ENG
 

Na podlagi 4. člena Pravilnika o priznanjih in nagradah Univerze na Primorskem (št. 002-18/14 z dne 23. 10. 2014) rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič objavlja

RAZPIS ZA PODELITEV NAZIVA »ČASTNI DOKTOR UNIVERZE NA PRIMORSKEM« IN NAZIVA »ČASTNI SENATOR UNIVERZE NA PRIMORSKEM« ZA LETO 2016

 

  • Naziv »častni doktor Univerze na Primorskem« prejme posameznik za izjemne dosežke na področju znanosti in umetnosti, ali za izjemne prispevke na področju krepitve medčloveških odnosov.
  • Naziv »častni senator Univerze na Primorskem« prejme posameznik za pomemben prispevek k razvoju Univerze, ali krepitvi ugleda Univerze, ali izboljšanju materialnih možnosti Univerze.

 

Rok za oddajo predlogov kandidatov za razpisana naziva je do petka, 13. januarja 2017, do 14. ure. 

 

Predlagatelji kandidatov pošljejo predlog v pisni in elektronski obliki (na nosilcu USB ali CD/DVD) z naslednjimi izpolnjenimi obrazci in zahtevanimi prilogami:

  • PRIZNANJA-UP/obrazec1 in
  • PRIZNANJA-UP/obrazec2(slednjega za posameznega predlaganega člana strokovne komisije).

 

Predlogi za priznanja in nagrade se pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Razpis za podelitev naziva častni doktor in častni senator Univerze na Primorskem 2016« s pripisom naziva oz. imena predlagatelja na naslov: Univerza na Primorskem, Komisija za priznanja in nagrade UP, Titov trg 4, 6000 Koper skladno z zahtevami razpisa.

 

Dodatne informacije v zvezi z razpisom so do zaključka razpisa na voljo pri kontaktni osebi na elektronskih naslovih szrrd@upr.si, manca.drobne@upr.si in stefko.miklavic@upr.si ali na telefonski številki 05/ 61 17 501.