ENG
 

Na podlagi 4. člena Pravilnika o priznanjih in nagradah Univerze na Primorskem (št. 002-18/14 z dne 23. 10. 2014) in sprememb (št. 002-14/17 z dne 13. 7. 2017) rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič objavlja

RAZPIS ZA PODELITEV »svečane listine univerze na Primorskem« ZA LETO 2017.

Svečano listino Univerze na Primorskem prejme:

  • mladi visokošolski učitelj ali sodelavec Univerze na Primorskem ali
  • mladi znanstveni delavec ali raziskovalni sodelavec Univerze na Primorskem.

Svečano listino podeljuje Univerza posebej prodornim mladim visokošolskim učiteljem oziroma sodelavcem in znanstvenim delavcem oziroma raziskovalnim sodelavcem Univerze za njihove dosežke na področju znanstvenega, umetniškega ali pedagoškega dela.

Univerza podeli največ eno Svečano listino letno. Predlagatelj kandidata je lahko članica Univerze. Upravičeni predlagatelj kandidata za priznanje lahko predlaga največ enega kandidata.

Rok za oddajo predlogov kandidatov za Svečano listino Univerze na Primorskem je ponedeljek, 15. januarja 2018, do 12. ure.

Predlagatelji kandidatov za Svečano listino Univerze na Primorskem pošljejo predlog v pisni in elektronski obliki (na nosilcu USB ali CD/DVD) z naslednjimi izpolnjenimi obrazci in zahtevanimi prilogami:

  • PRIZNANJAUP/obrazec1 in
  • PRIZNANJAUP/obrazec2(slednjega za posameznega predlaganega člana strokovne komisije).

Priloge k razpisu: