ENG
 

Univerza na Primorskem se lahko kot edina slovenska univerza lahko pohvali z lastnim štipendijskim skladom, iz katerega je v desetih letih namenila štipendije 362 študentkam in študentom, ki so kandidirali na razpisu. Sklad temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem, občinami in gospodarstvom, namenjen pa je nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP.  

Sklad pridobiva sredstva za izpolnjevanje svojega namena iz državnih, občinskih, podjetniških in drugih virov. Štipendijski sklad UP ni pravna oseba, ampak zbir sredstev, ki se stekajo na poseben podračun Univerze na Primorskem in s katerimi upravlja organ upravljanja. Lastnik sredstev sklada je Univerza na Primorskem kot nosilka tega sklada. 

Univerza na Primorskem je tudi v letošnjem letu objavila Javni poziv za pridobitev štipendije iz Štipendijskega sklada UP

Vabimo vse študente, vpisane v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje na UP ali kandidate za vpis, da se prijavijo in tako izrazijo svoj interes za vključitev v sklad. Rok prijave je 10. oktober 2018. 

Za več informacij: 
Karierni center Univerze na Primorskem, tel: 05/ 611 7636 ali 05/ 611 7633, e-naslov: kariernicenter@upr.si 

 

Na fotografiji: Podelitev štipendije Štipendijskega sklada UP vlagatelja Mestne občine Koper nekdanjemu študentu Marku Posavčeviću, arhiv UP (foto: Alen Ježovnik)