ENG
 

Koper, 18. marec 2016 - Na včerajšnji 13. slovesni akademiji Univerze na Primorskem, ki je potekala v koprskem gledališču, je rektor prof. dr. Dragan Marušič podelil 12 priznanj in nagrad profesorjem in študentom - naziv zaslužni profesor, častno listino, dve zlati plaketi, nagrade za znanstveno in pedagoško odličnost, priznanja "Srečko Kosovel" in "Univerze na Primorskem" za študente. Najvišji naziv je prejel akademik, prof. dr. Alexander D. Nekipelov, doktor ekonomskih znanosti in dekan Moscow School of Economics, Univerze Lomonosov ter redni član Ruske Akademije za znanost,ki je postal častni doktor Univerze na Primorskem.   

Trinajste osrednje slovesnosti Univerze na Primorskem so se udeležili visoki gostje, med njimi Njuni Ekscelenci, veleposlanica Republike Hrvaške v Sloveniji Vesna Terzić,  in veleposlanik Japonske v Sloveniji, Keiji Fukuda, s soprogo, škof monsinjor dr. Jurij Bizjak, rektor Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektorji tujih univerz: prof. dr. Radoslav Grujić (Univerzitet u Istočnom Sarajevu), prof. dr. Slobodan S. Pajović (Megatrend University/Naisbitt University), prof. dr. Dževad Zečić (Univerzitet u Zenici), prorektorji slovenskih in tujih univerz: prof. dr. Rok Strašek, izr. prof. dr. Boris Kavur in doc. dr. Sonja Rutar (vsi UP), prof. dr. Marko Jesenšek (Univerza v Mariboru), prof.dr. Renato Gennaro (Univerza v Trstu), prof.dr.sc. Elis Deghenghi Olujić (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli), izr. prof. dr. Slaven Zjalić (Sveučilište u Zadru), Prof. dr.  Dejan Bokonjić (Univerzitet u Istočnom Sarajevu), direktor Direktorata za visoko šolstvo pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, dr. Stojan Sorčan, župan Občine Ankaran, Gregor Strmčnik, podžupan Občine Izola, Gregor Perič, predsednika Študentskega sveta UP in Študentske organizacije Univerze na Primorskem, Boštjan Lešnik in Seit Demiri, častni doktorji in častni senatorji Univerze na Primorskem, dekani in direktorji članic ter pridružene članice Univerze na Primorskem, senatorji, člani Upravnega odbora ter Sveta zaupnikov Univerze na Primorskem, študenti in zaposleni na Univerzi na Primorskem in drugi.

Prisotne je najprej pozdravil in nagovoril gostitelj dogodka, rektor prof. dr. Dragan Marušič, ki je dejal, da naj bo včerajšnji dan "poklon  kolegom učiteljem, raziskovalcem, študentom in strokovnim delavcem ter vsem prijateljem naše univerze, ki so v preteklih 366 dneh vlagali svojo ustvarjalno energijo v razvoj Univerze na Primorskem. Hvala - ohranite ostri um in mehko srce. Ostanite tudi v naslednjih 365 dneh še naprej prav taki kot doslej. Taki, ki probleme rešujejo."

Slavnostni govornik dr. Miha Mazzini, odmevni kolumnist, pisatelj in scenarist, doktor antropologije, je v svojem govoru razmišljal o tem, kaj je prava vsebina, kaj je kopija in kaj tisto, kar ustvarimo. In zakaj sta pomembna znanje in ustvarjalnost: "Svet se je pričel deliti na ustvarjalce vsebin in njihove odjemalce. Ljudje, skupnosti in cele države se bodo morale odločiti, na katero stran bodo stopile. Bodo vsebine soustvarjale ali bodo le pasivni in odvisni odjemalci? Bomo kopirali ali ustvarjali? Utvara, da je najlažje čakati in potem le kopirati, je nevarna, ker s nas postavlja v pasivno, odvisno pozicijo. V pozicijo podložnika, pozicijo priučene nemoči. Gre za odločitev, če bomo del družbe znanja, ali le del družbe potrošnikov. Svet se je pričel strukturno preoblikovati in vse je možno. Vrata so odprta, od nas je odvisno, kam bomo šli. V teh časih, ko hodimo po vrtu s potmi, ki se cepijo, je najbolj zanesljiva tista, ki se zanaša na znanje in ustvarjalnost."

