ENG
 

V nadaljevanju objavljamo razlago glavnega tajnika Univerze na Primorskem, ki smo jo včeraj posredovali nekaterim medijem kot odgovor na njihova vprašanja v zvezi s pogodbo o prenosu med UP in ZRS. Razlagi prilagamo tudi pogodbo v izogib nadaljnjim dezinformacijam, ki jih dotični sprožajo v javnosti.

"Znanstveno raziskovalno središče Koper je bilo dolžno s 1. 1. 2017 zaposliti po Sporazumu med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Univerzo na Primorskem in v skladu s Pogodbo med Univerzo na Primorskem in Znanstveno raziskovalnim središčem Koper (24. 12. 2016) vse v prilogi navedene delavce,  kot jih določa »Seznam delavcev, ki iz UP prehajajo na javni raziskovalni zavod ZRS«. Poimenski seznam predvideva prenos v obsegu 51,7 FTE (število delovnih mest). Pogodba ne dopušča poljubnega prenosa oseb ali njihovih obremenitev. Obenem pogodba ne posega v sodni spor nekaterih delavcev nekdanjega UP ZRS proti Univerzi na Primorskem.

Univerza na Primorskem ne pristaja na samovoljo prevzemnika zaposlenih in terja izvajanje pogodbe v celoti. Nenazadnje so zaposleni na ZRS vedeli že pred koncem leta 2015, ko so se odločili za samostojno pot in sta jim jo Senat UP in Upravni odbor UP potrdila, da bodo prešli na nov ZRS v celoti ali pa v celoti ostali na Univerzi na Primorskem. Sprenevedanje po več kot letu dni je težko razumljivo. Prav tako je nedopustno prejudiciranje, kaj bo sodišče odločilo glede sodnih sporov posameznikov, ki imajo redno zaposlitev na obeh institucijah.

Torej, dokler ZRS Koper ne prevzame vseh zaposlenih v obsegu, kot je predviden s pogodbo in prilogo k njej, bo Univerza na Primorskem razumela dejanja ZRS Koper kot neizvajanje pogodbe.

Danijel Božič, glavni tajnik UP"