ENG
 

Letos marca je v Kopru potekala prva slovensko-madžarska rektorska konferenca, ki so se je ob obeh ministrih s področja izobraževanja in znanosti udeležili rektorji madžarskih in slovenskih univerz. Konec avgusta pa je najstarejša in priznana madžarska univerza University of Pecs obeležila svojo 650. obletnico ustanovitve s slovesno prireditvijo. Jubilejnega dogodka se je udeležil tudi predsednik Rektorske konference Republike Slovenije, prof. dr. Dragan Marušič.  

Predvidoma v naslednjem letu bo Univerza v Pecsu tudi gostiteljica druge skupne rektorske konference, ki bo nova priložnost za nadgrajevanje medsebojnega sodelovanja z izmenjavo številnih informacij o delovanju madžarskih in slovenskih univerz.

Več o 650. obletnici Univerze v Pecsu: >>

Sorodne novice: