ENG
 

Koper, 1. marec 2017 – Začetek pomladi prinaša najpomembnejši teden v letu za Univerzo na Primorskem. Pred natanko 14 leti je bila 17. marca ustanovljena tretja slovenska javna univerza. Ob nastanku je UP imela sedem članic, 12 razpisanih programov v študijskem letu 2003/04. V prvem letu delovanja univerze (2003) je na treh članicah diplomiralo skupno 254 diplomantov, v študijskem letu 2003/04 je bilo vpisanih 4.665 študentov, na UP je bilo leta 2004 443 zaposlenih.

Če vas zanima, kako je danes, vas vabimo, da se nam pridružite na številnih dogodkih, ki jih naša univerza, skupaj s članicami in drugimi institucijami, organizira v Tednu Univerze na Primorskem.

Več informacij: 
Mirella Baruca in Katja Pišot Maljevac
Univerza na Primorskem / Universita` del Litorale / University of Primorska
Titov trg 4, 6000 Koper
tel.: +386 (05) 611 75 05, +386 (05) 611 75 43 
gsm: +386 (040)  457 510