ENG
 

Koper, 18. oktober 2018 - Na današnji slovesni promociji dr. znanosti, ki je potekala v Pokrajinskem muzeju v Kopru, je prorektor prof. dr. Štefko Miklavič promoviral 8 novih doktoric in doktorjev znanosti Univerze na Primorskem. 

Znanstveni naziv so prejeli:

 • dr. Maja Bjelica, ki je na UP Fakulteti za humanistične študije zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Filozofsko-antropološka študija možnosti etike gostoljubja. Dih, tišina in poslušanje v prostorih intersubjektivnosti«, pod mentorstvom prof. dr. Lenarta Škofa,
 • dr. Michael David Burnard, ki je na UP Fakulteti za management zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Wood and Human Stress in the Built Indoor Environment / Les in stres v grajenem notranjem okolju«, pod mentorstvom izr. prof. dr. Andreje Kutnar,
 • dr. Nastja Cotič, ki je na UP Pedagoški fakulteti zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Model pouka naravoslovja na morski obali z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in izkustvenega učenja«, pod mentorstvom izr. prof. dr. Darja Zuljana in somentorstvom doc. dr. Janje Plazar,
 • dr. Maja Janežič, ki je na UP Fakulteti za humanistične študije zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Lončarska obrt v Petovioni: sledovi lončarske proizvodnje in analiza keramičnega gradiva na območju Doma upokojencev Ptuj«, pod mentorstvom prof. dr. Irene Lazar in somentorstvom dr. Janke Istenič,
 • dr. Josip Višnjić, ki je na UP Fakulteti za humanistične študije zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Arhitekturni razvoj srednjeveških istrskih fevdalnih utrdb: uporaba metode ''arheologija arhitekture'' pri analizi razvoja utrdb / Arhitektonski razvoj istarskih srednjovjekovnih feudalnih utvrda: primjena metode ''arheologije arhitekture'' prilikom analize razvoja utvrda«, pod mentorstvom prof. ddr. Mitje Guština in somentorstvom doc. dr. Zrinke Mileusnić
 • dr. Aleš Trunk, ki je na UP Fakulteti za management zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Model pozavarovanja za brezposelnost v EU«, pod mentorstvom prof. dr. Milana Vodopivca in somentorstvom izr. prof. dr. Igorja Stublja,
 • dr. Anita Sila, ki je na UP Pedagoški fakulteti zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Pomen sistematičnega razvijanja sposobnosti fonološkega zavedanja pri učenju tujega jezika v predšolskem obdobju«, pod mentorstvom prof. dr. Lucije Čok in somentorstvom izr. prof. dr. Silve Bratož,
 • dr. Ana Zalokar, ki je na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Optimalno upravljanje s tveganji pri naložbenih zavarovanjih z garancijami«, pod mentorstvom izr. prof. dr. Mihaela Permana,
 • dr. Jan Babnik, ki je na UP Fakulteti za humanistične študije zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Sodobna dokumentarna fotografija in participatornost«, pod mentorstvom prof. dr. Polone Tratnik in somentorstvom prof. dr. Ernesta Ženka,
 • dr. Tanja Jerina Blagojević, ki je na UP Fakulteti za vede o zdravju zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Dejavniki fizičnega in družbenega okolja kot izhodišče aktivnega življenjskega sloga slovenskih osnovnošolcev«, pod mentorstvom prof. dr. Rada Pišota,
 • dr. Maja Lebeničnik, ki je na UP Pedagoški fakulteti zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Spletni učni viri v univerzitetnem okolju s poudarkom na uporabi pri študentih s posebnimi potrebami«, pod mentorstvom prof. dr. Andreje Istenič Starčič in somentorstvom izr. prof. dr. Iana Pitta; in
 • dr. Nastja Cepak, ki je na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »ANG: On bent functions lying outside the completed Maiorana-McFarland class and permutations via translators / SLO: O ukrivljenih funkcijah izven popolnega Maiorana-McFarland razreda in permutacijah, skonstruiranih s translatorji«, pod mentorstvom prof. dr. Enesa Pasalica in somentorstvom doc. dr. Ademirja Hujdurovića.

Z današnjimi slavljenci UP šteje skupaj 245 doktoric in doktorjev znanosti.

Na spletni strani Univerze na Primorskem bomo v naslednjih dneh objavili tudi videoposnetek slovesne promocije.
Vsem skupaj prisrčno čestitamo in želimo veliko uspehov tudi v prihodnje!