letu 2017/2018 razpisuje dva študijska programa 1. stopnje: univerzitetni študijski program Management (v slovenščini in angleščini) in visokošolski strokovni študijski program Management. UP FM-jev informativni dan "on-line" bo potekal v torek, 21. februarja 2017, ob 14.30 in v četrtek, 2. marca 2017, ob 14.30.

Na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije bodo predavatelji in koordinatorji študija kandidatom predstavili dodiplomske univerzitetne študijske programe: Matematika, Matematika v ekonomiji in financah, Računalništvo in informatika, Bioinformatika, Biopsihologija, Biodiverziteta in Sredozemsko kmetijstvo. Točen termin informativnega dne za podiplomski študij v letu 2017/18 še ni določen, praviloma pa bo potekal v mesecu juniju. Sedež fakultete je umeščen v center Kopra, na Glagoljaški ulici 8.

Na sedežu UP Pedagoške fakultete v Kopru na Cankarjevi ulici 5 bodo dijaki spoznali bodoče visokošolske učitelje in tudi s strani študentov bodo prejeli vse potrebne informacije o študiju na fakulteti in o študentskem življenju v Kopru. Spoznali bodo tudi obštudijsko življenje na fakulteti in se udeležili glasbenega nastopa študentov fakultete. Informativni dan za visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja (izredni študij) se bo v študijskem letu 2017/2018 po novem izvajal tudi na dislociranih enotah Škofja Loka in Novo mesto. Tudi tam bosta organizirana informativna dneva, in sicer: na Ljudski univerzi Škofja Loka: 23. februar 2017 ob 16.00, v Šolskem centru Novo mesto pa 28. februar 2017.

UP Fakulteta za turistične študije – Turistica: predstavitve dodiplomskega študija na 1. stopnji bodo potekale na sedežu fakultete, Obala 11a, 6320 Portorož. V Portorožu bo možno parkiranje na parkirišču pred fakulteto do zasedbe prostih mest (brezplačno) ter na parkirišču na Bernardinu (na cesti v smeri proti Piranu zavijete na križišču pod klancem na levo). V Ljubljani bo informativni dan v sredo, 22. februarja 2017, ob 16.30 uri v Študentskem kampusu,  Pivovarniška ulica 6, Predavalnica 2 (dislocirana enota fakultete).

UP Fakulteta za vede o zdravju: informativni dnevi za vpis v študijski program ​Aplikativna kineziologija bodo potekali v prostorih Univerzitetnega Kampusa Livade (Livade 6, Izola). Od 1. 10. 2017 se bo študijski program Aplikativna kineziologija izvajal na UP FVZ. Kandidati za vpis za informacije lahko za več informacij kontaktirajo Referat UP FVZ.           

Še danes so možne prijave na organiziran brezplačni avtobusni prevoz v okviru informativnih dni na Primorsko!

Univerza na Primorskem bo v petek, 10. 2. 2017, organizirala brezplačen avtobusni prevoz s povratkom na relaciji Murska Sobota – Maribor – Celje – Ljubljana – Postojna – Koper – Izola – Portorož (in povratek).

Da si dijaki, ki se želijo udeležiti informativnih dni na fakultetah Univerze na Primorskem, pravočasno zagotovijo mesto v avtobusih, morajo izpolniti e-prijavo in posredovati podatke, ki jih organizator potrebuje za organizacijo potrebnega števila prostih mest. E-prijava, ki jo lahko pošljejo do danes, 7. 2. 2017, je dostopna prek naslednje povezave:  https://www.upr.si/sl/univerza/brezplani-avtobusni-prevoz.

Predviden urnik brezplačnega avtobusnega prevoza:

4.00     MURSKA SOBOTA, glavna avtobusna postaja – odhod
5.15     MARIBOR, glavna avtobusna postaja – prihod
5.20     MARIBOR, glavna avtobusna postaja – odhod
6.20     CELJE, glavna avtobusna postaja – prihod
6.25     CELJE, glavna avtobusna postaja – odhod
7.55     LJUBLJANA, ob izhodu na železniški postaji – prihod
8.00     LJUBLJANA, ob izhodu na železniški postaji – odhod
8.30     POSTOJNA, glavna avtobusna postaja – prihod
8.40     POSTOJNA, glavna avtobusna postaja – odhod
9.30     KOPER, Avtobusna postaja pri Rotundi – prihod
9.35     KOPER, Avtobusna postaja pri Rotundi – odhod
9.45     IZOLA, UP Fakulteta za vede o zdravju – prihod
9.50     IZOLA, UP Fakulteta za vede o zdravju – odhod
9.55     IZOLA, Kampus Livade, Prešernova cesta – prihod    
9.57     IZOLA, Kampus Livade, Prešernova cesta – odhod
10.15   PORTOROŽ, UP Fakulteta za turistične študije Turistica – prihod

POVRATEK

17.00   PORTOROŽ, UP Fakulteta za turistične študije T. – odhod
17.15   IZOLA, Kampus Livade, Prešernova cesta – prihod    
17.18   IZOLA, Kampus Livade-odhod (Prešernova cesta)
17.23   IZOLA, UP Fakulteta za vede o zdravju - prihod
17.25   IZOLA, Kampus Livade, Prešernova cesta – odhod
17.35   KOPER, Avtobusna postaja pri Rotundi- prihod
17.40   KOPER, Avtobusna postaja pri Rotundi - odhod 
18.35   POSTOJNA, glavna avtobusna postaja - prihod
18.40   POSTOJNA, glavna avtobusna postaja – odhod
19.10   LJUBLJANA, ob izhodu na železniški postaji - prihod
19.20   LJUBLJANA, ob izhodu na železniški postaji – odhod
20.50   CELJE, glavna avtobusna postaja - prihod
20.55   CELJE, glavna avtobusna postaja  - odhod
21.55   MARIBOR, glavna avtobusna postaja - prihod
22.00   MARIBOR, glavna avtobusna postaja - odhod
23.15   MURSKA SOBOTA, glavna avtobusna postaja - prihod