ENG
 

Univerza na Primorskem je za 3. prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav, ki niso članice EU, odprla prijave na študijskih programih, ki jih objavljamo v nadaljevanju.

Tretji prijavni rok je tako odprt od 12. 8. 2019 do 13. 9. 2019. Kandidati morajo prijave oddati preko portala eVŠ (https://portal.evs.gov.si/prijava/) in jih z zahtevano dokumentacijo poslati na naslov VPIS UP: 

Univerza na Primorskem,
Služba za prijavno-vpisne postopke
in študentske zadeve Univerze na Primorskem

Titov trg 4, 6000 Koper
 

V nadaljnji postopek bodo uvrščene samo prijave, ki jih bo VPIS UP prejel popolne (to pomeni, da bo prijavi priložena vsa zahtevana dokumentacija) do zadnjega dne prijavnega roka. 

Če bodo po zaključku 3. prijavnega roka na razpolago še prosta mesta, jih bo Univerza na Primorskem kandidatom ponudila v roku za zapolnitev mest, 25. in 26. 9. 2019 do 12. ure.