ENG
 

Koper, 15. marec 2019 - Rektor je v začetku tega tedna z delegacijo odpotoval v Makedonijo, kjer je obiskal Univerzo v Skopju, srečal pa se je tudi z županom Ohrida, Konstantinom Georgievskim in dekanom Fakultete za ruriatične študije prof. dr. Cvetkom Adreeevskim.

Namen obiska je krepitev odnosov z Univerzo v Skopju, obenem pa odlične odnose z ohridsko fakulteto za turizem nadgraditi s podpisom medsebojnega sporazuma za Erasmus izmenjave. Delegacija je obiskala tudi štipsko fakulteto za turizem, s katero UP že ustrezno sodeluje (na fotografiji Kiril Barbareev, prorektor Štipske univerze).

Na Inštitutu za matematiko v Skopju se je rektor srečal s tamkajšnjim dekanom prof. dr. Markovskim in s študenti fakultete, ki jim je predaval o teoriji grafov (fotografija). Rektor se je med obiskom srečal tudi z rektorjem Univerze v Skopju prof. dr. Nikolo Jankulovskim, ki ga je podrobneje zanimala organizacija naše univerze in sistem visokošolskega podrocja v Sloveniji.

Rektor je skupaj z dekanjo prof. dr. Klavdijo Kutnar, glavnim tajnikom mag. Mojco Kleva Kekuš in adm. asistentko Silvano Shoposki obiskal tudi srednje šole (Srednja gostinska sola "Vancho Pitosheski", Strojno-tehnicna sola " sv.Naum Ohridski", Gimnazija "sv.Kliment Ohridski", Srednja ekonomska sola " sv.Kiril i Metodij"), kjer so makedonskim dijakom predstavili možnosti študija na primorski univerzi.

Z županom Ohrida Konstantinom Georgievskim je beseda tekla o sodelovanju obeh univerzitetnih mest, obenem pa je bila podana pobuda za sodelovanje z Mestno občino Koper. Več o obisku si lahko preberete tudi na spletni strani makedonskega portala, od koder je tudi objavljena fotografija.