Predsednik študentov, Boštjan Lešnik, je izpostavil, da mu upanje v prihodnost univerze  vlivajo nagrajenci in številni dosežki študentov, ki lahko ponesejo ime Univerze na Primorskem v svet, ter da bi se moral vsak študent zgledovati po njih in stremeti k odličnosti in tako biti zgled prihajajočim generacijam.

Prof. dr. Alexander D. Nekipelov, prejemnik najvišjega naziva "častni doktor Univerze na Primorskem", se je v svojem govoru zahvalil rektorju in univerzi za medsebojno sodelovanje, v katerem vidi priložnost povezovanja raziskovanja in znanosti z gospodarskimi družbami obeh držav. Kot je dejal v pogovoru za Primorske novice, je vsak kanal spoznavanja in sodelovanja izjemno dragocen. Povedal je še, da fakulteta Moscow School of Economics na univerzi Lomonosow, na kateri je dekan, v sodelovanju s Fakulteto za management Univerze na Primorskem, nameravata oblikovati podiplomski program, ki naj bi se odvijal tako v Kopru, kot v Moskvi. Za tovrstne oblike izobraževanja je med poslovneži veliko zanimanja.

NAGRAJENCI 13. SLOVESNE AKADEMIJE (foto: Alen Ježovnik)

Na 13. slovesni akademiji Univerze na Primorskem je rektor prof. dr. Dragan Marušič podelil še naslednje nagrade:

 • naziv »Zaslužni profesor« je za izjemne dosežke pri razvoju znanstvene stroke, za predano pedagoško in mentorsko dejavnost in za prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti Univerze na Primorskem prejel prof. ddr. Mitja Guštin
   
 • priznanje »Svečana listina mlademu visokošolskemu učitelju oz. sodelavcu ali znanstvenemu delavcu oz. raziskovalnemu sodelavcu Univerze na Primorskem« je za posebno prodornost in odličnost dosežkov na področju znanstvenega in pedagoškega dela prejela doc. dr. Suzana Laporšek;
   
 • zlato plaketo za visokošolskega učitelja oz. znanstvenega delavca Univerze na Primorskem sta za posebej velik doprinos k razvoju znanstvenega in pedagoškega dela, prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti univerze ter za življenjsko delo na Univerzi na Primorskem prejela prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec in posthumno prim. prof. dr. Janko Kersnik;
   
 • nagrado za znanstveno odličnost za leto 2015 za področje naravoslovja je prejel izr. prof. dr. Martin Milanič, za področje družboslovja pa izr. prof. dr. Nejc Šarabon;
   
 • nagrado za pedagoško odličnost za visokošolskega učitelja Univerze na Primorskem za študijsko leto 2014/2015 je prejel doc. dr. Darjo Zuljan;
   
 • nagrado »Srečko Kosovel za študente Univerze na Primorskem« so prejele:  
  • dr. Nastja Tomšič za izredne dosežke pri pripravi doktorskega dela z naslovom Mala in srednje velika podjetja v konkurenčnem trajnostnem razvoju« pod mentorstvom prof. dr. Štefana Bojneca,
  • Noemi Matavulj za izredne dosežke pri pripravi diplomskega dela z naslovom »Empirična ocena vpliva zadolženosti podjetij na gospodarsko rast v krizi« pod mentorstvom doc. dr. Arjane Brezigar Masten,
  • Lidija Liberšar za izredne dosežke pri pripravi diplomske naloge z naslovom »Sodelovanje vzgojiteljic s starši otrok s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca« pod mentorstvom doc. dr. Sonje Rutar;
    
 • priznanje »Univerze na Primorskem za študente Univerze na Primorskem« je za nadpovprečne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti in prispevek k prepoznavnosti Univerze na Primorskem na mednarodni in nacionalni ravni prejel Marko Rajković.

Utemeljitve nagrad v slovenščini: več >>
Justifications/Explanations of the UP Awards for 2015: more >>

Nagovori:

 • nagovor rektorja, prof. dr. Dragana Marušiča: v SLO, v ANG, v RUŠ
 • nagovor dr. Mihe Mazzinija: v SLO
 • nagovor predsednika Študentskega sveta Univerze na Primorskem, Boštjana Lešnika: v SLO

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo in želimo veliko poslovnih in osebnih uspehov tudi v prihodnje!