ENG
 

Izredna profesorica dr. Andreja Kutnar je lesarka, ki poglobljeno proučuje več področij te večplastne vede, pri tem pa jo odlikuje izrazito interdisciplinaren pristop in široka mednarodna vpetost. Kot začetnica področja znanosti o lesu na Oddelku za aplikativno naravoslovje Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) ter na Oddelku za tehnologijo Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM) že od leta 2009 skrbi za popularizacijo znanosti o lesu in o uporabi lesa v vsakdanjem življenju. 

Izr. prof. dr. Andreja Kutnar. Foto: osebni arhiv.

Področje Andrejinega raziskovanja in komuniciranja z različnimi skupinami domače in mednarodne javnosti je izjemnega pomena za Slovenijo, saj spodbuja prehod v nizkoogljično družbo, preskok v krožno gospodarstvo in preoblikovanje v na znanju temelječo kulturo inovacij. S Kutnarjevo smo se pogovarjali o njenem prizadevanju za razširjanje zavedanja o pomenu obnovljivih virov materialov, o pomenu trajnostnega razvoja v odnosu do narave in o pomenu prijazne družbe do ljudi.

Intervju je dostopen na spletni strani portala UP BUDI prek povezave: https://www.upbudi.si/sl/druzba/je-v-lesu-resitev-za-prihodnost-clovestva.