ENG
 

Na podlagi 4. člena Pravilnika o priznanjih in nagradah Univerze na Primorskem (št. 002-18/14 z dne 23. 10. 2014) in sprememb (št. 002-14/17 z dne 13. 7. 2017) rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič objavlja

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD UNIVERZE NA PRIMORSKEM ZA LETO 2017.

Univerza na Primorskem (v nadaljevanju: Univerza) podeljuje zaposlenim, študentom in posameznikom naslednja priznanja in nagrade:

  1. Naziv »častni doktor Univerze na Primorskem«.
  2. Naziv »častni senator Univerze na Primorskem«.
  3. Naziv »zaslužni profesor Univerze na Primorskem«.
  4. Svečano listino Univerze na Primorskem.
  5. Zlato plaketo Univerze na Primorskem.
  6. Nagrado za znanstveno odličnost Univerze.
  7. Nagrado za pedagoško odličnost Univerze.
  8. Nagrado »Srečko Kosovel« za študente Univerze na Primorskem.
  9. Priznanje Univerze na Primorskem za študente Univerze na Primorskem.

 

Rok za oddajo predlogov kandidatov za priznanja in nagrade iz točk 1.-5. in 7.-9. iz 2. člena pravilnika je do petka, 24. 11. 2017, do 14. ure. 

Rok za oddajo predlogov kandidatov za nagrado za znanstveno odličnost iz točke 6. drugega člena pravilnika je do petka, 12. 1. 2018, do 14. ure.

Predlagatelji kandidatov za priznanja pošljejo predlog v pisni in elektronski obliki (na nosilcu USB ali CD/DVD) z naslednjimi izpolnjenimi obrazci in zahtevanimi prilogami:

Predlogi za priznanja in nagrade se pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Razpis za podelitev priznanj in nagrad Univerze na Primorskem za leto 2017« s pripisom naziva oziroma imena predlagatelja na naslov: Univerza na Primorskem, Komisija za priznanja in nagrade UP, Titov trg 4, 6000 Koper, kot sledi:

 

Naziv predlagatelja

 

»Razpis za podelitev priznanj in nagrad                                                 Univerza na Primorskem
Univerze na Primorskem za leto 2017 –                                                  Komisija za priznanja in nagrade UP
NE ODPIRAJ«                                                                                              Titov trg 4

                                                                                                                      6000 Koper

Dodatne informacije v zvezi z razpisom so do zaključka razpisa na voljo pri kontaktni osebi na elektronskem naslovu natasa.kogovsek@upr.si ali na tel. številki: 05/ 61 17 527.