ENG
 
petek, 23. junij 2017

Javni razpis za mlade raziskovalce / Public tender for young researchers

Univerza na Primorske je objavila Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2017 na področju matematike (dve mesti). University of Primorska has published the Public tender for young researcher candidates for the year 2017 (two positions).

 

Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov za mlade raziskovalce, ki se bodo usposabljali za pridobitev doktorata znanosti na Univerzi na Primorskem v okviru raziskovalnega programa P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger, ki se izvaja na članici univerze Inštitutu Andrej Marušič. Razpisani sta dve mesti za mlade raziskovalce.

Rok prijave: 28. julij 2017

Razpisna dokumentacija: RAZISKOVANJE / MLADI RAZISKOVALCI

 

The purpose of this Public Tender is the selection of the candidates for young researchers to be trained in the programme group P1-0285 Algebra, discrete mathematics, probability and game theory in the University of Primorska Andrej Marušič Institute (UP IAM) for obtaining a doctorate of science. Two positions for young researchers are opened.

The deadline: 28 July 2017 by 2 p.m.

Tender: RAZISKOVANJE / MLADI RAZISKOVALCI